Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ULAŞTIRMA BAKANLARI TOPLANTISI İZMİRDE YAPILDI

ULAŞTIRMA BAKANLARI TOPLANTISI İZMİRDE YAPILDI

ULAŞTIRMA BAKANLARI TOPLANTISI İZMİRDE YAPILDI17.03.2010

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı İzmir’de Yapıldı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ülkenin ulaşım altyapısını Balkanlara ve Avrupa Birliği altyapısına entegre edebilmek ve kesintisiz sürdürülebilir bir altyapıyı sağlamak için AK Parti hükümetinin, son yedi yılda çok büyük bir yatırım hamlesi içerisine girdiğini söyledi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı İzmir Hilton Oteli'nde başladı. Bakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 1996 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin kuruluşundan bu yana bölge ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, sosyal işbirliği geliştirme, insan hakları ve demokrasiye vurgu yaparak bölge istikrarına katkıda bulunma, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme gibi önemli görevler üstlendiğini anlattı. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin bünyesinde gerçekleştirdiği çeşitli işbirliği projeleriyle bu amaca hizmet ettiğini ve hizmet etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Gerek otoyollarda gerek bölünmüş yollarda gerekse raylı sistemlerde ülkemizin ulaşım altyapısını Balkanlara ve Avrupa Birliği altyapısına entegre edebilmek için burada kesintisiz sürdürülebilir bir altyapıyı sağlamak için hükümetimiz son yedi yılda çok büyük bir yatırım hamlesine girişmiştir. Halen devam eden hızlı demir yolu projelerinin toplam uzunluğu 2 bin 500 kilometredir. Bunun yanında bölünmüş yollarda son yedi yılda 20 milyar doların üzerinde yatırım yapılarak, 11 bin 500 kilometre bölünmüş yol ağı doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkeye kazandırılmış, böylece Balkanlardan Kafkaslara uzanan, Karadeniz'den Akdeniz ve Orta Doğu'ya ulaşan ulaşım koridorları birer birer hayata geçirilmiştir. Şüphesiz yapılan bu çalışmalar, batıyla doğunun, kuzeyle güneyin entegre olmasına, küresel işbirliği, ticaret ve barışın gelişmesine de önemli ölçüde katkılar sağlayacaktır. Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edebilecek altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek ve mevcutları iyileştirmek, sistemi entegre etmek, taşımacılığın önündeki tüm engelleri kaldırmak gibi ortak hedeflerimiz, gayelerimiz vardır. Esasen bölgesel işbirliğimizin esprisi de ana teması da budur.''

Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında bundan önce dışişleri, kültür bakanları, uzmanların toplantılar yaptığını, bugün de ulaştırma bakanları ve bakanlık temsilcileriyle bir araya gelindiğini belirten Bakan Yıldırım, ''Bu toplantıyla Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci çatısı altında yalnızca demir yollarını değil, şüphesiz diğer ulaşım türlerini de somut işbirliği alanı olarak ele alacağız ve buna yönelik adımları birlikte atacağız'' dedi. Yıldırım, bilgi iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelerle küreselleşme olgusunun hız kazandığını ve küresel ticaretin hızla artmaya başladığını, ülkeler arasındaki ilişkilerin büyük bir gelişme gösterdiğini dile getirdi. Bölgesel birliktelik ve entegrasyonun gittikçe önem kazanmaya başladığını kaydeden Yıldırım, ulaşım gibi yüksek maliyetli ve geri dönüşü uzun vadeli bir sektörde küreselleşmeyle beraber doğan ihtiyaçları ve maliyetleri, ülkelerin tek başına karşılamalarının artık mümkün görünmediğini vurguladı.

Yaşanan küresel mali krizin birçok ülkeyi derinden etkilediğini, bundan en ağır şekilde etkilenen alanın ulaşım olduğunu ifade eden Bakan Yıldırım, sektörün ulaşım altyapıları konusundaki sorumluluğunun da daha da arttığını kaydetti. G-20 toplantılarında özellikle kriz döneminde ulaşım altyapılarına yatırım yapılmasının altının önemle çizildiğini ve bu konularda ülkelerin bütçe kısıtlamasına gitmemesinin şiddetle önerildiğini vurgulayan Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Esasen ulaşım altyapılarının güçlendirilmesi, bölgesel entegrasyonların sağlanması için kriz döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve kriz sonrası dönemlere ulaşım altyapılarının hazır hale getirilmesi için ortak gayretlerin ve ortak yatırım çabalarının artırılması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda ulaştırma alanında çok taraflı ilişkilerin önemi daha da artmaktadır. Artık ülkeler ortak sorun ve çıkarların tespitiyle bu sorunlara karşı ortak işbirliği politikaları geliştirmek için bölgesel platform oluşturulmasına geçmişten daha fazla önem vermektedir. Yine bildiğiniz gibi ulaşım alanında yapılan her yatırım, sanayiden ticarete, tarımdan turizme kadar birçok sektörün başarısına da önemli ölçüde katkı sağlamakta ve ülkelerin refahını artırmaktadır. Hiç şüphesiz ülkelerin ve bölgelerin uluslararası rekabet yetenekleri, kesintisiz sürdürülebilir ulaşım altyapıları ve buna bağlı hizmetlerle mümkündür.''

Ulaştırma Bakanları olarak öncelikli hedeflerinin, halkların daha kaliteli kesintisiz ulaşım, altyapı hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunun altını çizen Bakan Yıldırım, ''Bölgenin öncelikli ihtiyaçlarının başında, şüphesiz eksik ve yetersiz ulaşım altyapılarının tamamlanması, mevcut altyapıların kalitelerinin artırılarak bölgesel düzeyde aynı kaliteye haiz bir entegre ulaşım altyapısına kavuşturulması gelmektedir'' dedi.

Bölge coğrafyasında son 20 yıl içinde meydana gelen siyasi değişiklikler, ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni dengeler sayesinde ulaştırma sektörünün giderek önemli hale geldiğini belirten Bakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bizler için son derece önemli bir dayanışma platformu da bu platformdur. Bu platformdan ulaştırma alanında azami yarar sağlayabilmek, yalnızca demir yolu değil, kara yolu taşımacılığı, denizcilik, havacılık alanlarında da somut işbirliği projelerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu yapı içerisinde Türkiye, Avrupa'nın güney bağlantıları açısından çok büyük imkanlar sunmaktadır. Avrupa-Asya ve Ortadoğu bölgelerinin kesiştiği yerde yer alan Türkiye, bir geçiş ülkesi konumuna sahip olup Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında ticari, ekonomik, kültürel bağların kuvvetlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Anadolu toprakları gerek büyük yük ve yolcu, gerekse enerji ve iletişim alanında Avrasya bölgesinin geçiş noktasını ve bel kemiğini oluşturmaktadır. Türkiye ulaştırma bakanlığı olarak bölgesel ağların entegrasyonuna hizmet edecek önemli altyapı projelerini gerçekleştirmekteyiz.

Yüzyılın projesi, Marmaray projesi. Şu anda inşaatı devam ediyor. Avrupa ile Asya'yı denizin 60 metre altından birleştiren raylı sistem projesidir. Bu projeyle Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz tarihi ipek yolu, modern demir yolu projesine dönüştürülmüş olacaktır. Ayrıca buna bağlı olarak inşaatı devam eden Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin birinci kesimi Ankara-Eskişehir hizmete girmiştir, çalışmaya başlamıştır. Böylece Türkiye, Avrupa içinde hızlı tren işletmeciliğini başlatan altıncı ülke konumuna gelmiştir.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri çatısı altında ortak bir ulaştırma vizyonu oluşturmanın bize kapsamlı bir yol haritası sağlayacağını düşünüyorum. Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında ağların gerek bölge içerisinde gerekse AB ulaşım ağlarıyla entegrasyonu bölgedeki barış istikrar ve kalkınma gayretlerine çok büyük katkı sağlayacak.''
Kaynak: www.UlasimOnline.Com