Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Havayolu / SİVİL HAVACILIK AB YE GİRDİ BİLE

SİVİL HAVACILIK AB YE GİRDİ BİLE

SİVİL HAVACILIK AB  YE GİRDİ BİLE31.07.2009Geride bıraktığımız günlerde, önemi anlaşılamadığı için ulusal basında yer bulamayan sadece havacılık sektörüne yönelik yayın yapan internet medyasında yer alan bir haber bize çok şey anlatıyordu.Sivil havacılık alanında Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi anlamak için bu haberi bir daha okumak gerekir diye düşünüyorum. Haber, Türkiye'nin Avrupa Birliği, sivil havacılık kurallarını uygulama zorunluluğu olmadan Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı, EASA'nın kural koyma faaliyetleri kapsamında oluşturacağı tüm çalışmalara eşit katılım hakkı elde etmesini anlatıyordu. Bilenler bunun ne anlama geldiğini iyi bilir. Konuyu biraz da bilmeyenler için açmak gerek. Kısa adı JAA olan Ortak Havacılık Otoritesi, Joint Aviation Authorities'in Avrupa'daki tek otorite olmasının tarihe karışmasıyla onun yerini, kısa adı ECAC olan (European Civil Aviation Conference) Avrupa Sivil Havacılık Konferası örgütü almıştır . Bu örgüte bağlı ve kısa adı EASA olan (European Aviation Safety Agency) Avrupa Havacılık Güvenlik Dairesi olan kurum ise artık JAA'in yetkilerini eline almıştır. Yani Avrupa hava sahasının tek kural koyucusu ve denetleyicisi EASA, onun üst kurulu da ECAC olmuştur. Örgüt bu ayın başında Strasbourg'taki genel kurul toplantısında AB üyesi olmayan ECAC üyesi ülkelerin JAA'in kapatılmasından sonra olumsuzluk yaşamaması için bir anlaşma imzaladı. Elbette şurası kesin bir gerçek ki Avrupa Birliği'ne tam üye olmayan ülkemizin karşısına başka alanlarda sorunlar çıkmaktadır. Sivil havacılık alanında sorun yaşamamak ve ilişkilerin hukuki bir zemine oturtulması için Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM) yoğun girişmler başlattı ve bundan da sonuç aldı. Bu anlaşma ile Türkiye, Avrupa'da sivil havacılık alanında yapılacak tüm değişikliklerden önceden haberdar edilecek, EASA'nın kural koyma konusundaki tüm çalışma guruplarına eşit haklarla katılacak. Ayrıca bundan da önemlisi EASA'nın Yönetim Kurulu'ndan sonraki en önemli organı olan Ulusal Otoriteler Danışma Kurulu AGNA'da temsil hakkı da kazandı. Söz konusu anlaşma uyarınca SHGM, AB sivil havacılık mevzuatını aynen kabul etme yükümlülüğü olmadan, yani kural koyma konusundaki yetkisini AB'ye devretmeden ve imzalamış olduğu diğer işbirliği anlaşmalarındaki hak ve yükümlülüklerine hiç bir sınırlama gelmeden EASA ile ilişkilerini doğrudan sürdürebilecek. Yine yapılan bu anlaşma ile SHGM'nin denetçileri EASA'nın Avrupa ülkelerinde yapacağı denetimlere de katılma hakkı elde ederken, Ar-Ge ve uçuş emniyeti alanındaki AB programları çerçevesinde EASA ile SHGM arasında işbirliği yapılmasına da imkan tanınmış olmaktadır. Bu anlaşma ile bakım, eğitim, operasyon (Hava Taşıma İşletme Ruhsatları) alanında düzenlenen sertifikalar konusundaki standardizasyon denetimlerinde başarılı olunması halinde SHGM'nin yaptığı denetim bulguları esas alınarak EASA tarafından yayınlanacak ve tüm üye devletler, anlaşması bulunan devletler tarafından da tanınacak. Bu arada bu önemli anlaşmanın imzalandığı toplantıda türkiye sivil havacılık genel Müdürü Dr. Ali ARIDURU, ECAC Koordinasyon Kurulu üyeliğini de yeniden seçilerek bir başarıya daha imza atmış oldu. Ülkemize gelen yabancı uçakların emniyet değerlendirmesini amaçlayan ve SAFA denetimleri olarak isimlendirilen denetimler konusunda da EASA ile işbirliği yapacak olan SHGM uçak bakım akreditasyonu konusunda da işbirliğini güçlendirdi. SHGM'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Asya, Kafkasya ve Avrupa Ulaşım Koridoru'nun Geliştirilmesi Örgütü (TRACECA), Akdeniz Ülkeleri Topluluğu, TMAG ve Afrika Ülkeleri Sivil Havacılık Örgütleri Birliği AFCAC gibi kuruluşlarla yaptığı toplantılar, denetim sayısında Avrupa ülkeleri arasında ön sıralara çıkması, ikili ve çok taraflı sivil havacılık anlaşmalarının sayısı gözönüne alındığında ortada gözle görülür bir başarı vardır. Elbette bu başarının altında SHGM'nin tüm çalışanlarının büyük fedakarlığı ve gayreti yatmaktadır. Bu arada hakkını teslim etmeden geçemeyeceğimiz Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın perspektif ve vizyonunuyerinde ve zamamında verdiği direktiflerinin iyi sonuçlar verdiğini anmak bir yerinde olacaktır. Sektörün temsilcisi olan Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği TÖSHİD, bu başarıları görmeden gelmedi ve Bakan YILDIRIM ve Genel Müdür ARIDURU'yu birer yazıyla tebrik etti. Demek ki iyi şeyler yapılabiliyor, iyi şeyler hakettiği iltifatı alabiliyor. Bana göre Türk sivil havacılığı yükseliyor, ileri ufuklarda yerini alıyor diyebilir.
 
Kaynak: Dünya Gazetesi