Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / İSKENDERUN LİMANI ÖZELLEŞMELİ

İSKENDERUN LİMANI ÖZELLEŞMELİ

İSKENDERUN LİMANI ÖZELLEŞMELİ01.09.2009

GAP'a 2012 yılına kadar 15 milyar TL yatırım yapılacağını hatırlatan TSO Başkanı Halil Şahin, "Liman GAP ile beraber değerlendirilmeli" dedi.

İskenderun'un beklentileri ve sıkıntıları hakkında açıklamalarda bulunan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin, en önemli önceliklerinden birinin İskenderun Limanı'nın modern bir şekilde hizmet verir hale gelmesi olduğunu söyledi. Limanı'nın GAP ile birlikte bölgeden yapılacak ihracatta önemli bir rol üstelenebileceğini vurgulayan Şahin, çalışmaların buna göre yapılmasını istedi.  İskenderun'daki demir çelik ve filtre üreticilerinin sorunlarına da değinen Başkan Şahin, sanayide baş sorunun girdi maliyetleri olduğunu ifade etti.

Sanayinin bugün İskenderun'u ayakta tutan tek sektör olduğunu ifade eden Halil Şahin, "Tarım ve hizmet sektörlerinden de bahsedebiliriz ama sanayi İskenderun ekonomisi başta gelen sektörü. Bölgemizde Türkiye'de üretilen sıvı çelikin yüzde 30'u üretiliyor. Üretilen bu ürünlerin büyük bölümü ihraç ediliyor. Ayrıca İskenderun bölgesinde otomotiv yan sanayi olan filtre sektörü, Türkiye üretiminin yarısını karşılıyor" dedi. Kuruluş aşaması tamamlanmış olan İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an evvel bitirilmesi ve alt yapısının tamamlanması gerektiğine değinen Şahin, "Yatırım alanlarının hizmete sunulması, bölgemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

 

Demir-çelikte rekabet için maliyetler azaltılmalı

2009 yılının ilk 7 ayında demir çelik sektöründe ihracatın yüzde 45 civarında gerilediğini vurgulayan Halil Şahin, "Demir çelik sektörünün öncelikli sorunlarına baktığımızda; ürün fiyatlarının 2008 yılına kıyasla, yaklaşık üçte bir seviyesine gerilemiş olması nedeniyle, elektrik enerjisi girdi maliyetlerinin toplam üretim maliyetleri içerisindeki payı, 3 misli civarında artmış bulunuyor. Doğal gaz fiyatlarındaki düşüşe rağmen, elektrik enerjisi fiyatlarının düşürülmemesi, tersine fiyatlara ekim ayından itibaren zam yapılacağının açıklanması, sektörde ciddi huzursuzluk yaratmış bulunuyor. Uluslar arası piyasalardaki rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak için, sanayi kesimine, üretimin tüketimden fazla olduğu hafta sonları ve bayram tatillerinde gece tarifesi uygulanmalı. Ayrıca TRT payı, belediye payı ve enerji fonu gibi kesintilerin kaldırılmasına, kesinti ve vergilerin KDV matrahı dışında tutulmasına, elektrik enerjisi ve doğal gaz fiyatları belirlenirken küçük-orta-büyük-çok büyük ölçekte tüketim miktarını esas alan AB ülkelerindeki sanayi tarife gruplarına benzer bir düzenlemeye gidilmesine ihtiyaç duyuluyor. Çevre katkı payının tahsil edilmesini öngören söz konusu hükmün kanun metninden çıkartılmasına da ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

 

Filtre, denetime tabi mallar listesine alınmalı

 

Türkiye filtre pazarının yüzde 50'ye yakın bir bölümüne hakim olan İskenderun'un sektörde yaşadığı sıkıntılara da değinen Şahin, "Otomotiv sanayine yan sanayi ürünü imal eden bu sektörümüzün üretimi hem iç pazarda hem de dış pazarda yüzde 30-40 oranlarında küçülmüştür. İthalatı denetlenecek malların listesi hazırlanırken, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın denetime tabi mallar arasından tüm filtreleri çıkarmış olması bu olumsuz gidişin en önemli nedenidir. Bir an evvel filtrenin de denetime tabi mallar listesine alınması temin ediyoruz. Filtre sektörü; ithal ürünlerin denetlenmemesi, yüksek enerji maliyetleri, ihracat teşviklerinin olmaması, yurtiçinden temin edilen yassı mamül ürünlerin teslimat ve fiyat istikrarsızlığı, teknik mevzuat uyumunda örgütlenme eksikliği, yüksek reel faiz ve temel girdi maliyetleri ile mücadele ediyor" diye konuştu.

Ekonominin canlanması için liman özelleştirilmeli

İskenderun ekonomisinin canlanması için limanın özelleştirilmesi gerektiğini savunan Şahin, "Şayet özelleşmeyecekse ilgili bakanlık limanı günümüz koşullarına uygun uluslararası liman özelliğine kavuşturmalı. Bunun için gerekli olan araç-gereç, geri saha ve rıhtım ekipmanlarının yenilenmesi gibi  yatırımlara bir an önce başlamalı. Buraya bir konteynır terminali kurulmalı. Ayrıca tarım ürünlerinin ihracatları için gerekli olan soğuk hava deposu ve modern antrepolar yapılmalı" dedi.

GAP'a 2012 yılına kadar 15 milyar TL yatırım yapılacağını hatırlatan Şahin, İskenderun Limanı'nın GAp projesi ile beraber değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "GAP'a en yakın, en hızlı bir şekilde karayolu ve devlet demir yolu ile nakliyeye uygun liman, İskenderun Limanı'dır. İskenderun Limanı, GAP'ın dışarı açılan kapısı olmalı. Bunun için de 2012 yılına kadar limanımız modern bir şekilde hizmete hazır hale gelmeli. GAP'ın yatırımları bittiğinde bu bölgede 3 milyon tona yakın tarım ürünü ve tarıma dayalı sanayi ürünü ihraç edilecek. Gıda ürünlerinin ihracında hijyenik ortam gerekiyor. Bölgedeki bu koşulları sağlayacak olan liman yine İskenderun Limanı'dır. Yılda 3,5-4 milyon ton tahmil-tahliye kapasiteli İskenderun Limanı'nın işler hale getirilmesi kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. İçinde bulunulan fiili durum İskenderun Limanı'nın rehabilitasyonu, modernizasyonu ve konteynır sistemine dönüşünü zorunlu kılıyor" görüşünü dile getirdi.

Yeni teşvik yasasının meyvelerinin önümüzdeki yıllarda toplanmaya başlayacağını ifade eden Şahin, "Bununla beraber bugün mevcut tesislerin ayakta kalabilmesi; üretim, istihdam ve ihracatını devam ettirebilmesi için mevcut kapasitelerin de teşvik edilmesi gerekiyor" dedi.

 

Balıkçı Barınağı yat limanına dönüştürülmeli

 

Mevcut olan İskenderun Balıkçı Barınağı'nın yat limanına dönüştürülmesi konusunda destekler beklediklerini de kaydeden Halil Şahin, "Dünya yat turizmi içerisinde en büyük yükselme trendine sahip olan deniz turizmi pazarından ülkemiz yeteri kadar faydalanamıyor. İklim olarak 12 ay denizi kullanabilme olanağı olan İskenderun'da yat limanı açılması, İskenderun ve ülkemiz için faydalı olacaktır. Bunun için balıkçı barınağının bir bölümünün yat limanı olarak hazırlanması ve işletilmesi gerekiyor. Bu konudaki bürokratik engelleri aştık. 300-400 bin dolarlık yatırıma ihtiyaç var, bu yatırımın İskenderun'a gelmesi için her türlü desteğe ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

 

Kaynak: Yıldız DOĞRUER - DÜNYA

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr