Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Havayolu / AB’YE GİDEN HAVA SEVKİYATLARINA İLİŞKİN YENİ KURALLAR 1 MART’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AB’YE GİDEN HAVA SEVKİYATLARINA İLİŞKİN YENİ KURALLAR 1 MART’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AB’YE GİDEN HAVA SEVKİYATLARINA İLİŞKİN YENİ KURALLAR 1 MART’TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ09.03.2023Avrupa Birliği (AB), yeni gelişmiş kargo bilgileri ve risk yönetim platformu olan İthalat Denetim Sistemi 2’nin (ICS2) ikinci aşamasını yürürlüğe koydu.

Avrupa Birliği (AB), AB’ye giren malların yol açabileceği güvenlik ve emniyet tehditlerine karşı koruma sağlamak amacıyla yeni gelişmiş kargo bilgileri ve risk yönetim platformu olan İthalat Denetim Sistemi 2’nin (ICS2) ikinci aşamasını yürürlüğe koydu.

Hava yoluyla AB’ye veya AB üzerinden eşya taşıyan tüm hava nakliye şirketleri, taşıma komisyoncuları, ekspres kuryeler ve posta operatörlerine, 1 Mart 2023’ten itibaren AB dış sınırlarına varmadan önce Giriş Özet Beyanı verilerini eksiksiz şekilde beyan zorunluluğu getirildi. Bu işlemin, 2021 ile 2024 yılları arasında kademeli olarak AB’nin mevcut İthalat Denetim Sisteminin (ICS) yerini alan ICS2 sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gelişmiş kargo bilgilerini halihazırda İthalat Denetim Sistemine (ICS) sunmakta olan hava nakliye şirketlerinin söz konusu verileri ICS2 aracılığıyla sunmaya başladıktan sonra ICS sistemini kullanmayı bırakmaları gerekiyor.

ICS2’nin ikinci aşaması, malların bir üçüncü ülkeden taşınmasından ve Avrupa Birliği’nin dış sınırlarına varmasından önce uyulması gereken yeni veri gereklilikleri ve süreçler içeriyor. Bu değişiklikten etkilenen ekonomik operatörlerin gerekli verileri müşterilerinden temin etmemesi ve ICS2 üzerinden bildirmemesi, gümrük idarelerinin, malların dış sınırlara varışından önce ve varışı esnasında uygunluğu sağlamaya yönelik gerekli eylemleri uygulamaya koymasına neden olacak.

Ekonomik operatörlerin, uygunluğu sağlamaya hazır olmamaları halinde, ilgili bilgileri ICS2’ye sunmaya, süre sınırlı dağıtım dönemi içinde daha ileri bir tarihte başlamayı talep etmeleri gerekiyor. Ekonomik operatörler bu yöndeki taleplerini, gelişmiş kargo bilgilerinin sunulması için kullanılacak ekonomik operatör EORI numarasının kayıtlı olduğu Üye Devlet aracılığıyla iletecekler.

Dağıtım dönemi (sunulması hâlinde), ekonomik operatörlerin 1 Mart 2023’ten sonraki dönemde ICS2 Aşama 2’ye operasyonel olarak hazır hâle gelmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte, Aşama 1’den Aşama 2’ye sorunsuz olarak geçiş yapılabilmesini sağlamak ve ticaret operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla, her iş modeli için geçerli dağıtım dönemi ve farklı türlerden ekonomik operatörlerin ICS2 Aşama 2’ye bağlanırken izleyecekleri sıra, ilgili geçiş stratejisinde tanımlandığı üzere tüm Üye Devletler genelinde uyumlu olacak. Üye Devletler, 2 Ekim 2023’e kadar bir dağıtım dönemi sunabilecek.

Ekonomik operatörlerin belirlenen son tarihe kadar hazırlıklarını tamamlamaması ve ICS2 sistemi kapsamında zorunlu olan verileri sağlamaması hâlinde, sevkiyatlar ve sevk edilen malların AB sınırlarında durdurulacağı ve gümrük idarelerinin ilgili malın gümrükten geçmesine izin vermeyeceği kaydedildi. Daha fazla bilgi için Avrupa Komisyonu web sayfasında ICS2 ve Aşama 2 hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ICS2’ye ayrıntılı bakış
ICS2 programı; Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerin gümrük idareleri ve işletmeler arasında yakın iş birliği içinde geliştirilmiştir. Bu program, malların bir üçüncü ülkede taşınmasından ve AB dış sınırlarına varmasından önce söz konusu mallara ilişkin daha gelişmiş bir gümrük gözetimine olanak tanıyor. Daha yüksek veri kalitesi ve daha gelişmiş gümrük risk yönetiminin yanı sıra gümrük riskini azaltma önlemlerine ve dış sınır denetimlerine yönelik daha iyi bir risk temelli yaklaşım sağlıyor. Bu da AB gümrüklerinin tehditleri daha erken tespit etmesine ve tehditlere tedarik zincirinin en uygun noktasında müdahale etmesine olanak veriyor. ICS2 programı ve yeni araçlar ayrıca küçük e-ticaret paketlerine konularak gönderilen güvenli olmayan malların daha iyi bir şekilde hedeflenmesine yardımcı oluyor.

ICS2, Aşama 1’de hava yoluyla AB’ye gelen veya AB üzerinden geçen, posta yoluyla ve ekspres olarak gönderilen mallara odaklıydı. Bu aşamada ise gümrüklerin havacılık güvenliğini tehlikeye atabilecek tehditleri tespit edebilmesi için, malların AB’ye gitmek üzere kalkış yapacak uçaklara yüklenmesinden önce bir dizi Giriş Özet Beyanı (yükleme öncesi gelişmiş kargo bilgileri, diğer adıyla "PLACI") sunulması gerekiyor.

ICS2 Aşama 2’nin yürürlüğe girdiği 1 Mart 2023’ten itibaren, tüm genel hava yolu gönderileri için de PLACI bilgilerinin sunulması ve gönderilerin varışından önce Giriş Özet Beyanı (ENS) verilerinin beyan edilmesi zorunlu tutuldu. Verileri sunan ve malların Avrupa gümrük bölgesine getirilmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen tarafın gerekli tüm verilere sahip olması durumunda, gerekli bilgiler tek bir ENS sunularak sağlanabilir. Alternatif olarak, tedarik zincirindeki farklı aktörler tarafından birden fazla kısmi ENS sunulması yoluyla bilgiler birden fazla kez sunulabilir. Bilgilerin birden fazla kez sunulduğu durumlarda, bilgileri sunan her bir taraf, bilgileri zamanında, doğru ve eksiksiz şekilde sunduğundan emin olmaktan sorumlu tutuluyor. Bununla birlikte tüm ICS2 ENS sunma gerekliliklerinin karşılanması amacıyla, hava yolu taşımacıları, sözleşmeli taraflarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaktan, sözleşmeli taraflar ise tedarik zincirindeki kendi müşterileriyle yakın iş birliği içinde çalışmaktan sorumlu oluyor. İlgili noktaya varış öncesi veri sunma gereklilikleri için bu bilgi formuna bakabilirsiniz. Ekonomik operatörler ICS2 Aşama 2 kapsamında ENS sunmaya başlamadan önce sistemlerinin ICS2 iş süreçleri ve ENS sunma gereklilikleriyle uyumlu olduğunu doğruluyor. Ekonomik operatörlerin, zorunlu kendi kendine uygunluk testi prosedürünü izleyerek bu işlemi yapması gerekiyor. Bu gerekliliklerin açıklandığı ayrıntılı bir bilgi formu bulunuyor.

ICS2’nin bir sonraki aşamasıyla bu önemli reform tamamlanacak: Aşama 3, 1 Mart 2024’ten itibaren deniz, tren ve kara yolu taşımacılık operasyonlarını kapsayacak.

Kaynak: lojiyol.com