Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / İHRACATIN BÜYÜMEYE KALDIRAÇ OLACAĞINA İNANÇ ARTIYOR

İHRACATIN BÜYÜMEYE KALDIRAÇ OLACAĞINA İNANÇ ARTIYOR

İHRACATIN BÜYÜMEYE KALDIRAÇ OLACAĞINA İNANÇ ARTIYOR27.01.2010

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 2009 ihracat gelişmelerini ve 2023'te 500 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için yapılması gerekenleri bir bazın sohbetinde ortaya koydu. İhracatın çok yönlü detaylı fotoğrafını rakamlarla açıklayan Büyükeşi, yeni bazı kurumları da devreye sokarak, ihracatın hedefe uygun gelişip gelişmediğini sürekli izleyip topluma aktaracaklarını söyledi. İhraç alanlarındaki bazı olumsuzlukların nedenleri üzerinde durup, o alanlarda engelleri aymak için yapacakları yeni çalışmaları anlattı. Büyükekşi'nin anlattıkları her geçen gün ihracatın üretim, istihdam ve büyümenin kaldıracı olacağına inancın arttığını gösteriyor.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 2009 yılı değerlendirmelerini ve 2010 yılı beklentilerini ortaya koyduğu bir basın sohbet yemeğine katıldı. Bu sohbette üretimin gelişmesinde, büyümenin sürekli kılınmasında, istihdam yaratılmasında, büyük önemi olan ihracatı çok yönlü ve 2023 yılı 500 milyar dolar hedefli olarak nasıl ele aldıklarını, sorunları ne tür çalışmalarla çözerek, hangi araçları kullanarak, istenilen sonuca varma kararlılığında olduklarını örneklerle anlattı. Bu konuda muhalefetinde içinde yer aldığı bir devlet politikası geliştirilmesi için çalıştıklarını,  sürekli izleme ile ortaya koydukları hedeften sapmalar olursa bunu belirleyip önlem alma kararında olduklarını belirtti.

Bu nedenle önce içinde bulunulan durumun gerçekçi bir fotoğrafını ortaya koymak için  2009 ihracat rakamlarına dayalı bazı bilgiler verdi. Ardından daha iyi bir ihracat için bazı öneriler ve taleplerini ortaya koydu.

Büyükelçi, 2009 yılının kazanımlarından söz ederken öncelikle 18 Haziran tarihinde çıkan İhracat Yasası'nın önemi üzerinde durdu. Yıl içinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili bakanlarla yapılan yurt dışı ticaret heyeti gezileri ile ülkemize gelen yabancı ticaret heyetlerinin yarattığı olumlu gelişmelere değindi.  Ardından aylık ihracat açıklamalarını her ay farklı illerde yapmalarının pozitif katkısından söz etti. Daha sonra,  Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisini 8 bakanlık ve STK temsilcileriyle yaptıkları çalıştaylarda ele alarak 5'er yıllık hedeflerle tesbit edip uygulama yolunda kararlar aldıklarını anlattı.

Bu saptamalardan sonra,  bu stratejiye uygun olarak koydukları hedefleri ve buna dönük çalışmaları sıraladı:

-İhracatı 1 milyarı aşan 12 ili 22'ye  22'ye çıkarmak için saptadıkları illerden beşinde  ortak akıl çalışmaları ile bir hareket başlattıklarını söyledi. Bunun 2010 yılında da diğer illerde devam edeceğini belirtti.

-2023 hedeflerinin dünya ticareti içinde Türkiye'nin payını binde 8'den yüzde 1.5'a çıkarmak olduğunu belirterek bunun için ihracatın GSMH içindeki payının yüzde 12'den yüzde 18'e çıkarılması çalışmasının yapılacağını söyledi. Bu başarılabilirse 2023'teki 500 milyar dolar ihracatın gerçekleşebileceğini açıkladı. Bunun için ihracatımızda ilk sıradaki üç sektör otomotiv, hazır giyim ve demir-çelik sektörlerindeki ihracata bağlı 2023 simülasyonlarını ortaya koydu. Beklenen sonuçlara ulaşmak için bu sektörlerde teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek bir teknopark kuruluşunu başlattıklarını açıkladı.

-2009 yılının ihracat gelişmelerini en çok ihracatımızı artırdığımız ülkeler, gerileyenler, en çok ihracat artıran illerimiz, en fazla ihracat yapan 1 milyar doları aşan şirketlerimiz tablolarıyla ortaya koyup, yılın doğru bir fotoğrafını çekti.

-Amerika'ya ihracatımızın 2001 yılından bu yana sadece yüzde 35 arttığını, aynı dönemde ihracatımızın yüzde 335 arttığını belirterek bu alanda iki öneri üzerinde durdu. Nitelikli Sanayi Bölgesi kurularak bu ülkeye gümrüksüz ihracatın artırılması için siyasal girişimlerin hızlandırılması ve Amerika'nın 52 eyaletinin ayrı ayrı birer ülke gibi ele alınarak, ihracatın gelişim alanlarının saptanmasının önemini vurguladı.

-İhracatımız içersinde önemli payı olan ve gerileyen AB pazarında, bu gerilemeye yol açan STA'lar konusunda çalışma yaptıklarını, AB ile STA yapan ve bizimle eş zamanlı  STA yapmayan ülkelerin ihracatımız üzerindeki olumsuz etkisini rakamlarla ortaya koyacaklarını, bunu AB ile müzakerede masaya getirerek Gümrük Birliğinin aleyhimize işlemesine karşı, sonuç almak istediklerini söyledi.

Komşularımızdan Suriye Irak'ın ihracatçılarımız için yarattığı önekli fırsattan firmalarımızın mutlaka yararlanılmasını bunun için kentlerde ihracat eğitim çalışmaları yaptıklarını belirtti. IMF anlaşması yapılacaksa bunun kura olumsuz etki yapmasını önlemek için Hazine'nin bazı önlemler almasının öneminin altını çizdi.

TİM Başkanı Büyükekşi'nin açıklamaları hedefe odaklı bir ihracat çalışmasının peşinde olduklarını, bunun için iyi ve sürekli izlenen çok yönlü bir envanteri topluma sunacaklarını, gereğinde yeni önlemler ve yeni kurumlarla yola devam edeceklerini belirtti. Ve bunu bir devlet politikası olarak geliştireceklerini net bir şekilde ortaya koydu. TİM'in ve İhracatçılarımızın yolları açık olsun

Kaynak: Osman AROLAT/Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr