Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ

D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ

D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ16.03.2010

12 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27519
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
 Karar Sayısı : 2010/207
 Ekli “D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Sadeleştirilmesi Anlaşmasına İlişkin Düzeltme Belgesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/1/2010 tarihli ve HUMŞ/1727 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 Abdullah GÜL
  CUMHURBAŞKANI

 Recep Tayyip ERDOĞAN
 Başbakan

 C. ÇİÇEK F. ÇELİK A. BABACAN M. AYDIN
 Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

 H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
 Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet  Bakanı

 E. BAĞIŞ C. YILMAZ C. YILMAZ S. ERGİN
 Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı

 M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı

 N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ B. YILDIRIM
 Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

 M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
 Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 E. GÜNAY V. EROĞLU
 Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN
SADELEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASINA İLİŞKİN DÜZELTME BELGESİ
 24 Şubat 2001 tarihli Anlaşmanın; 9 uncu maddesinin (b) paragrafındaki “8/a (i)”, “8/a (ii)” ibareleri “9/a (i)”, “9/a (ii)” ve 10 uncu maddesinin (a) paragrafındaki “sekizinci” ibaresi “dokuzuncu” olarak değiştirilmiştir.

Amendments to the Agreement on Simplification of Visa Procedures for
the Businessmen of the D-8 Member States

 The phrase “8/a (i)”, “8/a (ii)” stipulated in Article 9, paragraph (b) of the Agreement dated 24 February 2001 has been changed as “9/a (i), “9/a (ii) and the phrase “eighth” stipulated in Article 10 has been changed as “ninth”.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr