Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TÜRKİYENİN DEMİRYOLUNDA HEDEFİ 2023 DEĞİL, 2050 OLMALIDIR

TÜRKİYENİN DEMİRYOLUNDA HEDEFİ 2023 DEĞİL, 2050 OLMALIDIR

TÜRKİYENİN DEMİRYOLUNDA HEDEFİ 2023 DEĞİL, 2050 OLMALIDIR02.12.2009

Demiryolu Taşımacılığı Derneği(DTD) düzenlediği bir toplantıyla 10. Ulaştırma Şurası’nda demiryoluna yönelik alınan kararları değerlendirdi. DTD Başkanı Metet Tırman yaptığı konuşmada  “Şurada oldukça iddialı hedefler vardı. Şura 14 yıl sonraki Türkiye’nin ulaştırma sektörünü planlama açısından çok ciddi bir adım. Ancak Şura’da çok kısa dönemli bir planlama hedeflenmiş. Daha önemli olanı 2050’li yıllara kadar olan dönemi düşünmek gerekiyor. Bugün atılan her tohumun hasadı 40 yıl sonra olacak. Cumhuriyetin 100. yılı çok uzak değil. 14 yıllık planlama aslında bakıldığında çok temel bir planlama değil. 14 yıl sonrasını planladığınızda eliniz ayağınıza karışmış demektir Yapacağınız ulaştırma yatırımlarını son derece iyi hazırlamış olmanız gerekir ki bu kadar kısa zamanda geniş çaplı olarak hayata geçirebilesiniz.

“Türkiye’nin 2023 ve 2050 yıllarına uzanan geleceğini planlarken, ulaştırma sektörünün içinde bulunduğu durumu dikkate almayan yaklaşımların başarıya ulaşma şansı bulunmuyor” diyen Tırman, “2008 yılı itibariyle yurtiçi yük taşıma miktarı 460 milyon tona ulaştı. Ortalama yıllık yüzde 5’lik bir ekonomik büyüme ile bu rakam 2023 yılında 860 milyon tonu bulacak. Tahminlere göre, 2050’ye gelindiğinde ise Türkiye’de yıllık taşınan yük miktarı 3,2 milyar ton olacak” diye konuştu.
Tırman, “10. Ulaştırma Şurası’nda, 2023 yılında demiryoluna yüzde 20’lik bir taşıma payı hedef olarak gösterilirken, demiryolları 2023 yılında yıllık 170 milyon ton taşıyacak. 2050’de ise yine yüzde 20 payla yılda 600 milyon ton taşıyacak. Bu taşıma miktarları hedefiyle bugüne göre, 2023’te demiryolları 7 misli, 2050’de 26 misli taşıyacak” dedi.
Tırman, söz konusu hedeflere ulaşmak için demiryolu yatırımlarında önceliğin yük taşıma projelerine verilmesi gerektiğini de vurguladı.

“Yeşil dünya için demiryolu zorunlu”

10. Ulaştırma Şurası’nda “yeşil taşıma” kavramına yeterince yer verilmediğini kaydeden Tırman, “Bu anlamda şura eksik kaldı. Oysa Türkiye’nin bu konuda yapacağı çok şey var. AB’nin 15 ülkesi 1997’den 2007’ye kadar olan dönemde sera gazını yüzde 5 azaltmayı hedeflemişler. Aynı dönemde Türkiye sera gazı üretimini yüzde 45 artırmış. AB’de sadece 3 ülke sera gazını azaltmayı kendisine hedef olarak seçmemiş. Bunlardan birisi Türkiye. Oysa Türkiye karayolu taşıması ağırlıklı bir ülke. AB’de sera gazı salımının yüzde 90’ı karayoluyla sağlanıyor. Demiryolunun sera gazı salımındaki payı ise yüzde 1. Görülüyor ki gelecek kuşaklara “yeşil bir dünya” bırakma görevi, ulaştırma politikaları içinde, demiryolu ulaşımı belirleyici kılınarak yerine getirilebilir.
Tırman, gelecekte fosil yakıtların yerine geçmesi beklenen yenebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli kullanan taşıma sistemlerinin öne çıkacağını belirterek, “yalnızca bu nedenler bile demiryolu taşımacılığını bir tercih olmaktan öte bir zorunluluk haline getirmektedir. ‘Yeşil Dünya’ için ‘Yeşil Taşıma’ DTD’nin ve üyelerinin vazgeçmeksizin vurgulayacağı temel sloganı olacaktır” dedi.

“Demiryolunda serbestleşme 2023 yolunda ön koşul”

Mete Tırman, “10. Ulaştırma Şurası, demiryolu yük taşımacılığının bugün yüzde 5 olan payını 2023 yılında yüzde oranında çıkarmayı hedef göstermiştir” diyerek, “Bu tartışmasız doğru bir yaklaşım. Ancak bunu gerçekleştirmenin ön koşulu olacaktır. Bunun başında AB’ye uyum çerçevesinde demiryolu ulaştırma sistemini serbestleştirmek gelmektedir” şeklinde konuştu.
Demiryollarına yönelik 2 önemli yasanın çıkmayı beklediğine dikkat çeken Tırman, bu yasalardan bir tanesinin altyapı ile yolcu ve yük taşımacılığını birbirinden ayıran "Demiryolu Çerçeve Yasası" olduğunu, diğerinin ise TCDD'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir yasa taslağı olduğunu kaydetti. İki yasa için de gerekli sürecin başladığını hatırlatan Tırman, "Taslaklar ortaya çıktı. Taslak hakkında görüşlerimizi sunduk ama hangi anlamda kullanıldığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu konuda bilgi akışı sıfır denecek kadar az. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz" dedi.

 
Kaynak: Mete TIRMAN/ Perşembe Rotası
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr