Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI ESASLARI BELİRLENDİ

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI ESASLARI BELİRLENDİ

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI ESASLARI BELİRLENDİ30.07.2009

Yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerdeki yatırımlarda 1 milyon lira olacak

 

ANKARA - Yatırım teşvik uygulaması esasları belirlendi. Buna göre, bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerdeki yatırımlarda 1 milyon lira, 3. ve 4. bölgelerdeki yatırımlarda 500 bin lira olacak.

Bakanlar Kurulu'nun, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların (5084 sayılı kanun kapsamı illerde yapılacak büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel uygulamadan yararlanacak yatırımlar) belirlenen tutarların üzerindeki asgari yatırım tutarı veya asgari kapasite şartlarını sağlayacak.

Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin lira olacak.

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteğinden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmayacak. Ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartı sağlanacak.

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde 50'yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri başvurabilecek.

Teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destekler

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi istisnasından yararlanacak.

Bu kapsamda, 1. ve 2. bölgeler, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31 Aralık 2010 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 3. ve 4. bölgelerde ise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğinden yararlanabilecek.

Büyük ölçekli yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanabilecek.

Ar-Ge ve çevre yatırımları gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğinden yararlanabilecek.

Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin talepler, Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 milyon lirayı aşmayan imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB'a bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilecek.

Tebliğ ile 8 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/3, 20 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/1 sayılı tebliğler yürürlükten kaldırıldı.

28 Ağustos 2006 tarihli ve 2006/10921 sayılı karara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlar için faiz desteği ödemeleri, Hazine Müsteşarlığı ile aracı kurumlar arasındaki protokolün imzalandığı tarihten sonraki döneme isabet eden kısım için uygulanacak.

Tebliğ, 16 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr