Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / TÜRKİYE'NİN KIYI VE İÇ SULARINDA GEMİLERİN UYMASI GEREKEN YENİ KURALLAR VAR

TÜRKİYE'NİN KIYI VE İÇ SULARINDA GEMİLERİN UYMASI GEREKEN YENİ KURALLAR VAR

TÜRKİYE'NİN KIYI VE İÇ SULARINDA GEMİLERİN UYMASI GEREKEN YENİ KURALLAR VAR15.04.2023Deniz üzerindeki taşımacılık yapan gemilerin çalışma şartları değiştirildi, yetkili alanları tekrar düzenlendi, kurallara uymayanların cezaları yükseltildi ve boğazlarda yapılan ihlallerin cezaları iki misline çıkartıldı.

Tehlikeli yük taşıyan gemiler başta olmak üzere, enerji araması yapan gemilerin muafiyetlerinden iç sulardaki çalışma düzenlerine kadar pek çok yeni uygulama yürürlüğe sokuldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Limanlar Yönetmeliğinde Değişikliği Yapılmasına Dair Yönetmelik'le tehlikeli yük taşıyan gemilerin uyması gereken kurallar güncellendi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, tehlikeli yük tanımı, can ve mal kaybı ile çevre felaketleri gibi önemli riskler göz önünde bulundurularak taraf olunan uluslararası sözleşmelere uygun olarak eklendi, tehlikeli yük taşıyan gemilerin uyması gereken kurallara yönelik güncellemeler hayata geçirildi.
İç sular liman idari sınırları kapsamına girdi

Buna göre, Birecik Baraj Gölü, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü gibi iç suları bu alanlardaki emniyet ve güvenliğin arttırılabilmesi amacıyla liman idari sınırları kapsamına dahil edildi.

Liman Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili değişiklikler
Limanlara gelen gemilerin yanaşma ve ayrılmalarına ilişkin kamu kurumlarına yapılması gereken bildirimlerin tek noktadan gerçekleştirildiği Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi ile LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bildirimlerin liman başkanlığınca kontrol edildiği, ordino ve liman çıkış belgesinin düzenlendiği Liman Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili değişiklikler ve ilaveler yapıldı.

Yakıt ikmal gemilerinin kılavuz kaptan ve römorkör alma muafiyetlerinin kapsamında düzenleme yapıldı
Ülkenin yakıt ikmal sektörünün yabancı ülkelerle rekabet gücünün artırılmasına destek olunması ile gemi sevk sistemlerinde alternatif ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi amacıyla, yakıt ikmal gemilerinin kılavuz kaptan ve römorkör alma muafiyetlerinin kapsamı genişletildi.

Ro-Ro kargo gemilerine yönelik kılavuzluk hizmetleri ile ilgili muafiyet
Deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla, kıyı tesisleriyle diğer ülkelerin kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak için idareden uygunluk yazısı alınmış olan Ro-Ro yolcu ve Ro-Ro kargo gemilerine yönelik kılavuzluk hizmetleri ile ilgili muafiyet sağlandı.

Doğalgaz ve petrol arama yapan gemilere kılavuz ve römorkörcülük muafiyeti
Yerli ve milli politikalar çerçevesinde deniz yetki alanları dahilinde doğalgaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütmekte olan ve aynı noktada uzun zaman arama ve çalışma yapma gibi özelliklere sahip olan gemilere kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden muafiyet tanınabilmesine ilişkin hüküm eklendi.

Gemilerde kullanılan yakıtların kontrolü ve bu durumlarda uygulanacak idari yaptırımlara yönelik hükümler belirlendi.
Demir yerlerinde veya açıkta yükleme tahliye yapılabilmesine olanak sağlayan hüküm, seyir emniyeti ile can, mal, çevre ve deniz güvenliği hususları göz önünde bulundurularak revize edildi. İlave edilen hükümlere yönelik idari yaptırım hükümleri eklendi.

Bazı liman başkanlıklarının liman idari sınırları değiştirildi
Bazı liman başkanlıklarının liman idari sınırları, demir yerleri veya kılavuz kaptan alma/verme yerlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik ve ilaveler yapıldı.

Liman başkanının talimatlarına uygun hareket etmemesi durumunda gemi kaptanına ceza
Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçlarının liman başkanının talimatlarına uygun hareket etmemesi durumunda gemi kaptanına 20 bin liradan 200 bin liraya kadar, şirket ilgililerine ise 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Cezalar boğazlarda işlenirse katlanacak
Bu ihlalin Trafik Ayırım Düzeni, İstanbul Boğazı veya Çanakkale Boğazı içerisinde işlenmesi durumunda ceza iki kat olarak uygulanacak.

Kaynak: lojiport.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr