Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / KDV İADELERİNDEKİ ALT SINIR YENİ YILDA 13.300 TLYE YÜKSELECEK

KDV İADELERİNDEKİ ALT SINIR YENİ YILDA 13.300 TLYE YÜKSELECEK

KDV İADELERİNDEKİ ALT SINIR YENİ YILDA 13.300 TLYE YÜKSELECEK09.12.2009Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Tebliğine göre, iade sınırı, 2010 yılında, yüzde 2,2 oranında artacak

- Maliye Bakanlığı, 2010 yılında indirimli orana tabi işlemlerde uygulanacak iade alt sınırını 13 bin 300 lira olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Tebliğine göre, bu yıl 13 bin lira olarak uygulanan iade sınırı, 2010 yılında, yeniden değerleme oranına bağlı olarak yüzde 2,2 oranında artacak. Bu şekilde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili alt sınır, önümüzdeki yıl 13 bin 300 lira olarak uygulanacak.

Tebliğ ile 5904 Sayılı Kanunla yabancı sinema yapımcıları, Başbakanlık merkez teşkilatına alınacak araçlar ve yurt hizmetleri gibi alanlar için getirilen KDV istisnasının uygulama esasları da belirlendi.

Buna göre, Türkiye'de ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan yabancı yapımcılar, ülkemizde gelir, kurumlar ve KDV mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetleri olmaması kaydıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlerin yapımına ilişkin verilen çekim izin süresi içinde satın alacakları ya da ithal edecekleri mal ve hizmetler için KDV istisnasından yararlanacak. İstisna, mal ve hizmet alımları ile ithalat sırasında ödenen KDV'nin vergi dairesinden iade olarak talep edilmesi suretiyle uygulanacak.

Satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin aynı fatura ve benzeri belgede gösterilen KDV hariç toplam tutarının, fatura düzenleme sınırının üstünde olması gerekecek. Aksi halde istisna kapsamında işlem yapılmayacak.

Türkiye'de faaliyetin tamamlanması sonrasında talep edilecek KDV iadeleri, Ankara'da Başkent, İstanbul'da Beyoğlu, İzmir'de de Konak Vergi Dairelerince yerine getirilecek.

İade talebi, yabancı yapımcıların Kültür ve Turizm Bakanlığından aldıkları film çekim izin süresinin dolmasının ardından, ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile yapılacak. İade talepleri de yeminli mali müşavir raporu ile yerine getirilecek. Bu raporlarda iade için üst limit aranmayacak.

Başbakanlık merkez teşkilatına alınacak taşıtlar

Başbakanlık merkez teşkilatına yapılacak araç teslimleri de KDV istisnasına tabi olacak.

Bu araçların Başbakanlık merkez teşkilatına tesliminde KDV hesaplanmayacak. Ancak, söz konusu araçların Başbakanlığa bağlı, ilgili, ilişkili kurum, kurum veya kuruluşları teslimi, önceden olduğu gibi genel esaslar çerçevesinde vergilendirilecek.

Tebliğ uyarınca, öğrenci yurtları tarafından, ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmemek üzere bedelsiz olarak verilen yurt hizmetleri de KDV'den istisna olacak. Yurt hizmetleriyle ilgili yüklenilen vergiler ise indirim konusu yapılamayacak.

Tebliğde, konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimlerindeki KDV uygulaması, hizmet ihracı istisnası, liman ve hava meydanlarında verilen hizmetlerdeki istisna ile diplomatik istisnaya da açıklık getirildi.

Kaynak: Dünya