Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / SHGM NİN 200.000 EURO LUK PROJESİ ONAYLANDI

SHGM NİN 200.000 EURO LUK PROJESİ ONAYLANDI

SHGM  NİN 200.000 EURO  LUK PROJESİ ONAYLANDI21.07.2009SHGM’nin AB sürecindeki hayata geçirilecek çalışmaları için yol haritasını çizecek projesi kabul edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün “Sektör Strateji Dokümanı Hazırlanması Konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Teknik Destek Projesi” adıyla 6 ay sürecek, 200.000 Avro bütçeli projesi kabul edildi.

Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli finansman projesi, 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlarına dahil ediliyor ve SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülüğü olan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları için kullanılıyor.

Yeniden yapılanma sürecine giren ve mali özerkliğe kavuşan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün AB’ye uyum çabalarının desteklenmesi amacı doğrultusunda hazırlanan söz konusu proje ile, Sivil Havacılık sektöründe AB mevzuatına uyum için 2010-2013 yıllarını kapsayacak bir strateji belgesi ve Eylem Planı oluşturulacak.

Proje kapsamında, AB havacılık mevzuatı ile Türk mevzuatının uyumlaştırması için bir hazırlanacak strateji belgesi dokümanında, mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasını teminen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün idari kapasitesinin artırılması hususu da ele alınacak.

Sektör Strateji Belgesinin oluşturulmasının yanı sıra mevzuat uyumuna yönelik olarak 2010-2013 yıllarını kapsayan bir Eylem Planı oluşturulması da öngörülen faaliyetler arasında yer alıyor.

Proje kapsamında ayrıca, sivil havacılık sektöründe AB mali yardımlarının etkin kullanılmasını teminen bir proje havuzu oluşturulacak, belirlenen projeler arasında AB’nin çoklu kriter analizine (multi criteria analysis) dayanılarak önceliklendirme de yapılacaktır.

Kaynak: www.UlasimOnline.Com

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr