Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / YAKICI: GÜMRÜK VERGİSİ NİSPETLERİ 6 LİSTEDE DÜZENLENDİ

YAKICI: GÜMRÜK VERGİSİ NİSPETLERİ 6 LİSTEDE DÜZENLENDİ

YAKICI: GÜMRÜK VERGİSİ NİSPETLERİ 6 LİSTEDE DÜZENLENDİ04.01.2010Dış Ticaret Müsteşarı, 2010 yılı İthalat Rejimi ile ithalatta konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi nispetlerinin 6 liste şeklinde düzenlendiğini bildirdi

Dış Ticaret Müsteşarı Ahmet Yakıcı, 2010 yılı İthalat Rejimi ile ithalatta konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi nispetleri ve toplu konut fonu miktarlarının, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, 6 liste şeklinde düzenlendiğini bildirdi.

Yakıcı, 2010 Yılı İthalat Rejimi ile ilgili yaptığı açıklamada, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Başbakanlığa sevkedilen İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar Taslağı (2010 yılı İthalat Rejimi) ve İthalat Tebliğlerinin (20 adet), uluslararası yükümlülükler ve kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dahilinde tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığını kaydetti.

Müsteşar Yakıcı, söz konusu Karar'da, ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi nispetleri ve toplu konut fonu miktarlarının, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, saydam, açık ve kullanıcılar açısından kolay anlaşılır biçimde 6 liste şeklinde düzenlendiğini ifade etti.

2010 yılına yönelik olarak, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında veya madde isimlerinde Gümrük Müsteşarlığı'nca yapılan değişikliklerin de İthalat Rejimi Kararı Eki tüm listelere yansıtıldığını kaydeden Yakıcı, İthalat Rejimi Kararı eki listelerden, I sayılı liste tarım ürünlerine, II sayılı liste sanayi ürünlerine, III sayılı liste işlenmiş tarım ürünlerine, IV sayılı liste balıkçılık ve su ürünlerine, V sayılı liste gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere, VI sayılı liste sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus bazı ürünlere ilişkin olduğunu söyledi.

Yakıcı, İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan tarım ürünleri ile IV sayılı listede yer alan balıkçılık ve su ürünleri ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergilerinin, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetler çerçevesinde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2010'dan itibaren geçerli olmak üzere, bazı maddeler için üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergisi oranlarındaki değişiklikler ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tanıdığı tarife tavizlerinin, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listeye yansıtıldığını ve bazı demir-çelik ürünleri ile kimyasal maddelerin gümrük vergisi oranlarında ayarlamalar yapıldığını ifade eden Yakıcı, şöyle devam etti:

"İthalat Rejimi Kararı eki III sayılı liste kapsamında bulunan işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi paylarına uygulanan gümrük vergilerinde, Avrupa Birliği'nin ortak gümrük tarifesine uyum sağlandı.

Avrupa Birliği ile müştereken hazırlanan ve yerli üretimi bulunmayan özel nitelikli bazı kimyasal ham maddelerde ve elektronik sanayii girdilerinde ortak gümrük tarifesi hadlerini indiren veya sıfıra çeken (Askıya Alma Listesi), yerli üreticilerimizin girdi ithalinde Avrupa Birliği üyesi ülkeler üreticileri ile birlikte maliyet avantajı sağlayarak rekabet edebilmelerini teminen, İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı liste olarak yeniden düzenlendi.

Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının üstlenilmesini teminen İthalat Rejimi Kararı eki VI sayılı liste hazırlandı.

İthalat Rejimi Kararının uygulaması ile ilgili 20 adet İthalat Tebliğ'inde ise, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, uygulanan genel ithalat ve madde politikaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerileri, kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu düzeni dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapıldı."

Kaynak: Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr