Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Ekonomi / İş Dünyası / YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ ALAN FİRMA SAYISI ARTIYOR

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ ALAN FİRMA SAYISI ARTIYOR

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ ALAN FİRMA SAYISI ARTIYOR23.05.2023Lojistik sektöründe ek destekler ve muafiyetler gibi avantajlar sağlayan ve çevreciliği amaçlayan Yeşil Lojistik Belgesi'ne talepler artıyor.

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe giren "Yeşil Lojistik Belgesi" almak için başvurular başladı. Birçok lojistik işletme; bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla verilen belgeyi almaya hak kazandı.

Kombine taşımacılık ve yeşil lojistik konularındaki usulleri belirten ‘Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’ Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafınca Mayıs 2022’ de yayınlandı. Yönetmelik; kombine yük taşımacılığını, yeşil lojistik faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişileri, ayrıca; kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetler yürüten gerçek ve tüzel kişilere verilecek destek ve imtiyazları kapsıyor.

Yönetmelik kapsamında verilen Yeşil Lojistik Belgesi için başvurular 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başladı. Birçok firmanın başvuruda bulunduğu ve almaya hak kazandığı belge ; yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla veriliyor.

"Yeşil Lojistik Belgesi" için başvuru yapacak taşımacıların başvurularını Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nde istenen bilgi ve belgelerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın KEP adresi üzerinden ve elektronik imzalı resmi yazı ile yapılması gerekiyor. Buşvurular her yılın ocak ayında yapılması gerekiyor. Bu yıla özel, başvuru yapan firmaların KEP sistemine yeni uyum sağlamaya başladıkları için teknik problemler yaşadıkları ve bu sorunun giderilmesi için gerekli sürenin yeterli olmadığı değerlendirilerek, Yeşil Lojistik Belgesi başvuru süresi 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Önümüzdeki dönemde başvuruların ocak ayında tamamlanması gerekiyor.

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ ALMANIN ŞARTLARI
Geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’ne göre şirketlerin çalışmalarının "Yeşil Lojistik Faaliyetler" kapsamında olması için işletmelerin yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren belge ve sertifikaya sahip olması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra Düşük Küresel Isınma Potansiyeli değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanılması gerekiyor.
Yönetmelikte; işletmenin yıllık asgari yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti yürütmesi, Orman Genel Müdürlüğüne Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim sistemine ve gerekli bazı belgelere sahip olması da aranan şartlar arasında sıralanıyor.

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ AVANTAJ SAĞLIYOR
Yeşil Lojistik Belgesi, şirketlere birtakım avantajlar da getiriyor. Yönetmeliğin 14. Maddesi’nde Yeşil Lojistik Belgesi ile Bakanlığın ilgili konularda belge sahiplerine ek destekler, imtiyazlar ve muafiyetler de sağlayabileceği belirtiliyor.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin esaslar belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

YEŞİL LOJİSTİK FAALİYETLERİ NELERİ KAPSIYOR?
Yönetmelik kapsamında yeşil lojistik faaliyetlerin neler olduğu da sıralanıyor.
1- Yılda en az 200 adet kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmek.
2- İşletmenin enerji tüketiminin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesine (YEK-G) veya Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip olmak.
3- İşletmenin tüm iklimlendirme süreçlerinde, Düşük Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanmak.
4- Yıllık asgari yüzde 5 oranında yeşil paketleme faaliyeti yürütmek.
5- Orman Genel Müdürlüğüne, Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapmak.
6- İşletme içerisinde oluşan atıkların yönetimine yönelik 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sıfır atık yönetim sistemine sahip olmak.
7- ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
8- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
9- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
10- ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR?
Yeşil Lojistik Belgesi için aranan şartların karışlanması ve talep edilen belgelerin hazırlanması gerekiyor.
Yeşil Lojistik Belgesi almak için; TİOYB’ye sahip olunması, Kayıtlı Elektronik Postaya (KEP) sahip olunması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı olunması, kombine taşımacılık faaliyetlerinin yanı sıra yönetmelikte yer alan yeşil lojistik faaliyetlerinden herhangi dördünün gerçekleştiriliyor olunması çalışanlara yönelik işletmede yürütülen yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin asgari yıllık periyotlarla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi gerekiyor.

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİNİN ALINMASI
Yeşil Lojistik Belgesi, süresiz olarak düzenleniyor. Başvurular her yılın Ocak ayı içerisinde yapılabiliyor. Bu takvim haricinde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıyor. Yeşil Lojistik Belgesi başvuruları sadece Bakanlık KEP adresi üzerinden kabul ediliyor. Yeşil Lojistik Belgesi başvurularına ilişkin incelemeler, İdarece en geç 30 iş günü içerisinde tamamlanıyor. İncelemeler, sunulan belgeler üzerinden gıyaben yapılabileceği gibi gerekli görülmesi halinde yerinde yapılacak denetimlerle de yapılabiliyor. Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olması durumunda bu eksikliklerin giderilmesi için işletmeye 15 gün süre veriliyor. Bu süre içerisinde bahse konu noksanlıkların giderilmemesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz. Yapılan müracaat neticesinde Yeşil Lojistik Belgesi, İdarece belirlenen formatta elektronik belge olarak düzenleniyor. Yeşil Lojistik Belgesi alan işletmelerin listesi İdare tarafından ilan ediliyor.

PERİYODİK İNCELEMELER
Bu Yönetmelik kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi almış olan işletmeler belge veriliş tarihini takip eden her yılın ilk ayı içerisinde; ilgili kriterlerin sağlanmaya devam ettiğini destekleyen bilgi ve belgeleri, işletmenin gerçekleştirdiği yeşil lojistik faaliyetlerine göre hazırlanan raporu, idareye sunmak zorundalar. Periyodik incelemeler, İdareye sunulan belgeler üzerinden gıyaben ve/veya yerinde yapılacak denetimlerle yapılabiliyor.

YEŞİL LOJİSTİK ÖDÜLÜ VERİLECEK
İdare tarafından her iki yılda bir Yeşil Lojistik Ödülleri verilecek. Yeşil Lojistik Ödüllerine aday olmaya hak kazanmak için bu yönetmelik kapsamında yer alan yeşil lojistik faaliyetlerin en az iki yıl boyunca sürdürülmüş olması esas kabul ediliyor. İdarede görevli daire başkanlarından oluşan 5 kişilik komisyon Yeşil Lojistik Belgesi sahibi adaylar arasından ödül sahibini belirleyecek. Komisyon değerlendirme faaliyetlerini gıyaben veya yerinde yapacağı denetimlerle gerçekleştirebilecek.

BELGE SAHİPLERİ HANGİ DESTEKLERDEN FAYDALANIYOR
Bakanlık Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletmelere, belge geçerlilik süresi dahilinde şu destekleri sağlıyor:
1- İlk kez başvurulan taşıma yetki belgesi, DB2, TMFB ve TMFB-Dmr ücretlerinde yüzde 50 indirim.
2- TMFB, TMFB-Dmr, TİOYB, L1, L2 ve DB2 belgelerinin yenileme ücretlerinde yüzde 50 indirim.
3- İşletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim.
4- UBAK İzin Belgesi başvurularında işletmeye ilave 5 puan.

BELGE İPTALİ HANGİ DURUMDA GERÇEKLEŞİR?
Bakanlığa yapılan Yeşil Lojistik Belgesi alma ve yenileme müracaatında beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız belge alındığının ya da yenilendiğinin tespit edilmesi halinde, belge iptal edilir. İptal işlemine ilişkin bilgi için gerekçesiyle birlikte belge sahibine, sunulan belgeler arasında tahrif edilmiş veya sahte bilgi ve belge verildiğinin tespit edilmesi halinde ise ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu fıkra kapsamında işletmenin faydalanmış olduğu tüm indirimler yasal faiziyle birlikte geri alınır.
Yeşil Lojistik Belgesi sahibinin, gerçek veya tüzel kişiliğinin son bulması ya da herhangi bir sebeple faaliyetini bırakmak istemesi ve adına düzenlenen belgenin iptalini talep etmesi halinde, Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasını ihlal eden işletmelerin Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir. TİOYB’si iptal edilen işletmelerin Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir. İşletmelerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bölünmesi veya birleşmesi durumunda işletmeye ait Yeşil Lojistik Belgesi iptal edilir. Bu işletmelerin gerekli şartları sağlayarak yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir. Yeşil Lojistik Belgesi birinci fıkra uyarınca iptal edilen işletmeler süresiz olarak; ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca iptal edilen işletmeler ise beş yıl süreyle yeni belge başvurusunda bulunamaz.

Kaynak: transmedya.com