Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Dünyadan / KARAYOLUNDA DAHA ADİL REKABET KOŞULLARI

KARAYOLUNDA DAHA ADİL REKABET KOŞULLARI

KARAYOLUNDA DAHA ADİL REKABET KOŞULLARI28.12.2009

AB kaynaklarına göre yılda 190 milyon Euro’luk bir idari tasarruf sağlayacağı ileri sürülerek karayolu taşımacılığını kurallarının modernize etmeyi amaçlayan yeni Avrupa yasal düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yol paketi olarak nitelendirilen yeni düzenleme, eşya ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 900.000 işletmenin yasal çerçevesinde basitlik sağlamakta ve açıklık getirmektedir.

 

Ulaştırmadan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yrd.’sı Bay Antonio Tajani, “Bu paket, tam da karayolu taşıma sektöründe gereksiz bürokrasinin azaltılması yönünde açıklığı olan etkin kurallara ihtiyaç duyulduğu önemli bir dönemde devreye girmiştir. Paket, uyumlaştırılmış kurallarla olan ihtiyaç ile taşıma piyasalarına serbest erişim arasında bir denge sağlamaktadır. Öyle inanıyorum ki, bu kurallar maliyetlerde önemli bir düşüş sağlarken sektördeki oyuncuların daha eşitlikçi şartlarla rekabet etmelerini sağlayacak bir ortamı yaratacaktır” dedi.

 

Yeni düzenlemeler, eşya ve yolcu taşımacılığında mesleğe girişi ve pazara erişimindeki kuralları modernize edip, basitleştirecek ve buna bağlı olarak maliyetlerde düşüş sağlayacaktır. Buradaki söz konusu üç düzenleme, Komisyonun 2007 yılındaki önerileri esas alınarak oluşturulmuştur. Bunlar dört düzenleme ve iki yönergenin yerini almaktadır.

 

* Kabotajla ilgili kuralları uyumlaştırmaktadır. Boş seferlerin önlenmesi amacıyla taşıyıcılar, herhangi bir uluslararası yükü boşalttıktan sonra yedi gün içinde, sadece yük senedi ile kanıtlanabilecek üç kabotaj taşama işlemini yerine getirmeye otomatikman hak kazanacaktır.

 

* Karayolu taşıma işlemeleriyle ilgili ulusal kayıtlar arasında elektronik iletişim sayesinde, taşıma taahhüt ihlallerine ilişkin bilgilerin Üye Ülkeler arasında karşılıklı olarak daha etkin bir şekilde alışverişi sağlanacaktır.

 

* Yol güvenliği açısından en ciddi ihlallere yol açanların listelenmeleri, buna neden olan taşıyıcıların sektörde çalışma hakkının elinden alınmasına neden olabilecektir.

 

* Karayolu taşıma kurallarına uyulması bakımından işletmelerden, bu kurallara uyulmayı sağlayacak sorumlu bir ulaştırma müdürü ataması istenecektir.

 

* Rekabetin bozulmasının engellemek bakımında paravan oluşumları önlemek için şirket kuruluşları daha sıkı kurallar tabi tutulacaktır.

 

Teknik uyum ve ulusal düzeyde gerekli önlemlerin yerine getirilmesi için bu yeni kuralların uygulamasına, yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 24 ay sonra geçilecektir.

 
Kaynak: TI
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr