Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ULAŞTIRMADA SINIRLI UYUM

ULAŞTIRMADA SINIRLI UYUM

ULAŞTIRMADA  SINIRLI  UYUM11.11.2009

AB Komisyonu tarafından açıklanan İlerleme Raporu'na göre; Türkiye'nin karayolunda bir miktar, havayolunda sınırlı, denizyolunda az ilerleme kaydederken, demiryolunda bir ilerleme kaydedemedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, katılım süreci başta olmak üzere Türkiye'de son bir yıldaki gelişmeleri değerlendiren İlerleme Raporunu ve Genişleme Stratejisini açıkladı. Türkiye'nin karayolu taşımacılığında bir miktar ilerleme kaydettiği belirtilen raporda, Türkiye'nin filo yenileme takviminin daha etkin bir şekilde kolaylaştırılmasını ve eski araçların hizmet dışı bırakılmalarını amaçlayan ikinci bir kararname yayımlandığı ifade edildi.
Raporda, Türkiye Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) taraf olmaya yakın olduğu ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM) uygulama yönetmeliğinden sorumlu birimin kapasitesini arttırdığı kaydedildi. ADR için denetim kapasitesinin hala sınırlı olduğu vurgulanan raporda karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak şunlar kaydedildi: "Türkiye motorlu taşıtlarla ilgili olarak yola elverişlilik testleri için denetim tesisleri kurulması görevini tamamlamıştır. Bununla birlikte, KUGM çalışanlar için kapsamlı teknik eğitim gerektiren izleme ve denetim kapasitesinden yoksundur. Profesyonel yeterliliğin lisanslanması ve
onaylanması uluslararası karayolu ulaştırma operatörleri için tamamlanmıştır, yerli operatörler için de tamamlanmaya yakındır. 2010 Haziran ayından itibaren zorunlu olacak dijital takograf uygulaması başta olmak üzere, karayolu ulaştırması alanında AB teknik gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik az ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye dijital takograf uygulamasından sorumlu olacak makamı henüz tayin etmemiştir. Karayolu ulaştırma sektörü alanında uyum genel olarak ileri düzeydedir."
İLERLEME DEMİRYOLUNDA YOK HAVADA SINIRLI
Demiryolu taşımacılığı alanında müktesebata etkin uyum yönünde ilerleme olmadığına değinilen raporda, demiryolu reform paketinin taslağı tamamlanmışsa da kabul edilmesine ilişkin bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekildi. Demiryolu taşımacılığı sektöründeki hazırlığın çok erken bir aşamada olduğu söylenen raporda hava taşımacılığı alanında da sınırlı gelişme kaydedildiği belirtildi. Uçak içinde sıvı taşınması konusunda yeni bir yönetmeliğin kabul edildiği ve Antalya uluslararası havaalanında başlayan uygulamanın deneme aşamasında olduğu ifade edilen raporda, "Kazanılan deneyim ışığında, sistem Türkiye'deki tüm havaalanlarını kapsayacaktır. Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) uçak bakımı alanında kapasitesi geliştirilmiştir. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) akreditasyonu temelinde SHGM, uçak bakım kurumlarına
AB standartlarıyla uyumlu olarak onay vermektedir. Türkiye, sivil-askeri eşgüdümüne dair hususlar dahil olmak üzere, Tek Avrupa Hava Sahası'na ilişkin müktesebata aşamalı olarak uyum sağlamak için açık bir strateji geliştirmelidir. SESAR'ın Pan-Avrupa boyutuna Türkiye'nin katılımı nihayet sağlanmıştır. Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki hava trafik kontrol merkezleri
arasındaki iletişim eksikliği Lefkoşa Uçuş Bilgilendirme Bölgesi'nde hava emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atmaya devam etmektedir" denildi.
DENİZ TAŞIMACILIĞINDA AZ İLERLEME
Deniz taşımacılığı alanında az ilerlemeden bahsedilebilineceği söylenen raporda yıllardır süren danışmalara rağmen, denizcilik güvenliği çerçeve yasasının kabul edilmediği belirtilerek, "Ro-Ro yolcu gemileri mevzuatı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) seyir veri kayıt cihazı (VDR)gerekliliklerini karşılayacak şekilde tadil edilmiştir. Gemi adamlarının eğitim ve talimi için teknik kapasite geri kalmıştır. Acil müdahale kapasitesinin yanı sıra, gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik hazırlıklar henüz başlamamıştır. SOLAS-78, SOLAS-88 ve Marpol'ün III'üncü ve IV'üncü eklerine ilişkin yönetmelik hazırlıklarında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türk gemilerinin alıkonulma oranları daha da düşmüştür (2008'de yüzde 5.7). Türkiye Paris Mutabakat Zaptı'nın beyaz listesine geçmiştir. Denizcilik emniyeti alanında uyum ileri düzeydedir. Piyasaya erişim ve gemi kayıt kuralları müktesebatla uyumlu değildir. Kombine ulaşım ve uydu seyrüsefer alanlarında kayda değer bir gelişme olmamıştır. Kıbrıs bayrağı taşıyan veya uğradığı son liman Kıbrıs'ta olan gemi ve uçakların taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek konumda olmayacaktır."
ULAŞTIRMADA SINIRLI UYUM
Değerlendirmenin sonuç kısmında şu konulara değinildi, "Ulaştırma sektöründe uyum sınırlı olmuştur. Kara ulaştırmasında, ilave uyum gözlenmiştir. Bununla birlikte, uygulama kapasitesi hala geri kalmış durumdadır ve Türkiye özellikle dijital takograf uygulamasına öncelik vermelidir. Demiryolu sektöründe ilerleme kaydedilmemiştir. Hava ulaştırmasında sınırlı ilerleme olmuştur. Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyetindeki hava trafik kontrol merkezleri arasında iletişim eksikliği hava emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Türkiye, Avrupa hava sahasının bütünleşmesi çabalarının dışında kalmaktadır. Deniz ulaştırması sektöründe ilerleme sınırlı olmuştur, Türkiye'nin Paris Mutabakat Zaptı'nın beyaz listesine geçmesi Türkiye'nin bayrak devleti olarak iyi performansını teyid etmektedir. Kirliliğin önlenmesi ve acil durum müdahalesi kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Hava ve denizcilik sektörlerinde uluslararası sözleşmelere taraf olma yönünde hiç ilerleme olmamıştır."
ULAŞTIRMA AĞLARI ALANINDA İLERLEME
Trans-Avrupa Ağları başlıklı Fasıl 21'de de ulaştırma ağları alanında ilerleme kaydedildiğinden söz edildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın 2009-2013 için stratejik planını yayımlandığından bahsedilen fasılda, önceliklerin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesinde (TINA) yer verilen tavsiyelerle uyumlu olduğu, projeler için yapılmakta olan hazırlıkların çekirdek ağ projeleri bakımından
yeterince ilerlediği ifade edildi. Uzun vadeli yatırım için bir ana planın henüz hazırlanmadığı belirtilen Fasıl 21'de ulaştırma altyapısının türüne göre sınıflandırılmış güvenilir bir ulaştırma
veri sisteminin geliştirilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedilmesi beklendiği yer aldı.

 

Kaynak: Transport