Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / SESLE ÇİZGİLER...

SESLE ÇİZGİLER...

SESLE ÇİZGİLER...06.01.2010

Geçmişte değerli bir sahne sanatçısı vardı, hatırlayanlar bilir akordiyonu eşliğinde sahnede çok güzel hicivler yapar, esprileriyle izleyicileri güldürürken, oldukça da düşündürür ve önemli mesajlar verirdi.

Bu esprilerinden birisi de o dönemlerde mantar gibi türeyen bankalar ve şubeleriyle ilgiliydi…. köşeyi dönünce banka, sağa dönünce bir banka daha, bir sağ bir sol yap karşına çıkar yine bir banka, velhasıl… önün, arkan, sağın, solun banka diye…. güncel gelişmeleri ile yaşananları akordiyonundan gelen müzik eşliğinde güzel sesi ile hem renklendirir hem de eleştirirdi, değerli sanatçı Celal ŞAHİN…  Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

Şimdi bu “Sesle Çizgiler” de nereden çıktı demeyin… sektörümüze yönelik türeyen adetleri oldukça çoğalan yetki belgeleri ile ilgili yaşananların da bundan pek farkı yok gibi.

Havayolu taşımacılığı mı yapacaksınız… bir belge, Denizyolu taşımacılığı mı yapacaksınız bir belge daha, Karayolu’nda dün belge sayısı 39 adet idi… neyse ki şimdi 37’ye indi. Karayolu taşımacılığı için çıkartılan belgelerden edinmezseniz? Havayı da, Denizi de yapamazsınız, deponuzda eşya toplayıp elleçleme yapamazsınız, bunu bilin. İster doğrudan ister dolaylı deyin, bu belgelere bağımlısınız.

Durun daha bitmedi… Gümrüklerde işinizin doğası gereği işlem yapacaksınız… ama yaparken oldukça zorlanırsınız. Kimi gün gelir belge+belge derler, kimi gün özet beyan verdirmezler? alt özet beyan hiç olmaz diyenler de karşınıza çıkar, elektronik imza… şifre kullanıcı kodunu temin et derken, bir şifre temini için de… Maliye, Muhasebe, İktisat, İşletme vb. Fakültelerin veya Yüksek Okulların birisinden mezun olma şartı getirirler ki… Forwarder – Taşıma İşleri Organizasyonu mesleğini yapmamanız için her tür engel büyük bir başarı ile sağlanmış olur. Aksine hareket etmek isterseniz mutlaka yeniden eğitime başlayarak ilgili okullardan mezun olarak diplomanızı temin etmek zorunda olduğunuzu bilmelisiniz.  

Hayır, uygulama böyle değil diyen bir yetkili çıksın, kanıtlasın… ancak bu mümkün değil.

İsterseniz gelin, ısrarla girmek kabul edilmek için yıllardır uğraş verdiğimiz Avrupa Birliği bu konuda, mesleğe giriş kriterlerinde neyi öngörüyor bir göz atalım.  

Mesleki Yeterlilik,


Mali Yeterlilik,

Saygınlık.

toplam üç ana başlık.

Hangi meslektaşımız mesleki yeterlilikten yoksun? Eğitim düzeyi, yabancı dil bilgisi, uluslararası ticarette başarılarını ve en önemlisi mesleki yeterliliğini kim sınayabilir. Gidin bir Forwarder firmasına x noktadan aldığı eşyayı, kombine taşımacılığı, lojistik imkan ve kabiliyetini kullanarak y noktasına alıcısına teslim eder, örnek aranırsa lütfen tüm üyelerimize ve çalışanlarına bakınız …

Mali Yeterlilik konusuna gelince, doğrudur belki burada yetersizlikler olabilir. İşletme sermayeleri ne zaman yetki belge ücretlerinin astronomik bedelleri ile yok edilmezse? Belki o zaman sermaye dolgunluğuna erişebileceği anlaşılacaktır da… tabi ki firma yok olmazsa, banka kredi borçlarından boğulmazsa, bunlar acı ama gerçek.

Saygınlık konusuna gelince, istisnalar haricinde hangi meslektaşımız yüz kızartıcı veya benzeri eylemden hüküm giymiştir? Ben görmedim ve duymadım, bilen varsa lütfen açıklasın.

Şimdi sormak gerekir; biz Sektör olarak AB kriterlerine uygun muyuz, uygun değil miyiz… bilinen şu ki, hem uygunuz hem de AB’nin tam içersindeyiz. AB’deki Sektör Federasyonu “CLECAT” dahi biz Freight Forwarderları üye olarak kabul etmiş. Bilmeyenlere önemle duyurulur.

Şimdi gelelim ülkemize, Türkiye’de sektörümüzü tanımlayan bir temel yasa var, bakın açık ve net olarak Türk Ticaret Kanunu ne diyor.

Taşıyıcı,

Acenta,

Taşıma İşleri Komisyonculuğu (Organizatörlüğü-Yükleniciliği).

Bu üç ana başlığı baz alarak sektörü değerlendirmek gerekirken, şirketlerin işletme sermayelerini oldukça etkileyen, mali yeterliliklerini sarsan astronomik miktarlardaki yetki belge ücretlerinin harç ve benzeri makul ücret seviyelerine indirgenmesi beklenirken, aynı Sesle Çizgilerde Celal ŞAHİN’in dediği gibi, bir belge ilave bir belge daha yetmedi 37 adet ve devamı daha gelecek deyip, üstüne üstlük, tüm dünya’da olduğu gibi ülkemiz de halen devam eden küresel finansal krizin yarattığı olumsuzluklar fark edilmemezlikden gelinerek, maalesef T.C. Ulaştırma Bakanlığı’mız tarafından dikkate alınmayarak, aksine belge ücretlerine yeniden değerleme oranları adı altında artışlar yapılarak, sektör aktörleri iş yapmaktan çok tasfiyeye mi zorlanmaktadır.

Peki, bu durumda sektörün sağlamış olduğu mevcut “istihdam” ile “katma değer kaybı” nın ne olacağını acaba hesaplayanlar var mı? merak ediyoruz.  

Son söz olarak, sizlere kısa bir ayrıntı vermek istiyoruz. Taşımacılık ve lojistik sektörünün belirli işlevlerini yerine getirebilmesi için ilk etapta temin etmesi gereken yetki belgelerinin (R2+L2) ederine baktığımızda: 529.102. TL,   yine çeşitli harf rumuzlarıyla başlayan ve birbirinden ayrıştırılmış, aslında hepsi bir bütün olan işlevlerin verilebilmesi veya bu alanların tamamında faaliyet gösterilebilmesini temin için çıkartılan yetki belge ücretlerinin toplamı nedir biliyor musunuz? 1.060.843 TL, durun daha bitmedi…

Yeni Posta Yasası da yolda, bakın taslakta neler yer alıyor, 5584 sayılı Posta Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler ile 2-20 kg arasındaki gönderiler posta kolisi olarak tanımlanırken, bu gönderiler için “Evrensel Posta Fonu” na katkı alınması ile ilgili madde konulmakta, lojistik firmalarının da bu ağırlık bareminde ürün taşıdıkları dikkate alınacak olursa, ister misiniz bu yasa kapsamına da alınalım ve yeni bir belge daha yolda geliyor… diye mi kara kara düşünelim.

 

Sektörü temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, her zaman her yerde sektörün önündeki engellerin kalkması, sorunların çözüme ulaştırılması için çaba sarf eden, sarf etmeğe devam etme kararında olan, yasal çerçevede her türlü girişimlerini gerçekleştirmede özveri gösteren bir meslek kuruluşuyuz. Hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir ki; saygın ve seviyeli, etik dışı olmayacak girişimlerimiz daha önce olduğu gibi bundan sonrada sektör için sürdürülecektir.

2010 yılının tüm Ulusumuza, Sektörümüze, Meslektaşlarımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyoruz.

UTİKAD

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr