Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SANDALCI: 2023 PERSPEKTİFİNDE 10. ULAŞTIRMA ŞURASI

UTİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SANDALCI: 2023 PERSPEKTİFİNDE 10. ULAŞTIRMA ŞURASI

UTİKAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SANDALCI: 2023 PERSPEKTİFİNDE 10. ULAŞTIRMA ŞURASI06.10.200910 ncu Ulaştırma Şurası 27 Eylül – 01 Ekim tarihlerinde İstanbul’da Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Şura ile ilgili izlenimlerimi sizlere aktarmadan önce iki ayrı teşekkürümü buradan hak edenlere iletmek istiyorum.

İlk teşekkürüm Haliç Kongre ve Kültür Merkezini İstanbul’a kazandıranlara. Sütlüce mezbahasından böyle görkemli bir eseri yaratanlara ne kadar övgüler yağdırsak azdır.

İkinci teşekkürüm ise, 11 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştiren ve Şurayı uluslararası boyutlara taşıyan başta Sayın Ulaştırma Bakanı olmak üzere tüm emeği geçenlere olacak.

Demek ki istenirse ülkemizde Kongre Sarayı da, Şuranın en kapsamlısı da yapılabiliyormuş.

Gelelim Şura ile ilgili çok kısa da olsa görüşlerime. “Hedef 2023” parolasıyla gerçekleştirilen Şuranın ana teması, “ulaştırmanın her alanında Türkiye’nin dünya standartları’nda altyapıya kavuşturulması ve atılımlarına artan bir hızla devam ederek dünya çapında söz sahibi konuma getirilmesi” olarak açıklandı.

Parola harika gelelim işaretlerine; sektöre ilişkin 100 tavsiye kararı.

Cumhuriyetin 100 ncü yılına kadar hedef belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi plânlamak gerçekten önemli bir vizyon.

1945’ten günümüze kadar geçen 64 yıllık Şura yolculuğunda, 10 ncu Şuranın zamandaki hedefi 2023, uygulamadaki hedefleri ise, AB ulaşım süreçlerine uyum ile modal denge, çevre duyarlılığı ile rekabet anlayışındaki yenilik….

  • Ülkemiz, yatay ve dikey eksende otobanla geçilebilecek, otoyolların bütün Türkiye’yi dolaşacak olması.
  • Demiryollarının payının 2023’lerde Avrupa ölçülerine ulaşması, var olan alt yapının 2,5 misli büyüyor ve çok önemli olan Marmaray projesinin 2013’te tamamlanması.
  • Deniz yollarının yeniden yapılandırılarak, mevcut potansiyelimizin Karadeniz ve Doğu Akdenize açılmasının sağlanması, konteyner limanlarının geliştirilerek, demiryolu bağlantılarının sağlanacak olması.
  • İstanbul’da 60 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı ile Türkiye’de 30 milyon kapasiteli 2, 15 milyon kapasiteli 3 havaalanı yapılmasının yanı sıra, hava kargo taşımacılığına uygun olan havaalanlarının “serbest bölge” ilan edilmesi,

gibi çok önemli ana başlıkların 100 kritik projenin içersinde yer aldığı görülmektedir.

 

Üzerinde önemle durmak istediğim bir husus da; artık intermodal taşımacılığı öneminin kavranmış olmasıdır. Türkiye’de halen insan, ürün ve hizmetlerin hareketi, yetersiz modal altyapıların üzerinde çeşitli zorluklar ve sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlar giderilmedikçe lojistik ve taşımacılık hizmet maliyetlerinin azalması, kalitesinin yükselmesi beklenmemelidir.

Başarılı bir intermodal taşımacılık sisteminin yaratılması için, kamu yönetimi ile sektör işbirliği mutlak sağlanmalı, sektörün önündeki engeller olarak görülen-altyapı yetersizliği, mevzuatın yarattığı dar boğazlar ve istihdamdaki yüksek maliyet unsurları el birliği ile ortadan kaldırılmalıdır.

2023 Perspektifinde 10 ncu Ulaştırma Şurasının bu görüşlerimize ışık tutacağına inanıyor, iş dünyamız ve sektörümüz için başarılı yarınlar diliyorum.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr