Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / KUŞADASI LİMANI TEMYİZE GİDİYOR

KUŞADASI LİMANI TEMYİZE GİDİYOR

KUŞADASI LİMANI TEMYİZE GİDİYOR09.12.2009Ege Ports: Kuşadası Limanı içindeki yapıların yıkılması söz konusu değil.

Ege Ports, Kuşadası Limanı için Bayındırlık Bakanlığı onayıyla yapılan imar planının Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine temyize başvuracak. Ege Ports tarafından yapılan açıklamada, kararın kesin hüküm olmadığına dikkat çekilerek, Kuşadası Limanı içinde inşa edilmiş yapıların herhangi bir şekilde yıkılmasının söz konusu olmadığı bildirildi. 

Danıştay 6. Dairesinin 09.11.2009 tarih ve 2006/5903E. 2009/10860K. sayılı kararı ile 01.06.2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kuşadası Limanı imar planı ve notlarının iptaline karar vermesi üzerine limanı işleten Ege Ports bir açıklama yaptı. Açıklamada, Danıştay 6. Dairesinin aldığı kararın kesin hüküm olmadığı ve temyiz yolunun açık olduğu belirtilerek, şirketin davalı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yanında müdahil olarak katıldığı davada, Bakanlık ile birlikte temyiz hakkını süresi içinde kullanacağı ifade edildi.

Kuşadası Limanı içerisinde bulunan mevcut işyerlerine ilişkin inşaat ve işyeri açma ruhsatlarının alındığı tarihte geçerli olan imar planına dayanılarak alındığının altı çizilen açıklamada, bu ruhsatların hukuken geçerliliği konusunda hiç bir tereddüt olamayacağı kaydedildi. Açıklamada, Danıştayın yerleşik uygulamasına işaret edilerek, kazanılmış hakkın korunması ilkesi gereğince, mevcut imar planına uygun şekilde alınan ruhsatlara dayanılarak inşa edilen ve işletilen bölümlerin herhangi bir şekilde hukuka aykırılık oluşturmadığı ifade edildi.  

Bazı basın yayın organlarında liman içinde yer alan yapıların yıkılacağı yönünde yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gerek kararın henüz kesinleşmemiş olması ve karara karşı temyiz yolunun açık olması, gerekse şirketimize sağlanan ruhsatların kazanılmış hak oluşturması ve sonraki gelişmelerden etkilenmeyecek olması nedenleriyle, bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi Kuşadası Limanı içinde inşa edilmiş yapıların herhangi bir şekilde yıkılması söz konusu olmayacaktır.

Kaynak: Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr