Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / GÜMRÜKLER TELEFON DİNLEYEBİLECEK

GÜMRÜKLER TELEFON DİNLEYEBİLECEK

GÜMRÜKLER TELEFON DİNLEYEBİLECEK13.01.2010

Kanun Tasarısı Taslağıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne iletişimi tespit etme, dinleme ve bunları kayıt etme yetkisi öngörülüyor.

Gümrük Müsteşarlığının yeniden yapılandırılması, kurum içinde görev ve yetkilerin netleştirilmesi amacıyla hazırlanan “Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağı”, geçen ay Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek imzaya açıldı. Taslak ile gümrük idaresinde kurumsallaşmak, etkililik, verimlilik ve işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Buna göre, gümrük muhafaza başmüdürlüklerinin sayısı 18'den 14'e indirilecek ve bunlar bölge müdürlüğü şeklinde yeniden düzenlenecek. Taslakta gümrük teşkilatına 5 bin personel alınması öngörülüyor. Buna göre bu yıl 2 bin 500, gelecek yıl 2 bin 500 olmak üzere toplam 5 bin kişilik kadro açılacak. Bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla merkez yapılanması içerisinde şube müdürlüğü ve şeflikler kaldırılacak. 

Kaçakçılıkla mücadelede daha etkin olunabilmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre iletişimi tespit etme, dinleme ve bunları kayıt etme yetkisi öngörülüyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, teknik araçlarla izleme yapabilecek ve gerektiğinde yetkili kurumlarla bu konuda işbirliğine gidebilecek.

Gümrük Muhafaza teşkilatında görevli adli kolluk personeli, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, parada sahtecilik, rüşvet, silah kaçakçılığı, zimmet suçu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezası gerektiren suçlar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda tanımlanan suçlara ilişkin dinleme yapabilecek.

AMAÇ, KAÇAKÇILIKLA ETKİN MÜCADELE

Gümrük Müsteşarı Maksut Mete, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren suçları kovuşturmak, suçluları ve kanıtlarını saptayıp yargıya sunmak üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 164. maddesi ile Gümrük Muhafaza teşkilatının, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte adli kolluk gücü olarak tespit edilen dört kuruluştan biri olduğunu anımsattı.
Bu şekilde Ceza Muhakemesi Kanununun, muhafaza teşkilatındaki memurlara adli kolluk yetkisi verdiğine işaret eden Mete, yasayla muhafaza ekiplerine dinleme yetkisi verilmesindeki amaçlarının da kaçakçılıkla daha etkin mücadele etmek olduğunu söyledi.
Gümrük Muhafaza Teşkilatı içinde “Kaçakçılık ve İstihbarat Birimi” kuracaklarını anlatan Mete, bu birimde görevlendirilecek memurların dinleme yetkisini kullanacaklarını kaydetti.
Dinleme işleminin savcılıkların kontrolü altında yapılacağını ifade eden Mete, söz konusu yasa çıktığında, buna yönelik teknik cihazların en kısa sürede alınacağını belirtti.


Kaynak: Lojiport

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr