Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TİMDEN KOPHENHAG AÇIKLAMASI

TİMDEN KOPHENHAG AÇIKLAMASI

TİMDEN KOPHENHAG AÇIKLAMASI16.12.2009

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kopenhag’da başlayacak BM İklim Değişikliği Konferansı dolayısıyla, Türkiye’nin müzakere sürecinde üstleneceği yükümlülüklere dair bir açıklama yaptı.

Büyükekşi yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
 
“Bu hafta Kopenhag’da başlayacak olan İklim Değişikliği müzakerelerinde ülkemizin izleyeceği tutum, Türkiye’deki ihracatçı sektörlerin orta ve uzun vadedeki rekabet gücü açısından büyük önem taşımaktadır. Bu saptama özellikle ihracatımızın önemli bir boyutunu oluşturan imalat sanayi açısından geçerlidir.

Sektörlerimiz, çevrenin korunmasına yönelik gelişen bilince paralel olarak üretim süreçlerini daha temiz hale getirebilmek adına kayda değer yatırımlar yapmışlardır. Bu yatırımlara halihazırda devam edilmektedir. Türk sanayi, sürdürülebilir kalkınma ilkesini benimsemiş olup, gelişme, büyüme ve yatırım stratejilerini bu prensip doğrultusunda oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, başta sera gazı emisyonları olmak üzere iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadeleye ihracatçı sektörlerimiz de, bu alanda küresel düzeyde kabul edilmiş olan ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi uyarınca katkıda bulunmaya devam edeceklerdir.

Kopenhag İklim Değişikliği müzakerelerinde, gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin anlaşma sağlayacaklarını gösteren bir zemin henüz oluşmamıştır. AB’nin bu alandaki öncü rolüne rağmen, bir taraftan gelişmiş ülkeler arasında en büyük emisyona sahip ABD’nin diğer taraftan emisyonları hızla artan Çin ve Hindistan gibi gelişme yolundaki ülkelerin yeni bir iklim değişikliği anlaşmasına taraf olmak için gerekli siyasi iradeyi oluşturamadıkları görülmektedir. Bu ülkelerin taraf olmayacakları bir İklim Değişikliği anlaşması etkisiz kalacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Kopenhag’da başlayacak müzakerelerden kesin bir sonuç alınamayacağı ve müzakerelere 2010 yılı içinde devam edileceği belirginlik kazanmıştır.

Bu çerçevede Türkiye, Kopenhag’da kendi üretici sektörlerinin rekabet gücünü olumsuz etkileyecek çerçevede bir yükümlülük üstlenmemelidir. Öncelikle Türkiye, 1990 yılını referans alan bir müzakere pozisyonunu yerine, gelecekte artış gösterecek olan emisyonların azaltılmasına yönelik bir müzakere pozisyonu benimsemelidir. Zira yapılan çalışmalara göre, 1990-2006 döneminde Türkiye’nin seragazı emisyonları zaten % 96 oranında artış göstermiştir. Bu şartlarda zaten 1990 koşullarına ve emisyon seviyesine geri dönmek teknik açıdan da mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye öncelikle 2020 ve 2050 dönemleri için bir “olağan gelişim” senaryosu oluşturarak, artacak olan emisyonlarını uluslararası kamuoyu ile paylaşmalı ve bu senaryonun ilgili uluslararası paydaşlar tarafından kabul görmesini sağlamalıdır. Kopenhag’da ise bu artış senaryosunu üzerinden bağlayıcı olmayacak şekilde, bir gönüllü kısıtlama hedefi açıklanabilir.

2010 yılında devam etmesi beklenen bu müzakere sürecinde, ABD ile başta Çin ve Hindistan olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin üstlenecekleri yükümlülüklerin ışığında, Türkiye’nin de yükümlülüklerin sınırını artırması söz konusu olabilir. Bu karara esas teşkil edecek bir diğer faktör ise, üretim sürecinin bu sınırlamalara uygun hale getirilmesi için gelişmiş ülkeler tarafından taahhüt edilecek finansmanın oranı ve kullanım şartlarıdır. Bunun için senede en az 100 milyar dolar tutarında bir fonun oluşturulması gerekmektedir. Ancak bu sayede ülkemiz gibi gelişme yolundaki ülkelerde bu dönüşümün, rekabet gücüne zarar vermeden, finanse edilmesi mümkün olabilecektir.

İklim değişikliği müzakerelerinde ABD ve AB’nin taraf olduğu ancak Çin ve Hindistan gibi belli başlı ülkelerin kapsam dışında kaldıkları bir anlaşma sağlanması ve Türkiye’nin de bu anlaşma kapsamında bağlayıcı nitelik taşıyan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yükümlülükler üstlenmesinin sonucunda , üretici sektörlerimizin bu tip sınırlamaları üstlenmeyen gelişme yolundaki ülkeler karşısında rekabet gücü olumsuz etkilenebilecektir. Bu şartlarda, bir taraftan emisyon izinlerinin ücretsiz dağıtılması diğer taraftan ise yükümlülük üstlenmeyen ülkelerden yapılacak ithalattan sınırda bir “karbon vergisi” alınması seçeneği tartışmaya açılmalıdır.”
 
Kaynak: TİM
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr