Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Ekonomi / İş Dünyası / KARADENİZ İN KAYNAKLARI SEMPOZYUMDA TARTIŞILACAK

KARADENİZ İN KAYNAKLARI SEMPOZYUMDA TARTIŞILACAK

KARADENİZ  İN KAYNAKLARI SEMPOZYUMDA TARTIŞILACAK21.07.2009Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu 5-9 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

ANKARA - Karadeniz'e komşu veya yakın ülkelerin yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi ve mevcut potansiyelin ilgili ülkelerin ortak kullanımına açılması amacıyla, ortak bir uluslararası madencilik projesi için daha düğmeye basıldı.

MTA Genel Müdürlüğü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasınca, bu amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan "Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu" 5-9 Ekim 2009 tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Karadeniz ülkelerinin madencilik kuruluşlarının yetkililerinin katılacağı sempozyumda, Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda önemi giderek artan petrol ve doğal gaz başta olmak üzere çeşitli enerji hammaddelerinin yanı sıra madenler, endüstriyel hammaddeler gibi yeraltı kaynaklarının araştırılması ve ekonomiye kazandırılması konusunda yapılacak çalışmalar ele alınacak.

2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumunda, projeye katkı sağlayacak olan ülkelerce yapılan jeolojik çalışmaların bilimsel bir platformda tartışmaya açılması, bu çerçevede elde edilen bilgilerin paylaşılması ve bölge ülkelerinin kalkınmasında ve sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde yapılması planlanan çalışmalar da görüşülecek.

Uluslararası bir platformda bölgenin jeolojisinin, jeodinamik evriminin ve yeraltı kaynaklarının tartışılacağı sempozyumda ayrıca, Karadeniz ve çevresinin teknoteknik evrimi; Karadeniz bölgesi kara alanlarının stratifgrafisi, sedimantalojisi ve patentolojisi, Karadeniz deniz alanlarının jeolojisi ve jeofiziği, Karadeniz deniz ve deniz alanlarının petrol jeolojisi, Karadeniz bölgesinde volkanoloji ve magmatizma, Karadeniz bölgesi maden jeolojisi, metalojeni ve jeokimya, Karadeniz bölgesinde kuvaterner jeolojisi ve paleokmotoloji ile doğal afetler ve çevre jeolojisi, heyelanlar, çevre sorunları ve tünel teknolojileri konuları da ele alınacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi