Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞ LOJİSTİĞİ

AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞ LOJİSTİĞİ

AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞ LOJİSTİĞİ15.09.2009 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının geri kazandırılması ile ilgili maddeleri içermektedir.

Yönetmelik; Ambalajların çevresel açıdan belirli kriter, temel koşul ve özelliklere sahip olarak üretilmesini, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir şekilde ortama verilmesinin önlenmesini, öncelikle ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilerek miktarının azaltılmasını ve ambalaj atıklarının yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Mülki amirlikler de atıkların kaynağından ayrı ayrı toplanması için belediyelerle işletmeler arasındaki koordinasyonu üstlenmiştir. Geri kazanım lisansları verilmesi, geri kazanılmış ürünlerin kullanımının teşviki sorumlulukları arasındadır.

En büyük sorumluluk belediyelerimize verilmiştir. Ambalaj atıklarının ayrıştırılarak toplanması, yönetim planı hazırlanması, Ayrıştırma tesislerinin kurulması, ambalajların evsel çöplere karışmamasının sağlanması, düzenli depolama alanları oluşturulması, halkın eğitimi belediyelerin görevleri arasındadır.

Ambalaj malzemelerini üretenler de unutulmamıştır. Tasarımdan başlayarak ambalajları en az atık üretecek şekilde planlanması, çevreye en az zarar verecek şekilde üretilmesi, tekrar kullanıma izin verecek şekilde planlanması ve üretilmesi, ambalajların üzerine geri kazanılabilir sembollerinin basılması, bu ambalajları geri kazanacak toplama ve değerlendirme tesislerine destek vermek, harcamaları karşılamak ve belgelemekle yükümlü tutulmuşlardır.

Ambalajları ürünlerinde kullanacak olan üreticiler ise en kolay geri dönüşlü olan ve ekonomik, tekrar kullanıma uygun ambalaj malzemelerini kullanacaklardır. Ambalaj malzemelerinin geri toplanması da üreticilerin sorumluluğuna verilmiştir. Bu amaçla yapılan yatırımlara destek vermek zorundadırlar. Belediyelerle iş birliği yapmak, hatta ambalajların ortadan kaldırılması için yapılacak harcamaları karşılamak zorunlulukları da unutulmamaktadır.

Satış noktaları da geri dönen ambalajları gruplayarak biriktirmek için noktalar oluşturmakla, geri dönüş tesislerine ulaştırmakla görevlendirilmiştir.

Sistem tamamen bir geri dönüş lojistiği uygulaması yaratılmasına dönük hazırlanmıştır. Buna karşılık milyonlarca ton ambalaj atığı değerlendirilmemekte, çöp kutularından çöp dağlarına taşınmakta, üzerleri toprakla örtülmekte ve yok edilmektedir. Yeni ambalaj malzemeleri üretimi ekonomiye yük getirmekte, maliyetleri arttırmakta, yeşil lojistiğin doğmasını engellemektedir.

Bu konuya da gereken önemi verilmesini, ambalaj malzemeleri geri dönüş lojistiğinin artık başlatılmasını, bu amaçla yeni yatırımlar yapılmasını, yeni akademik çalışmalara destek verilmesini bekliyoruz. Her şeyden önce bunu başlatacak olan bizler tüketicileriz. Evlerimizdeki iş yerlerimizdeki atık ambalajları tasnif ederek gruplayarak ve ayrışmış olarak teslim ederek bu çalışmaya destek vermemiz gerekmekte. Yeni bir lojistik hizmetin başlamasına şahit olmak için.

Kaynak: Persembe Rotası

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr