Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK AKIŞTA ENGELLER AŞILMADAN İHRACAT YÖNETİLEMEZ

LOJİSTİK AKIŞTA ENGELLER AŞILMADAN İHRACAT YÖNETİLEMEZ

LOJİSTİK AKIŞTA ENGELLER AŞILMADAN İHRACAT YÖNETİLEMEZ18.07.2023UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, 12 Temmuz 2023 tarihinde TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanı Ali Avcı ve önemli sektör derneklerinin başkanları ile TÜSİAD’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda bir araya geldi.

TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanı Ali Avcı moderatörlüğünde yapılan toplantıda, lojistik sektörünün çözüm bekleyen öncelikli gündem konuları ve TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu gündem maddeleri ele alındı. Toplantı, STK’ların ve iş dünyasının güçlü iş birliği ve lojistik akıştaki engellerin aşılmadan ihracatın yönetilemeyeceği görüş birliği ile son buldu.

Çalışma Grubu toplantısı öncesinde UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, Ali Avcı’ya lojistik sektörünün çözüm bekleyen konuları ve UTİKAD’ın bu konulara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu toplantısına katılım gösteren Ayşem Ulusoy, çalışma grubunun gündem maddeleri hakkındaki görüşlerini iletti.

Çalışma Grubu toplantısına katılım gösteren TÜSİAD’ın Ankara, Brüksel ve Düsseldorf Temsilcileri ulaştırma ve lojistik alanında yaşanan gelişmeleri ve gündemdeki konuları aktardı.
Çalışma Grubu toplantı konuları arasında deprem sonrası afet bölgesindeki ulaştırma ve lojistik faaliyetler, lojistik sektörünün her modda güncel sorunları, lojistik merkezlerin mevzuat ve yönetmelik eksiklikleri, demiryolu işletme sorunları, karayolu taşımalarında gümrük ve kapılarda yaşanan sorunlar, liman altyapı sorunları ve e-ticaret süreçlerinde lojistik unsurlar yer aldı.

Ayşem Ulusoy, lojistik sektörünün gündeminde Yeşil Mutabakat konusunun olduğunu, çevreci bir ulaştırma modu olması açısından demiryolunun payının artırılması gerektiğini ve limanların demiryolu bağlantılarının sağlanarak multimodal taşımacılığın teşvik edilmesinin önemli faydalar sağlayacağını belirtti. İş akışlarında multimodal taşımaya teşvik etseler de müşterilerin multimodal taşımacılığa sıcak bakmadığını ve alıştıkları geleneksel yöntemlerle doğrudan kapıya ulaşacak taşımalara yöneldiklerini aktararak çevreci ulaştırma yöntemlere teşvikin son derece önem arz ettiğini bu konuda kamu idaresinin teşvik edici adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Ayşem Ulusoy, Yeşil Mutabakat kapsamında araç dönüşümlerinde firmaların karşısına büyük maliyetlerin çıktığını ve firmaların bu maliyetlerin üstesinden gelemeyeceklerini teşvik ve destek sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

AB’nin Türkiye konusundaki gündem maddelerini aktaranTÜSİAD Brüksel Temsilcisi, AB’nin yayımladığı Açık Stratejik Tutum Belgesi ile Türkiye konusunda özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi meselesinin gündeme alındığını ve inşa edilen yeni sistemde Türkiye’nin önemli partnerler arasında yer aldığını vurgusunun yapıldığını aktardı. Brüksel Temsilcisi yakın zamanda AB-TR ilişkilerinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi için AB Parlamentosu’nun gündem maddeleri arasında yine Türkiye’nin olacağını ekledi.

AB, hazırladığı yeni yasa paketi ile yük taşıma sektörünün çevreye olan etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirleri artırmayı hedeflediğini, 1996 yılından beri yürürlükte olan yasanın yerini alacak yeni tasarıda;

• AB Komisyonu sera gazı üretiminin %30’nun yük taşımadan kaynaklı olduğunu 2030’a kadar artan yük taşımasının yaratacağı karbon salınımın ek tedbirlerle önüne geçilmesi gerektiği kararında olduğunu,
• Uzun mesafeli demiryolu taşımacılığının artırılması ve Avrupa’da tek demiryolu yönetimi için altyapı kaynağının sağlanması, demiryolunun daha fazla kullanılması ve multimodal taşımacılığın teşvik edilmesi alınacak tedbirler arasında yer aldığını,
• Sıfır emisyonlu araçların yaygınlaşabilmesi için teknolojik çözümler için çalışıldığını,
• Sera gazı verilerinin hesaplanmasında izlenecek yeni bir yöntem aradığını ve bu yöntemin uluslararası geçerliliği olması için farklı bir metodoloji ile çalışmaların yapılacağını,
• Sonbaharda AB Komisyonu’nda kombine taşımacılık kuralarının yeniden görüşüleceği ve hazırlanan yeni yasa tasarısının müzakere süreçleri ile 1-1,5 yıllık bir süreçte yasalaşabileceği bilgilerini paylaştı.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr