Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / KRİZ ETKİSİNİ YİTİRDİĞİNDE SEKTÖR YENİDEN YAPILANACAK

KRİZ ETKİSİNİ YİTİRDİĞİNDE SEKTÖR YENİDEN YAPILANACAK

KRİZ ETKİSİNİ YİTİRDİĞİNDE SEKTÖR YENİDEN YAPILANACAK15.09.2009

Krizin etkisini yitirmesinden sonra Dünya genelinde sanayi ve hizmetlerin hem iç yapılanmasının hem de coğrafi açıdan konumlanmasının gündeme geleceğini belirten Müjdat mandal, bunun da taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin yeniden yapılanmasına ve konuşlanmasına neden olacağını kaydetti.

Başta finans sektöründe baş gösteren global ekonomik krizin reel sektörü etkisi altına almasından sonra lojistik de krizden nasibini aldı.%35-40 civarında bir daralma görülen lojistik ve taşımacılık sektöründe, sektör temsilcileri krizin etkisini yitirmesi durumunda sektörde meydana gelecek yeniden yapılanmaya dikkat çekiyor. Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet üretenleri Derneği (UTİKAD) Genel Müdürü Müjdat Mandal, kısa vadeli beklentilerin Dünya ekonomisinin toparlanması ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Genel olarak krizin birkaç yıl içinde etkisini tamamen yitireceğini öngördüklerini söyleyen Mandal, “Ancak bu durumun reel sektörü doğrudan pozitif yönde etkilenmesinin ve bunun etkilerinin sektöre yansımasının daha uzun zaman alacağı yadsınmamalı” dedi.

Kriz süresince dünyada görülen değişimin dünyadaki dinamiklerin bir daha gözden geçirilmesine neden olduğunu ifade eden Mandal, kriz öncesi yapılanmaların krizin sona ermesinin ardından aynı kalamayacağını savunarak, “Dünyadaki kaynak dağılımı ile varlık değerleri alt üst olmuş. Bu nedenle krizin etkisini yitirmesinden sonra dünya genelinde sanayi ve hizmetlerin hem kendi iç yapılanmalarının hem de coğrafi konumlanmalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu da doğal olarak, taşımacılık ve lojistik hizmetlerin yeniden yapılanmasına ve konuşlanmasına neden olarak” diye konuştu.

Türkiye’deki lojistik faaliyetlerinin dünya ile kıyaslandığında jeostratejik konumun sunduğu zenginliğe rağmen yetersiz kaldığını dile getiren Mandal, son yıllarda sektörün belli bir bilinçle hareket ettiğini ve dünyayı yakından takip ettiğini söyledi. Mandal, sektörün öncelikli hedefinin karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımalarının ekonomik ve hızlı bir hal almasını sağlayan intermodal taşımacılığa ve yerine göre kombine taşımacılığa yönelik altyapı yatırımlarının yetkili kurum ve merciler nezdinde girişimlerde bulunarak gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı. “Bir diğer hedefimiz ise, sadece ihracat ve ithalata hizmet vermek ile sınırlı kalmayan, transit taşımacılığa da  hizmet veren, çeşitli taşıma modu terminallerine de belli mesafelerde yer alan lojistik merkezlerinin kurulması” diyen Mandal, sektörde çarkların daha hızlı, pürüzsüz ve ekonomik olarak dönebilmesi için yasal düzenlemelerin Dünya standartları düzeyine çıkarılmasının da aynı anda kesintisiz olarak sürdürülebilen süreç olduğunu ifade etti. Son 20 yılda dünyadaki hızlı büyümeyle birlikte teknolojik gelişmelerin, taşımacılık ve lojistik sektörünün de küresel ölçüde büyümesini sağladığını anlatan Mandal, özellikle Uzak Doğu’daki hızlı büyüme ve outsourching olarak tanımlanan dış kaynak kullanımının taşımacılık ve lojistik sektörüne yeni işlevler yüklediğini söyleyerek, “Bu sayede sektörün önemi arttı” şeklinde konuştu.

“Kolaylaştırıcı yasal düzenlemeleri bekliyoruz”

Bu arada, sektörün gelişmesini ekonomik durumun düzelmesine ve ticaretin gelişmesine bağlayan Mandal, hükümetin lojistik sektöründen daha fazla pay alabilmek için stratejik yatırımlar ve kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapması gerektiğinin altını çizdi. Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin dünya ekonomisindeki ağırlığının artmasının Türkiye’yi lojistik sektöründe çok akılcı yatırım projelerini düşünüp hayata geçirmeye teşvik ettiğini belirten Müjdat Mandal, şu açıklamalarda bulundu: “Bütün bunlar yapılırken gelişmeler çok yakından takip edilmeli, sektörle yakın dirsek temas içinde olunmalı, kara ve yatırım aşamalarında da mümkün olduğu kadar hızlı davranılmalıdır. Öncelikle taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet alanına göre yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerin mali külfetlerinin makul düzeye indirilmesi  gerekiyor. Bunun yanı sıra sektördeki firmaların kapıdan kapıya kesintisiz hizmet verebilmesi için taşımacılık ve lojistik hizmet veren firmalara “Gümrük Müşaviri” istihdam etme yetkisinin sağlanmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması bir ihtiyaç. Ayrıca, yasa ve yönetmeliklerde sektörümüzün çalışmalarını aksatan olumsuz düzenlemelerin genel iş mantığı ve disiplini bozmayacak şekilde ortadan kaldırması gerekliliği yadsınamaz bir gerçek.”       

 

Kaynak: Dünya Gazetesi Sektör Araştırması - Taşımacılık & Lojistik

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr