Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK28.12.2009

Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkranın” ibaresinden sonra gelmek üzere “(c),” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin on beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “A,F,G ve H türleri” ibaresi “A türü” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “D4 yetki belgesi sahipleri ile” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler 31/12/2009 tarihine” ibaresi “K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişiler yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine” şeklinde;  beşinci fıkrasında yer alan “24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi” ibaresi “24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi” şeklinde ve on birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi “30/9/2010” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının sonlarına “1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise %93 oranında indirim uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “(3) B veya D türü yetki belgelerinden ikisine (B1+B2 veya D1+D2) birlikte sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin sadece B2 veya D2 yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen asgari kapasite şartı 30/6/2010 tarihine kadar aranmaz.”

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2009

27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2009

27326

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr