Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / MOTORLU ARAÇLARDA TİP ONAYI TEBLİĞİ

MOTORLU ARAÇLARDA TİP ONAYI TEBLİĞİ

MOTORLU ARAÇLARDA TİP ONAYI TEBLİĞİ28.12.2009Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ RG'da yayımlandı.

Hafif yolcu ve ticari araçların imalatçıları, referans yakıtların özelliklerine uygunluğu sağlamak zorunda olacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın "Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 21 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik kapsamında yer alan araçların; yeni emisyon sınırları ve araç tamir ve bakım bilgileri bakımından AT tip onayı için idari hükümleri belirliyor.

Tebliğde ayrıca söz konusu yönetmelik kapsamındaki araçların imalatının uygunluğu ve dolaşımdaki uygunluğu için hükümler, tamir ve bakım bilgilerine erişim hususları ve emisyonların kontrolü ile ilgili özel teknik şartlar ile ayrı teknik ünite olarak değiştirilebilir kirlilik kontrol cihazlarının tip onayı şartlarının uygulama usul ve esasları düzenleniyor.

Buna göre, imalatçı, emisyonlar ve araç tamir ve bakım bilgileri ile ilgili bir AT tip onayını almak için, araçların belirtilen deney işlemlerine uygun olduğunu göstermek ve bu tebliğin ekinde belirtilen referans yakıtların özelliklerine uygunluğu sağlamak zorunda olacak.

İmalatçı aynı zamanda, egzoz ve buharlaşma emisyonlarının tebliğe uygun olarak aracın normal ömrü boyunca ve normal kullanım şartlarında etkin olarak sınırlanmasını sağlayacak şekilde teknik tedbirler almakla yükümlü olacak.

Söz konusu tebliğ, hafif yolcu ve ticari araçlardan çıkan emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) bakımından ve araç tamir ve bakım bilgilerine erişim konusunda motorlu araçların tip onayına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 18 Temmuz 2008 tarihli (EC) 692/2008 Komisyon Regülasyonu dikkate alınarak hazırlandı.

Kaynak: Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr