Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ROMANYA ile KARADENİZ’de DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA ile KARADENİZ’de DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA ile KARADENİZ’de DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ03.11.2009

Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Romanya’nın gelecekte Avrupa Birliği’nin Orta Asya ve Ortadoğu bağlantılarında, özellikle ulaştırma alanında daha aktif rol oynayacağına kesin gözüyle bakılmalı, bu nedenle iki ülke arasında yapılacak yatırımlar ve alınacak bazı önlemlerle, karşılıklı olarak dış ticaret hacminin daha da artırılması mümkün görülmektedir.

Konuyu daha geniş bir perspektiften irdeleyecek olursak, Karadeniz limanları arası taşımalarda Türkiye’nin Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı için atacağı en önemli adımlardan birisi, kendi karasuları içersinde ki Karadeniz sahillerinde yeni limanlara sahip olması gerekliliğini net olarak görmek mümkündür.

Söz konusu yeni limanlardan biri Trakya, bir diğerinin Anadolu yakasında olması, Trakya için İğneada ile Kıyıköy arasında, Anadolu yakası için de Şile-Kerpe-Kefken civarında seçilecek bölgelerde yapılacak iskeleler ile yüzer dalgakıranların ana yatırım, bunları bağlayacak olan otoyol ve demiryolları ikincil yatırımlar olarak düşünülmelidir.

Bu limanlar öncelikli olarak Bulgaristan vize ve geçiş belge sorunlarında Türkiye’ye güç kazandıracağı gibi, Türk Tır’larının Ro-Ro gemileri ile Romanya ve sonrası diğer ülkelere de emin ve seri hareket edebilmelerini sağlayacağı gözden kaçırılmamalıdır.

Karadenizin Trakya kesiminde tesis edilecek liman, Tekirdağ-Asyaport ve Kumport limanlarının yükleriyle, Çorlu-Hadımköy bölgesindeki imkanların Karadenize dağıtılmasını, Anadolu kesimindeki limanda aynı şekilde Gebze-Kocaeli üretim bölgesinin yüklerinin iletilmesinde önemli işlev yüklenecektir. Bu genişleme bir taraftan İstanbul Boğazı köprü geçişlerini azaltırken, Ro-Ro hattıyla birleştirildiği takdirde, kamyonların kullanacakları yeni bir geçiş noktası olabilecektir. Ayrıca öngörülen yeni limanlar Marmara bölgesi yüklerinin demiryolu ile ulaştırılması halinde, boğaz sıkışıklığına da çare olabilecektir.

Halen Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Samsun ve Trabzon limanlarımız ile Romanya limanları entegre edilebilirse, Avrupa Birliği içersinden Romanya’ya buradan İran ve Irak güzergahına gidecek yükler, söz konusu limanlarımıza yönlendirildiği takdirde, ileri ve ters yönlü akışlarla bu güzergah iki ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayabilecektir.

Konu ile ilgili geniş açılı perspektifimizde; vagonların gemi ile taşınabildiği ve sonradan güzergahına demiryolu ile devam edebilen Gemi-Tren intermodal taşımacılık türü, asla gözden uzak tutulmamalıdır. Bu konu tüm ulaştırma işbirlikteliklerinde iki ülke arasında mutlak surette gündeme getirilmelidir. Tüm Dünya’da ulaştırma alanında demiryolu ile denizyolu entegrasyonunun geleceği planlanmakta, buna uygun altyapı yatırımları ve mevzuatın basitleştirilmesi yönünde çaba sarfedilmektedir.

Dökme yüklerin taşınması ile ilgili değinmek istediğimiz çok önemli bir konuya gelince… Bilindiği gibi başta gübre olmak üzere Romanya’dan Türkiye’ye dökme ve çuvallı yükler taşınmaktadır. Bu işlemlerde Türkiye’de genelde gittikçe sayıları azalmakta olan Belediye iskeleleri kullanılmaktadır. Bu iskelelerin kullanılma nedeni; limanlarımızın pahallı olması, bu tür taşınan ucuz malların maliyetini inanılmaz boyutta artırmasıdır. Bu konuda vermek istediğimiz mesaj, doğrudan Denizcilik Müsteşarlığının ilgili birimlerine ve değerli yöneticilerinedir.

Öngörülerimizi içeren satırlarımızda irdelemek istediğimiz bir diğer konu, Nehir gemilerinin trafiği için de devreye girilmesidir. Tüm Avrupayı kat ederek Antwerp ve Rotterdam’a ulaşan gemiler, ne yazık ki bizim çok fazla kullandığımız araçlardan değildir. Yanaşma, bağlanma ve solas açısından şartların iyi tartışılmasında fayda gördüğümüzü ifade etmek isteriz.

UTİKAD, Karadeniz bölgesinin gelecekte taşımacılık ve ticaret açısından büyük fırsatlar sunacağını öngörmektedir. Bugünden atılacak doğru adımların ilerleyen dönemlerde ekonomik anlamda Türkiye’nin önünü açacağına inanmaktadır. Avrupa Birliği yolundaki Türkiye’de, Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığını önemle desteklemektedir. Aynı zamanda mevcut karayolu filomuzun ekonomik yaşamları için de değerlendirilmesinin gerekliliği konusunda kararlılığını sürdürmektedir.

 

  • Yazı içeriği Denizcilik Müsteşarlığına iletilen UTİKAD görüş ve önerilerinden derlenmiştir. / Müjdat MANDAL