Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / 5 YIL ERKEN EMEKLİLİĞİN FORMÜLÜ

5 YIL ERKEN EMEKLİLİĞİN FORMÜLÜ

5 YIL ERKEN EMEKLİLİĞİN FORMÜLÜ15.06.2009

Sosyal güvenlik sistemimizde erken yaşlanma emekliliği diye ifade edilen bir norm bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihine kadar sadece SSK'lılar için uygulanan erken yaşlanma emekliliği, bu tarihten sonra bütün çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi.

Erken ya
şlanma nedir?

Bugün gazetesinde Sadettin Orhan imzası ile yeralan habere göre, önce erken yaşlanma emekliliği nedir, ona bir bakalım. Bir bayan veya
erkek sigortalı normalde 58 veya 60 yaşında emekli olacakken, yaş şartını yerine getirmediği halde, fiziken sanki 58 veya 60 yaşına girmiş gibi yaşlanmasına erken yaşlanma diyoruz. Yani kişinin fiziki yaşı, nüfus kaydında yer alan yaşından daha ileride bulunuyor. Burada kişinin erken yaşlandığına sağlık kurulu raporuyla karar verilmesi gerekiyor. İşte bu kişilerin emeklilikte tabi olduğu özel koşulları da erken yaşlanma emekliliği olarak ifade ediyoruz.

Erken yaşlanma emekliliği yukarıda da belirttiğimiz gibi, 1 Ekim 2008 tarihine kadar sadece SSK'lılar için uygulanıyordu. Bu tarih itibariyle uygulama eski adıyla
Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b'lileri ve kamu çalışanlarını (4/c) da kapsayacak şekilde genişletildi. Fakat erken yaşlanma emekliliğinin 1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlara uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bazı tereddütler vardı.

Eski memurların durumu ne olacak?

Eski memur olarak ifade ettiğimiz kesim, 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlamış olan memurlardır. Bu memurların sosyal güvenlik uygulamaları bakımından reform kanunu olan 5510 sayılı kanuna değil, 5434 sayılı T.C.
Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olacakları hükme bağlandı. Nitekim buna ilişkin hüküm, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi'nin dördüncü fıkrasında yer alıyor. Bu hükme göre eski memurlar, yeni kanunun getirdiği hiçbir hak kaybından etkilenmeyecek. Peki, yeni kanunun getirdiği düzenlemeler içerisinde eski memurların lehine olan hükümler ne olacak? Bu hükümler eski memurlar için uygulanacak mı? Daha somut sorarsak, yeni memurlara tanınan erken yaşlanma sonucu erken emeklilik hakkından eski memurlar da yararlanacak mı?

İşte burada
SGK'nın tavrı merak ediliyordu. SGK'nın tavrını ise ancak kanunun uygulamasını gösteren alt mevzuat düzenlemeleri ile anlayacaktık. SGK, en son malul çocuğu bulunan annelerin erken emekliliği konusunda bir genelge yayınladı. Bu genelgede, malul çocuk sahibi olan eski memurların da, yeni yasa ile tanınan erken emeklilik hakkından yararlanabilecekleri hükmüne yer verildi.

 
Kaynak: Milliyet Gazetesi
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr