Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / BAŞKAN AYŞEM ULUSOY’A LOJİSTİĞE KATKI ÖDÜLÜ

BAŞKAN AYŞEM ULUSOY’A LOJİSTİĞE KATKI ÖDÜLÜ

BAŞKAN AYŞEM ULUSOY’A LOJİSTİĞE KATKI ÖDÜLÜ20.06.2023UTA Lojistik Dergisi'nin 8. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği 7. Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Lojistik ve reel sektör yönetici ve şirketlerine verilen ödüllerde UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, Yılın Lojistiğe Katkı Ödülü'nün sahibi oldu.

Başkan Ulusoy, iki gün süren zirvenin birinci günü ise katıldığı Başkanlar Oturumu panelinde lojistik sektöründe değişimin rotasını belirleyen parametreler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Dünden Bugüne Lojistiğin Panoraması ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı panelin moderatörlüğü UTİKAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin tarafından yapıldı. Panelde DTD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Küçükakdere ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir de konuşmacı olarak yer aldı.

Lojistik sektörünün ekonomik yansımasına yönelik yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin jeopolitik konumu sebebiyle ülkemizde lojistik faaliyetlerin oldukça gelişmiş durumda olduğunun altını çizen Başkan Ayşem Ulusoy, uluslararası lojistik koridorlara yakınlığı ve bağlantıları sayesinde ülkemizin bölgesinde bir lojistik merkez olarak öne çıktığını belirtti.

Son dönemlerde altyapıya yapılan yatırımlar, teknolojik ve yenilikçi sistemlerle kurulan deniz limanları ve uluslararası arenada öncü hava meydanları ile lojistiğin ülke ekonomisindeki etkisinin bir yansıması olduğu tespitini yapan Ulusoy, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi olan 67 ülkenin merkezinde yer alan değerli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

15 trilyon TL olarak gerçekleşen 2022 gayrisafi yurt içi hasıladaki payının yüzde 12 olduğunu ve yüzde 12’lik payın yarısı dış ticaret firmaları tarafından, diğer yarısı ise doğrudan lojistik hizmet üreten firmalar tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ulusoy, 2022 verileri göz önünde bulundurulduğunda lojistik hizmet üreten firmaların gayri safi yurt içi hasılaya katkısının 1 trilyon TL’ye yaklaştığını ve bu veriler ışığında muazzam büyüklükte bir sektörden bahsedildiğinin altını çizdi.

2022 yılında 90 milyar dolar olarak gerçekleşen tüm hizmet sektörlerinin ihracatı içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı ihracatı toplamının ise yaklaşık 37 milyar dolar olduğunu sadece yük taşımacılığı hizmet ihracatının ise 20 milyar doların üzerinde seyrettiğini belirten UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy konuşmasının devamında Türkiye lojistik sektörünün taşıma modlarına ve gelecek tasarımlarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye’nin değer bazında dış ticaret taşımalarının taşıma türlerine göre dağılımlarına bakıldığında denizyolu taşımacılığı yaklaşık olarak yüzde 63, karayolu taşımacılığı yüzde 25, havayolu taşımacılığı yüzde 11 ve demiryolu taşımacılığı yüzde 1 pay almıştır. Havayolu taşımacılığı bu oranlara göre taşımacılık tercihinde 3. sırada yer almasına rağmen değeri en yüksek ürünlerin taşınmasında ilk sırada gelmektedir.

Dünya Bankası’nın yayınladığı Lojistik Performans Endeksi raporuna göre, ülkelerin puanları 6 farklı kritere göre belirlenmektedir. Gümrük, altyapı, hizmet kalitesi, zamanında teslimat, uluslararası sevkiyat, takip ve izlenme ülkelerin puanlandıkları kriterlerdir. Bu doğrultuda, Türkiye LPI sıralamasında 2018 yılında 47. iken 2023 yılında 38. sıraya yükseldi. Bu yükseliş ülkemizde sunulan uluslararası lojistik hizmetlerin kalitesinde ve rekabetçiliğinde iyileşme olarak yorumlanabilir.

Türkiye, lojistik sektöründe aldığı aksiyonlarla transit taşımacılık merkezi olmayı hedeflemelidir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile canlanan Orta Koridor, Türkiye’nin bu noktada önemini daha da artırdı. 2022 yılında Orta Koridordaki yük hacmi yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Limanlarımız, taşıma filomuz ve depolarımızla birlikte bu transit yük hacmi ülkemiz üzerinden taşındı. Orta koridor üzerinde gümrük geçişlerinin dijitalleşmesi ve transit geçişin liberalleştirilmesi bu rotada transit sürenin azaltılmasına katkı sağlayacak önemli bir unsur olacak.

Türkiye'nin güçlü ekonomisi, genç iş gücü ve yetenekli lojistik altyapısı, her lojistik profesyoneline daha büyük potansiyel ve kazançlı fırsatları halihazırda karşılamakta ve artarak bu başarısını sürdürmeye devam edecektir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr