Gündem

KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU HAKKINDA..KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN DUYURU HAKKINDA..11.03.2010
T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü


SAYI: B.11.0.KUG.0.11.00.00/200-2690
KONU: Yetki Belgeleri Hakkında.


Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar başlıklı, 8.inci maddesinin 1.inci fıkrasının,
(a)    Bendi; “Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz.” Hükmüne,
(b)     Bendi; “Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.” Hükmüne,
Amirdir.
Buna rağmne, bazı üyelerinizin Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermek üzere aldıkları yetki belgelerinin kapsamı dışında taşımacılık faaliyetinde bulunduklarına ilişkin duyumlar alınmaktadır.
Üyeleriniz; idari para cezalarına muhatap olmamaları açısından, almış oldukları yetki belgesi kapsamında faaliyet göstermeleri konusunda uyarılmasını rica ederim,
M. Nesip Kemaloğlu
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72