Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / NAKLİYECİLERİN YETKİ BELGESİ SÜRELERİ UZATILDI

NAKLİYECİLERİN YETKİ BELGESİ SÜRELERİ UZATILDI

NAKLİYECİLERİN YETKİ BELGESİ SÜRELERİ UZATILDI12.02.2023Karayolu Taşımacılık Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşımacılık Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde deprem belgesinde faaliyet gösteren ve belge süreleri dolan nakliye firmalarının Yetki Belgesi Süresi 8 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Taşıma ve Lojistik Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından UND'ye yapılan bilgilendirmede ülkemizde meydana gelen depremler neticesinde, olağanüstü hal ilan edilen illerde, KTK ve KTY çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş firmalar ile taşıma hizmeti alan veya alacak olan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen;

A) KTK ve KTY çerçevesinden adlarına yetki belgesi düzenlenen ve firma merkezi adresleri depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konuşlu firmalarla ilgili olarak.
• Geçerlilik süresi 09.11.2022- 08.05.2023 tarihleri arasında biten veya bitecek olan yetki belgelerinin, geçerlilik sürelerinin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,
• Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, (1) numaralı alt bent kapsamında olan yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtların taşıt kartı sürelerinin ücretsiz olarak 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,
• KTY'nin 14’üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 06.02.2023 tarihinden başlamak üzere durdurulması,
• KTY'nin 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri gereğince araç muayene ve sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden re'sen taşıt düşüm işleminin durdurulması,
• KTY'nin 40’ıncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında öngörülen otuz günlük sürenin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması (mesleki yeterlilik),
• KTY'nin 70’inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hükmün uygulanmaması (uyarma yaptırımı nedeniyle geçici faaliyet durdurma),
• Mesleki saygınlık şartının ertelenmesi,

B) Bakanlıkça adlarına tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak üzere; A1(T), B1, D1 veya D4 yetki belgesi düzenlenen firmaların, Bakanlığa bildirilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret aldığının tespiti halinde, KTY'nın 56’ncı maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen uyarma müeyyidesinin 10 kat olarak (50 uyarma) uygulanması,

C) Yukarıda belirtilen düzenlemelerin, 08.05.2023 tarihine kadar yürürlüğünün devam etmesi,
Uygun görülmüştür.

Kaynak: transmedya.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr