Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / KARAYOLLARINDA 10 YILLIK SÜREÇ VE 10 YILLIK YOL HARİTASI

KARAYOLLARINDA 10 YILLIK SÜREÇ VE 10 YILLIK YOL HARİTASI

KARAYOLLARINDA 10 YILLIK SÜREÇ VE 10 YILLIK YOL HARİTASI12.10.2009DPT Müsteşarlığı Karayolları Sektör Planlama Uzmanı Murat Gürmeriç’in ‘’Karayolu Yatırımlarında Son 10 Yıllık Dönemin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Bakış” başlıklı sunumu.

DPT Müsteşarlığı Karayolları Sektör Planlama Uzmanı Murat Gürmeriç’in 10 Ulaştırma “Türkiye karayolları alt yapısının geliştirilmesine yönelik görüş ve önerileriniz“ başlıklı oturumda “Karayolu Yatırımlarında Son 10 Yıllık Dönemin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Bakış” başlıklı sunumunu yayımlıyoruz.


Sunumda TCK bütçesinin genel bütçeye oranı ile Karayolları yatırımlarının GSYH’deki 10 yıllık gelişim grafikleri, TCK bütçesinin GSYH ile karşılaştırması, devlet ve il yolları proje stoğunun gelişimi artış eğilimi, ek ödenekler, bir karşılaştırma örneği açısından ilk ve orta öğrenim yatırımlarına bir bakış grafiği de bulunuyor, ancak burada yer veremedik.

 

Karayolu Yatırımlarında Son 10 Yıllık
Dönemin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Bakış

 

10 yılda nereden nereye geldik?

 

Otoyol ağı                        1.691 km  à 2.010 km

Bölünmüş yol uzunluğu       3.450 km à 13.369 km

BSK uzunluğu                    5.752 km à 8.004 km

Asfalt yol oranı                  %90,2  à % 94,3

Motorlu taşıt sayısı             8,4 m à 13,8 m

Sürücü belgesi sayısı          12,9 m à 18,4 m    

Yıllık kaza sayısı                 458.661 à 929.304

 

 

2007 ve 2008 merkezi yönetim bütçesi
yatırımlarının sektörel dağılımı

 

                   2007 Program         %       2008 Program         %

Sektörler       Milyon TL       pay     Milyon TL       pay

 

Tarım           1.422           12,5    1.327           11,0

Enerji           1.316           11,4    1.369           11,4

Ulaştırma      2.267           19,7    2.886           24,0

Eğitim           2.753           23,9    2.786           23,2   

Sağlık           1.066           9,3     1.017           8,5

Diğer kamu
hizmetleri      2.412           21,0    2.376           19,8

Diğer sektör  252              2,2     266              2,2

Toplam         11.507 100,0  12.027 100,0

 

2009 merkezi yönetim bütçesi
yatırımlarının sektörel dağılımı

 

                            2009 başlangıç         %

Sektör                   ödeneği (Milyon TL)  pay

 

Ulaştırma-Haberleşme          5.211,4       24.2

Tarım                              2.771,1         12.9

Enerji                              2.815,1         13.1

Sağlık                              1.637,4         7.6

Diğer kamu hizmetleri           4.167,0      19.4

Diğer sektörler                  1.518,5         7.1

Toplam                            21.534,2       100,0

 

 

2009 ulaştırma-haberleşme
yatırımlarının alt sektörel dağılımı

 

                            2009 başlangıç         %

Sektör                   ödeneği (Milyon TL)  pay

 

Karayolları              2.370                     45.5

TCK Gn. Md.            2.313                     44.5

Emniyet Gn. Md.      41                         0.8

Ulaştırma Bakanlığı   16                         0.3

Demiryolu               1.863                     35.7

Havayolu                322                       6.2

Denizyolu                110                       2.1

Boru hattı               427                       8.2

Haberleşme             120                       2.3

Toplam                   5.211                     100,0

 

 

Karayolu yatırım tahsislerindeki temel ilkeler

 

Öncelikli güzergahlarda bölünmüş yol yapımları

BSK

Trafik güvenliği ve kara noktalar

Köprüler

Tesisler ve kurumsal kapasitenin arttırılması

 

BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ihtiyacı

 

15.000 km bölünmüş yol yapımı projesi çerçevesinde 2003-2008 yılları arasında yaklaşık 8.200 km devlet ve il yolu bölünmüş yol haline getirilmiştir. 2009 yılı içerisinde 1.700 km bölünmüş yol yapımının daha tamamlanması programlanmıştır.


Özellikle sathi kaplamalı olarak tamamlanmış bulunan bölünmüş yollarının büyük çoğunluğunun bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirilmesi gerekmektedir.


2003-2007 arasında yapılan 7.437 km bölünmüş yolun ancak 1.158 km’si BSK, kalan 6.279 km’si ise sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır. 2008 yılında da 250 km’si BSK kaplamalı olmak üzere 1.491 km bölünmüş yol tamamlanmıştır.

2009 yılı BSK hamlesi bu alanda önemli bir ilerleme olmuştur.

 

Önümüzdeki 10 yılın “yol” haritası

 

Önceliklerin iyi saptanması ve ödeneklerin verimli kullanımı

Kuruluşlar arası eşgüdüm

Demiryolu ve limanlarla entegrasyon

Ağır taşıt trafiğinin azaltılması

Trafik güvenliğinde etkin politikalar

Kamu-özel kesim işbirliği (özellikle otoyollarda)

Proje stoğunun rasyonel boyutlara indirilmesi

Fizibilite kavramına gereken önemin verilmesi

‘Life-cycle cost-benefit analysis’

Katılımcı projecilik ve etkin ÇED uygulamaları

TCK Gn. Md.’nün yeniden yapılandırılması

İzleme-değerlendirme sistemleri, performans ölçümleri
 
Kaynak:LH
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr