Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / SPK, BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

SPK, BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

SPK, BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ02.12.2009Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, Mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, uzun vadeli borçlanmaya imkan verdiği takdirde, ödünç para bulmak için menkul kıymet niteliklerini taşımak üzere borçlanma araçları ihraç edebilecek.

Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin hesaplanmasında aynı ortaklık veya ihraççı tarafından daha önce ihraç edilmiş ve halen tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarı, indirim kalemi olarak dikkate alınacak.

Mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil, KİT'lerin borçlanma aracı ihraç limitlerinde özel kanunlarda belirtilen limitler uygulanmayacak.

1 yıllık dönem için yapılacak tahsisli satışlar hariç olmak üzere tahsisli satışlarda, satışa Kurul kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde başlanması ve satışın 7 gün içinde tamamlanması zorunlu olacak.

Tahsisli satılacak borçlanma araçları için ihraç veya tedavül limitinin hesaplanmasında esas alınacak finansal tabloların özel amaçlı bağımsız denetimden geçirilmesi yeterli olacak. Ancak halka açık olmayan ortaklıkların ödenmiş sermaye tutarını geçmeyecek ve tahsisli yapılacak ihraç başvurularında, özel amaçlı bağımsız denetim şartı aranmayacak.

İhraçcılar, kayıt belgesinin verilmesinden önce satışı yapılacak borçlanma araçlarının ihraç değeri üzerinden Kanunda belirtilen oran nispetinde tespit edilecek ücreti, Kurul adına açılan hesaba yatırmakla yükümlü olacak.

Yeni düzenlemede, Tebliğin "Finansman bonolarının vadesi 60 günden az, 360 günden fazla olamaz" hükmünde de değişikliği gidildi ve vadenin 60 günden az olamayacağına ilişkin hüküm Tebliğden çıkarıldı.

Kaynak: Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr