Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 3.KÖPRÜ BÜYÜKŞEHİR GÜNDEMİNDE

3.KÖPRÜ BÜYÜKŞEHİR GÜNDEMİNDE

3.KÖPRÜ BÜYÜKŞEHİR GÜNDEMİNDE24.09.2009İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Serdar Bayraktar, Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısında, Meclis Başkanlığı'na verilen yazılı önergeler de görüşüldü.

Bayraktar tarafından verilen 3. köprüyle ilgili yazılı soru önergesinde, 13 Şubat 2009 tarihinde Meclis'te onaylanan, 15 Haziran 2009 tarihinde de Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın onayladığı Çevre Düzeni Planı'nda 3. köprüyle ilgili bazı öneri ve yargılara yer verildiği ifade edildi.

Planda tek merkezliliğin Boğaz geçiş talebini artırdığı ve bu durumun geçmişte olduğu gibi Boğaz'ın üçüncü defa kara yolu köprüsüyle geçişini gündeme getirdiğine işaret edilen önergede, özellikle 1. ve 2. köprüler sonrasında gelişmeler izlendiğinde, bu yatırımların kent makro formunu kuzeye ve orman alanlarına doğru geliştirerek 2B sorununa yol açtığı ve su toplama havzaları içerisinde kaçak yapılaşmalar ile halen çözümler üretilmeye çalışılan sorun alanlarının ortaya çıkmasına neden olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Önergede, plandaki Ulaşım Swot Analizi'nde ''zayıf yön olarak ulaşım yönetimin çok başlılık ve yetki karmaşası, bütüncül yaklaşımı gerçekleştirecek tanımlı bir kurumsal yapının olmaması ve tehdit olarak da tepeden inme merkezi projeler (3. köprü önerisi) olduğunun'' belirtildiğine işaret edilerek, planda köprüyle ilgili şu görüşlere yer verildi:

''Tek merkezlilik devam ettiği sürece artırılacak köprü geçişlerinin İstanbul'a hiçbir katkısı olmayacaktır. Aksine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün inşası sonrasında hem Anadolu, hem Avrupa yakasında TEM otoyolu boyunca kontrolsüz bir şekilde oluşan ve İstanbul'un doğal yapısında telafi edilmesi zor zararlara neden olan yapılaşma ve yerleşimlerin neden olduğu zararlar tekrarlanacaktır.

TEM otoyolu boyunca kentin doğusu ile batısı arasında uzanan yağ lekesi şeklinde büyüyerek doğal yapıyı tahrip eden niteliksiz bir yapı stoku ve Sultanbeyli ve Sarıgazi gibi yerleşmeleri oluşturan süreçlerin tekrarlanmasına neden olacak gelişmelerin önüne geçilmesi, hazırlanan planda esas alınmıştır. Çünkü İstanbul'un doğal eşikleri benzer bir süreci yaşamayacak derecede hasar gördüğünden, su toplama havza alanlarının ve ormanların daha fazla yok olmasına neden olacak gelişmelerden kaçınılması gerekmektedir.''

Önergede, Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na sahip çıktığını ve 28 Ağustos 2009 tarihinde yaptığı açıklamada İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprünün Ulaştırma Bakanlığı ile Hükümet'in ulusal boyutta düşündüğü bir geçiş köprüsü olduğunu belirttiğine yer verilerek, şu sorular soruldu:

''Plana kamuoyu önünde sahip çıktığınız son tarih olan 11 Ağustos 2009 tarihine kadar Ulaştırma Bakanlığı ile Hükümet'in ulusal boyuttaki köprü planından haberiniz yok muydu? Ya da Ulaştırma Bakanlığı ile Hükümet'in 1/100.000'lik İstanbul Çevre Düzeni Planı'ndan haberi yok muydu? Hükümet ile Büyükşehir Belediyesi arasında eş güdüm ve koordinasyonun önünde ne engel vardır? Bu fikir değişikliğine neden olan gerçek nedenler nelerdir? İlişikte detayları verilen ve İstanbul Çevre Düzeni Planı içinde geçen kavram ve yargılara ilişkin yeni görüşleriniz nelerdir? Plan, 3. köprünün İstanbul'a vereceği zararları defalarca vurgulayan ve kentimizi bu bilinçle bilinçlendirmeyi amaçlayan bir plandır. Dolayısıyla plan 3. köprüyle ilgili sayısız itirazlar içermektedir. 3. köprü yapım kararı bu planı geçersiz ve ağır eksikli hale getirmemiş midir?''

Önerge, oy birliğiyle başkanlık makamına havale edildi.

Kaynak: Lojiport