Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ÇELEBİ: İZMİR, BANDIRMAYI ETKİLEMEZ

ÇELEBİ: İZMİR, BANDIRMAYI ETKİLEMEZ

ÇELEBİ: İZMİR, BANDIRMAYI ETKİLEMEZ17.03.2010

2 dev ihaleyi birden yürüterek özelleştirme tarihine geçen Çelebi Holding, İzmir Limanı olmazsa kaybın yalnızca 15 milyon $'lık teminat olduğunu bildirdi.

Çelebi Holding'ten sitemize gönderilen açıklama aynen şöyle:

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacı ile İzmir ve Bandırma Limanlarının özelleştirme süreci ve Antalya Limanı satış görüşmelerine yönelik olarak basınımızda yer alan haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere Özelleştirme İdaresi, “İzmir Alsancak Limanı işletme hakkının 49 yıllığına devri” ile ilgili olarak, Mayıs 2007 tarihinde “özelleştirme İhalesine” çıkmış ve Çelebi Holding, bu ihalede teklif etmiş olduğu USD 1.270 Milyon bedelle “en iyi ikinci teklifi veren firma” olmuştur.
İhalenin sonucuna ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının açıklanmasından sonra Danıştay’ın ihale ile ilgili itirazları ve imtiyaz şözleşmesini karara bağlama süreci, 30 ay gibi rekor sürede neticelenmiştir. 2009 yılının son çeyreğinde, ihaleyi birinci olarak kazanan Global-Hutchison Konsorsiyumu’na, ihale bedelinin ödenmesi ve Limanın teslim alınması için üç aylık süre verilmiştir. Ancak 2008 yılının ikinci yarısından sonra yoğunlaşan Global Ekonomik ve Finansal Kriz’in, finansal piyasalardaki etkisinin artarak devam etmesi ve tüm dünya ekonomilerini küçülme yönünde etkilemesi nedeni ile ihaleyi kazanan firma, ihale bedelinin ödemesini yapmamıştır. Bu durumda ihale şartnamesinin amir hükmü gereği, Özelleştirme İdaresi tarafından 22 Ocak 2010 tarihinde yapılan tebligatla; ihalede ikinci olan firmamıza ihale bedelinin ödenmesi ve limanın teslim alınması için 45 günlük süre verilmiştir. İlk 45 günlük süre 08 Mart 2010’da tamamlanmış ise de talebimiz üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca tarafımıza 45 günlük ilave süre verilmiş durumdadır.
2009 yılında elleçlediği yaklaşık 830.000 TEU konteyner ile ülkemizin en büyük konteyner limanı olan İzmir Limanı, Ülkemiz ihracatı için en önemli geçiş kapısıdır. Şirketimiz bilindiği üzere; ihalede USD 1.270 Milyon bedel teklif etmiş olup, işletme hakkı devir anlaşması kapsamında taahhüt ettiği ve 8 yıl için de yapacağı tarama ve tevsi yatırımların tutarı olan USD 600 Milyon ile birlikte, projeye toplam USD 1.870 Milyon para yatıracaktır. Şirketimizin ikinci 45 günlük uzatma süresi sonunda söz konusu toplam proje maliyeti olan USD 1.870 Milyon bedeli finanse edememesi durumunda; ihale şartnamesi gereği Özelleştirme İdaresine vermiş olduğu 15 milyon dolarlık teminat mektubu, nakde çevrilmek suretiyle şirketimizin İzmir Limanı’na ilişkin yükümlülüğü sona ermiş olacaktır.
Bir kısım basın organlarında yer aldığının aksine, İzmir Limanı İhalesi ile ilgili olarak verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesi, hiçbir şekilde şirketimizin kazanmış olduğu Bandırma Limanı işletme hakkının iptaline yol açmayacağı gibi, şirketimizin bundan sonra yapılacak özelleştirme ihalelerine girmesine de engel teşkil etmeyecektir. Her iki ihale süreci, kendi şartnameleri doğrultusunda yürütülmekte olup, ne 4046 sayılı yasada ne de ilgili diğer mevzuatta bu tür bir yaptırım bulunmadığı gibi, mevcut ihale şartnamesi hükümlerinde de böyle bir uygulamaya yol açacak bir yaptırım öngörülmemektedir.
Şu an için şirketimiz, İzmir Limanı işletme hakkının devir alınması sürecini yaşamaktadır. Bu yoğun çalışma ile birlikte, Özelleştirme İdaresi’nin 17 Şubat 2010 tarihli tebligatı uyarınca, 36 yıllık bir süre için işletme hakkını kazanmış olduğu Bandırma Limanı özelleştirme bedelinin ödenmesi ve limanın devralınması işlemlerini de eş zamanlı olarak yürütmektedir.
Bu durum, büyüklüğü ve etkileri itibarı ile dünyada ilk kez yaşanan Global Finansal Kriz döneminde, bu denli kapsamlı iki ihaleyi aynı anda üstlenen firma olarak şirketimizin adını Türk Özelleştirme Tarihi’ne geçirmiştir.
 
Antalya Limanı’nda hisse devri konuşuluyor
Bandırma Limanı ihalesini 175. 5 milyon dolar bedel teklif ederek kazanan şirketimiz, bu bedele ilave olarak, 5 yıl içinde USD 50 milyon bedel ile limanı modernize edecek ve kapasiteyi arttıracak düzeydeki yatırımı gerçekleştirecektir. Şirketimizin Bandırma Limanı için toplamda harcamayı ön gördüğü bedel; USD 225 milyon ulaşacaktır. Bu proje için de, şirketimizin finansman temin edememesi durumunda, şartname hükümleri gereği olarak Özelleştirme İdaresi’ne vermiş olduğu 5 milyon dolarlık teminat mektubu nakde çevrilmesi suretiyle, bu ihaleye ilişkin yükümlülüğü de sona erecektir.
Görüleceği üzere Çelebi Holding, global krizin etkilerinin hüküm sürdüğü bu süreçte, her iki Liman projesi için USD 2.095 Milyon tutarında proje bedeli ile yatırım taahhüdünü; “öz kaynaktan sağlama” veya “finansal borçlanma” yolu ile karşılamak gayreti içindedir.
Öte yandan Antalya Limanı’na ortak olan liman işletmecisi şirketimize, %40 oranında ortak olan Global Holding AŞ iştiraki Global Liman İşletmeleri tarafından, “söz konusu limandaki hisselerimizin kendilerince devir alınması veya mevcut hisselerinin kuruluşumuza satılması” konusunda almış bulunduğumuz teklif üzerine, alım-satım görüşmeleri başlatılmış bulunmaktadır.
Ekim 2006 tarihinde Tasarruf Sigorta Mevduatı Fonu’ndan Celebi-Global-Antmarin Konsorsiyumu tarafından satın alınan Antalya Limanı, satın alındığı tarihte mevcut USD 11 Milyon lık cirosunu, ortaklığımız yönetimi altında USD 30 milyon seviyesinde bir ciroya ulaştırmış olup, Akdeniz Bölgesi’nin Dış Ticaret gelişimine de, liman kullanımını arttırmak yolu ile ivme kazandırmaktadır. Antalya Limanı ile ilgili görüşmelerin olumlu veya olumsuz sonuçlanması durumunda yazılı bir açıklama, bilahare yapılacaktır.
 
 
Saygılarımızla
ÇELEBİ HOLDİNG

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr