Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / THY KARGO, TRANSİT KARGO PAYINI ARTTIRMAK İSTİYOR

THY KARGO, TRANSİT KARGO PAYINI ARTTIRMAK İSTİYOR

THY KARGO, TRANSİT KARGO PAYINI ARTTIRMAK İSTİYOR07.07.2009

Transit kargo pazarından daha fazla pay almak istediklerini belirten Atilla Lise, yakın gelecekte alınmış bir kararları bulunmadığını ancak kargo filolarına uzun menzilli geniş gövdeli uçaklar dahil edeceklerini söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) Kargo, 38 ton kapasiteli 4 adet A310 kargo uçağı ve 128 adet yolcu uçağının kargo kompartımanlarıyla 74 ülkedeki 153 havalimanına kargo taşıyor. THY Kargo, 2008 yılında uçmaya başladığı Dubai, Milano, Cezayir, Amman, Şam, Madrid, Kazablanka, Beyrut, Kahire ve Priştine ile sefer yaptığı nokta sayısını 20’ye çıkarttı. Türkiye hava kargo pazarının yaklaşık %50’sini elinde bulundurduklarını söyleyen THY Kargo Başkanı Atilla Lise, Avrupa’da Almanya, İngiltere ve Hollanda; Uzakdoğu’da Bangkok, Japonya, Çin ve Hindistan’ın en yoğun kargo trafiğine sahip ülkeler olduğunu belirtti.

THY Kargo açısından 2009’un ilk 4 ayı nasıl geçti? Global krizin, THY Kargo’nun taşıma oranına etkisi ne kadar oldu?

2008 yılının son aylarında başlayarak halen sürmekte olan genel ekonomik kriz, hava kargo sektörünün olumsuz etkilemektedir. Bu durum kargo talebinin azalmasına sebebe olurken, pazarda kapasite fazlası oluşturmaktadır.

2008 yılı ilk 9 aylık dönemde THY Kargo tonajı %11,3 artarken, son 3 aylık dönemdeki krizin hava kargo sektörüne etkisi ile büyüme trendi azalan oranlarda devam etti. 2008 yılı %9,1 tonaj artışı ile kapandı. 2009’da hava kargo sektörü krizden daha fazla etkilendi. 2009 Ocak- Nisan döneminde taşıdığımız kargo miktarındaki artış %7,3 oldu.

THY kargo, yolcu ve kargo uçakları tarifesini birbirine bağlamak ve uyumlaştırmak, kargo potansiyeline göre değişiklik gösteren esnek tarife yapısı oluşturmak, düşük kargo potansiyelli noktaları birbiriyle bağlayarak bağlantılı sefer düzenlemek suretiyle kapasitenin etkin kullanılmasını sağlamakta ve Pazar taleplerine göre değişen esnek ücret politikası uygulayarak global krizin etkilerini minimize etmeye çalışmaktadır.

Yakın gelecekte uçak alımı, yeni hatların açılması ve benzeri konularda yatırımlarınız olacak mı?

Orta menzilli uçak kapasitemizi uzun menzilli pazarlar ile kombine ederek uçuş ağımızı daha da genişletmek ve transit kargo pazarından daha fazla pay almak üzere, kargo filomuza daha uzun menzilli geniş gövde kargo uçaklarının dahil edilmesi yönünde proje çalışmalarımız devam etmektedir. Yakın gelecek için alınmış bir kararımız bulunmamaktadır.

Ülke ekonomimiz, global ekonomi, dış ticaret hacmi ve uluslar arası ticari, siyasi, ekonomik ilişkilere paralel olarak kargo filomuzu daha büyütmek, kargo uçuş ağımıza yeni noktalar ilave etmek, kargo terminal kapasitelerimizi arttırmak ve modernize etmek yönünde planlamalarımız ve uygulamalarımız mevcut.

2008’de 200 bin kargo taşıdık

Türk hava kargo sektörünün geçen 5 yıllık süreçte çok önemli gelişme gösterdiği söyleniyor. Son 5 yılda taşıdığınız kargo miktarları hakkında bilgi verir misiniz?

Kasım 2004’de ilk A310–330 kargo uçağını filoya dahil eden THY Kargo, Aralık 2007 yılında ikinci, Nisan 2008’de üçüncü ve Aralık 2008’de dördüncü A310–330 Kargo uçağını filosuna katarak son 5 yıl içerisinde kargo uçak kapasitesinde önemli bir artış sağladı. 2004 yılında yaklaşık 136 bin ton kargo taşıyan THY Kargo, 2005 yılında 146 bin ton, 2006 yılında 160 bin ton, 2007 yılında 180 bin ton, 2008 yılında yaklaşık 200 bin ton kargo taşıması gerçekleştirdi. Son 5 yılda kargo trafiğini artan kargo kapasitesine paralel olarak yaklaşık %50 oranında arttıran THY Kargo, yıllar itibari ile bu artış oranlarıyla gerek Türkiye kargo pazarındaki gerekse Dünya hava kargo trafik artış oranının üzerinde artış gösterdi.

Türk hava kargo sektörünün bugünkü konumu ve yapısı hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Türkiye hava kargo sektöründe yaklaşık 70 havayolu şirketi kargo hizmeti veriyor. Türk özel kargo şirketlerinin yanı sıra yabancı havayollarının da yer aldığı sektör yıllar itibariyle büyüme trendi içerisinde. Havacılık sektörü yoğun rekabetin yaşandığı bir sektör olup pazarda tutunabilmek ve ayakta kalabilmek ancak hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetindeki artış ve bunun sürekli kılınması ile mümkün oluyor. Yoğun rekabet ortamı doğal olarak sektörde faaliyet gösteren firmaları daha hızlı, daha kaliteli ve daha güvenli hizmet sunarak rakiplere üstünlük sağlamak üzere teknolojiyi yakından takip etmelerini ve teknolojik yatırımlara yönelmelerini sağlamaktadır.  Özellikle hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunumunu ve hizmet kalitesinde süreklilik ve standartların öneminin bilincinde olan THY Kargo, Kargo 2000 standartlarının tüm gereklerini yerine getirerek Cargo 2000’e üyeliği ile hem IATA tarafından tescili yapılmış bir markanın üyesi olmanın verdiği pazarlama gücü hem de organizasyonun belirlediği kriterler ile verilen hizmet kalitesinin arttırılması ve uluslar arası standardın sağlanması ile pazardaki etkinliğimizin daha da artması sağlanacaktır.

Türk hava kargo sektörünün en temel sorunları nelerdir? Bu sorunlar sizce nasıl çözüme kavuşturulabilir?

Hava kargo sektöründe mevcut kargo terminallerinin kapasite yetersizliği, karayollarımızdaki hava/kara intermodal taşımacılığın gelişimini olumsuz etkileyen yoğun trafik ve yetersizlik, hava kargo trafiği 24 saat süreklilik arz etmesine rağmen hava kargo gümrüklerindeki düzenli çalışma saatlerinin sınırlı olması, Türk hava Kargo sektörünün en temel sorunları içerisinde yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren havayolu sayısının artması, mevcut havayollarının kapasitelerini artması, Türkiye hava kargo pazarının yıllar itibari ile Dünya ortalamasının üzerinde büyüme göstermesi, pazardaki kargo uçak filosunun büyüklüğü ve filoya her geçen gün yeni uçakların dahil olması, hava kargo sektörünün önemine ve hızlı gelişimine dikkat çekmiş otoritelerin kargo terminallerinin kapasitelerinin arttırılması, hizmet kalitesini arttırmak üzere daha hızlı ve güvenli hizmet sunumu için terminallerin modernize edilmesi yönündeki faaliyetlerini arttırmaları ve hızlandırmalarını sağlamıştır.

Halihazırda DHMİ tarafından sürdürülmekte olan Atatürk Havalimanı Gelişim Projesi çerçevesinde Atatürk Havalimanı Kargo alanının genişletilmesi ve tüm sektörün bu alanda faaliyet göstermek üzere yer almasının yanı sıra yeterli kapasite, etkin güvenlik, hızlı handling, son teknolojik yatırımların yer aldığı modern altyapı, kaliteli ve hızlı hizmet sunarak sektördeki sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşmasını sağlayacaktır. Coğrafik konum itibari ile deniz, hava, kara ve demiryolu ulaşımına elverişli olan ülkemizde, söz konusu ulaşım modlarının birbirleriyle bağlantı sağlayacak altyapı eksikliklerinin giderilmesi ile etkin bir hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağı oluşturmak mümkün olacaktır. Sektörümüzde hava kargo ulaştırmasının diğer ulaşım modlarıyla gerek altyapısal gerekse operasyonel bağlantılarının geliştirilmesi yönünde çalışmaların bir bölümü DHMİ’nin Atatürk Havalimanı Gelişim Projesi dahilindedir.

 

Kaynak: Transport Dergisi

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr