Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / NAKLİYECİLERE İTHAL YÜKLERDE ANTREPO SÜPRİZİ

NAKLİYECİLERE İTHAL YÜKLERDE ANTREPO SÜPRİZİ

NAKLİYECİLERE İTHAL YÜKLERDE ANTREPO SÜPRİZİ22.06.2009

Mayıs 28, 2009 tarihli, 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 83. Maddesinin 4. Fıkrasının 1 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

 

Bilindiği gibi, anılan Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası “Eşyanın sahipleri veya temsilcileri ya da taşıyıcıları, bu eşyanın kendi sorumlulukları altında veya gümrük memuru refakatinde geçici depolama yerlerine alınmaksızın doğrudan doğruya genel veya özel antrepoya konulmasını gümrük idaresinden isteyebilir. Bu durum, eşyanın, 73’üncü maddede belirtilen geçici depolanan eşya statüsünü değiştirmez.” hükmünü içermekte idi.

 

Mevcut uygulamada, yurtdışından ithal yükü getiren nakliyecilere ait TIR kamyonları doğrudan doğruya Gümrük Antrepolarına yönelmekte, antrepo sahasına alındıklarına ilişkin bilginin Gümrük Onay Memuruna aktarılmasından sonra sözü edilen kamyonun yüküne ilişkin olarak tescil edilen Özet Beyan onaylanıyor.

 

Antrepo Beyannamesi ile yapılan beyan “nitelikli beyan” kabul edildiğinden, detaylı beyan formatındaki Antrepo Beyannamesi buna ilişkin Özet Beyan refere edilerek tescil ediliyor. Bir başka anlatımla, eşyanın geçici depolama statüsünde Gümrük Antreposuna erişmesinden ve buna ilişkin özet beyan tescil edilerek onaylanmasından sonra “antrepo rejim beyanı” yapılabiliniyor.

 

Getirilen yeni düzenleme ile, eşya “geçici depolama statüsünde” gümrük antrepolarına götürülemeyeceğinden, ithal yükü taşıyan tüm TIR kamyonları İstanbul’da Halkalı ve Erenköy gümrük sahalarına yönlenecek; ihracat yükü taşıyan kamyon kuyruklarına ithalat yükü taşıyan kamyonların da eklenmesiyle iyice içinden çıkılmaz hale gelecek; İstanbul kent trafiği bir kenara bırakılsa bile, bu durum araçların boşaltma sürelerini ve işlemlerini uzatması söz konusu olacak.

 

Dünya ülkeleri bu büyük rekabet içinde aralarında yeni anlaşmalar içine girerken, gerekli altyapısı kurulmadan ve getireceği olumsuz koşullar göz önünde bulundurulmadan yapılacak her düzenlemenin, “ekonomide daralma” ve  “toplumsal refah seviyesinin düşmesi” olarak geri döneceğini göz ardı etmemek gerektiği mütalaa ediliyor.

 

Bu çerçevede, konunun bu yönleriyle değerlendirilerek, küresel krizin etkilerini bertaraf etmek için büyük çaba gösteren uluslararası taşımacılık sektörünün önüne başka engeller konulmaması yönünde düzenleme yapılması büyük önem arz ediyor.

Kaynak: Lojistik Haber
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr