Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / TASİŞ ANTREPOLARINA YENİ TARİFE

TASİŞ ANTREPOLARINA YENİ TARİFE

TASİŞ ANTREPOLARINA YENİ TARİFE28.12.2009

Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile antrepo, genel kargo, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya yeniden tanımlandı.

Gümrük Müsteşarlığı, Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile antrepo, genel kargo, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya yeniden tanımlandı ve depozitonun yolcu beraberi eşya ambarları hariç antrepo ve geçici depolama yerlerinde uygulanacağı belirtildi.

Terminal ve diğer hizmet tarifesini de yeniden düzenleyen Tebliğe göre, terminale alınan eşyanın boşaltılması, depolama yerlerine taşınması ve istifi, sahip ve taşıyıcılarına teslim edilmek üzere depolama yerinden alınması, taşıttan taşıta yükletilmesi ve istifi, taşıt içinde indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi, eşyanın ve aracın tartılması, giriş-çıkış ücreti, sağlamlaştırma ve bakım ile bekleme ücreti hizmet tarifesi kapsamında bulunacak.

Bu çerçevede, karayolu ve havayolunda adet esasına tabi eşyada indirme-bindirme ücreti, boş konteyner ile tekerlekli ve paletli araçlarda 10 lira, dolu konteynerde 50 lira, sakatlara mahsus motorlu ve akülü araçlar ile motorlu bisikletlerde de 2 lira olarak uygulanacak.

İstek ya da görülecek lüzum üzerine eşya veya aracın tartılması halinde tartım başına 10 lira, terminale giriş-çıkış yapan araçlardan giriş-çıkış ücreti olarak 15 lira, bekleme ücreti olarak da gün başına 15 lira alınacak.

Ağırlık esasına tabi eşyada da genel kargoda boşaltma ve yükleme ücreti karayolunda 7 lira, havayolunda ise 0,007 lira olacak. Bu tutar, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya için karayolunda 10 lira, havayolunda da 0,01 lira olarak uygulanacak.

Tebliğ uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen veya ihale yoluyla satılan eşyanın tahsis ya da satış bedelinin yüzde 15'i tutarındaki ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret, eşyanın muhafaza süresi göz önünde bulundurularak muhafazayı gerçekleştiren işletmeci kuruluşlar arasında paylaştırılacak.

Tasfiye İşletmeleri Bölge Müdürlüklerinin yeni hizmet tarifesi, Tebliğin yayımı tarihini izleyen 11'inci gün olan 3 Ocak'ta yürürlüğe girecek.


Kaynak: Lojiport

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr