Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DEMİRYOLU VE LİMANA TEŞVİK

DEMİRYOLU VE LİMANA TEŞVİK

DEMİRYOLU VE LİMANA TEŞVİK08.06.2009

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni teşvik sistemi 12 sektörde büyük yatırımları destekleyecek. Sektörel ve bölgesel teşvikler verilecek.

Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin içinde bulunduğu 4’üncü bölgede Kurumlar Vergisi oranı yüzde 2’ye, 3’üncü bölgede yüzde 4’e, 2’inci bölgede yüzde 8’e, 1’inci bölgede yüzde 10’a düşecek. Yeni teşvik paketi kapsamında tekstil tesislerinde taşınma desteği verilecek.

İstihdam paketi çerçevesinde ise yaklaşık 500 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi paketinde toplum yararına işler için getirilen destekler, işsizlik sigortası fonundan finanse edilecek. Program kapsamında 120 bin işsize doğrudan istihdam sağlanacak.

Verilecek mesleki eğitimlerle 200 bin işsize eğitim verilecek ve program kapsamında ulaşılacak. Hazine desteğiyle Kredi Garanti Kurumu’nca kredinin yüzde 65’ine kefalet sağlanacak, kredi riskinin yüzde 35’i ise bankalar tarafından üstlenilecek. Kredi garanti kurumlarına toplam ilk etapta 1 milyar TL kaynak aktarılacak. Bu kaynak en az 10 milyar Türk Liralık krediye kefalet sağlanmasına imkan verecek.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 2’YE İNİYOR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Başbakanlık Binası'nda ekonomiyle ilgili bakanlarla birlikte yaptığı basın toplantısında, yeni yatırımları teşvik ve istihdam paketini açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni teşvik sistemi 12 sektörde büyük yatırımlar destekleyecek, Türkiye’ye 4 bölgeye ayırıp, sektörel ve bölgesel teşvikler verecek.

Büyük proje yatırımlarında ile bölgesel ve sektörel destek kapsamında yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin içinde bulunduğu 4’üncü bölgede yüzde 2’ye, 3’üncü bölgede yüzde 4’e, 2’inci bölgede yüzde 8’e, 1’inci bölgede yüzde 10’a düşecek. Büyük yatırım projelerinde yatırım katkı oranları 4’üncü bölgede yüzde 60, 3’üncü bölgede yüzde 40, 2’inci bölgede yüzde 30, 1’inci bölgede yüzde 20 olacak. Bölgesel ve sektörel kapsamda yapılacak teşviklerde ise bu oranlar sırasıyla 4’üncü, 3’üncü, 2’inci ve 1’inci bölgelerde yüzde 70, yüzde 50, yüzde 40, yüzde 30 olacak.

4’ÜNCÜ BÖLGEDE 7 YIL SSK PRİMİ DESTEĞİ VERİLECEK

Bölgesel ve sektörel teşvikler kapsamında 1’inci bölgede bulunan yatırımlara 2 yıl süreyle SSK Primi İşveren Hissesi Desteği verilirken, bu süre 2’inci Bölge’de 3 yıla, 3’üncü bölgede 5 yıla, 4’üncü bölgede 7 yıla çıkacak. Yalnızca 3 ve 4’üncü bölgede yapılacak yatırımlarda faiz desteği veren yeni teşvik sistemi, 3’üncü Bölgede TL kredileri için 3 puan, döviz kredileri için 5 puan desteklenecek. 4’üncü bölgede TL kredisine yüzde 5, döviz kredisine yüzde 2 destek verilecek. Faiz Desteği’nde üst limitler Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 bin TL; diğer yatırımlarda 500 bin TL olacak.

Uygulama dönemi azami 5 yıl olacak faiz desteğinde ekonominin seyrine göre Hazineden sorumlu Bakanın faizlerde artırım/azaltma yetkisi bulunacak. Kredinin, sabit yatırım tutarının azami yüzde 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacak. Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edilecek. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleyen hükümet, bu çerçevede, “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni” 31 Aralık.2010 tarihine kadar başlamış olan yatırımlara uygulayacak.

YATIRIM YERİ TAHSİS EDİLECEK

Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edilecek. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleyen hükümet, bu çerçevede, “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni” 31 Aralık.2010 tarihine kadar başlamış olan yatırımlara uygulayacak. Eski teşvik sisteminden yararlanmak isteyenler, teşvik süreleri dolana kadar istemeleri halinde kullanabilecek. İsteyen işveren, krize özel hazırlanan bu teşvik sisteminden yararlanmayı seçebilecek.

12 SEKTÖRDE BÜYÜK YATIRIMLAR DESTEKLENECEK

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı yeni teşvik sistemi ile 12 sektörde büyük yatırımlar desteklenecek. Büyük proje yatırımlarında 1’inci bölgede yatırıma katkı oranı yüzde 30, Kurumlar Vergisi indirimi yüzde 10, SSK işveren hissesinin tamamının (asgari ücret üzerinden) Hazine tarafından karşılanması süresi ise 2 yıl olacak. 2’inci Bölgede yapılacak büyük proje yatırımlarında kurumlar vergisi oranı yüzde 8’e inerken, yatırıma katkı oranı yüzde 40’a yükseliyor. SS Primi İşveren Hissesi Desteği ise 3 yıl süresince uygulanıyor.

3’üncü bölgede yapılacak büyük projelerde yatırıma katkı oranı yüzde 50, Kurumlar Vergisi İndirimi yüzde 4, SSK Primi İşveren Hissesi Desteği 5 yıl iken, 4’üncü bölgede bu rakamlar Kurumlar Vergisi’nde yüzde 2’ye inerken, yatırıma katkı oranında yüzde 70’e, SSK Prim İşveren Hissesi Desteği’nde ise 7 yıla çıkıyor. Büyük yatırımları desteklenecek sektörler arasında kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri, motorlu kara taşıtları imalatı, Demiryolu ve tramvay lotomotifleri veya vagon imalatı, liman ve liman hizmetleri imalatı, elektronik sanayi imalatı, tıbbı aletler, hassas ve optik aletler imalatı, ilaç imalatı, hava ve uzay taşıtları imalatı, makine imalatı yatırımları ve madencilik yatırımları bulunuyor.

ASGARİ YATIRIM ORANI SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Büyük proje yatırımlarının destekleneceği sektörlerde asgari yatırım oranı, sektörüne ve yatırım alanına göre farklılık gösterecek. Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı sektöründe, ana kimyasal maddelerin imalı için asgari yatırım büyüklüğü 1 milyar TL iken, diğer kimyasal ürün yatırımlarında bu oran asgari 300 milyon TL olacak. Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında asgari yatırım büyüklüğü 1 milyar TL kabul edilirken, motorlu kara taşıtları imalatında asgari 250 milyon TL’lik yatırım büyüklüğü esas alınacak. Demiryolu ve tramvay lokomotifleri veya vagon imalatında asgari yatırım büyüklüğü 50 milyon TL’yle sınırlı tutulurken, liman ve liman hizmetlerinde asgari 250 milyon TL’lik yatırım öngörüldü.

ELEKTRONİK SANAYİDE 4 ALT SEKTÖRE DESTEK VERİLECEK

Elektronik sanayide, 4 alt sektör için büyük proje yatırımları gündeme getirildi. LCD /Plazma üretimine yönelik yatırımlarda asgari yatırım büyüklüğü 1 milyar TL’ye çıkarken, modül panel üretimi yatırımları ile Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlara 150 milyon TL asgari sınır öngörüldü. Diğer elektronik yatırımlarda ise yatırım büyüklüğü 50 Milyon TL olacak.

MADEN YATIRIMLARINDA ASGARİ YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ ESAS ALINMAYACAK

Hava ve uzay taşıtları, makine imalatı yatırımları ile tıbbi aletler, hassas ve optik aletlerde asgari yatırım büyüklüğü 50 milyon TL iken ilaç imalatında 100 milyon TL olacak. Madencilik alanında yapılacak yatırımlarda asgari yatırım büyüklüğü öngörmeyen yeni teşvik sistemi, altın, gümüş, platin, bakır, kurşun gibi Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik cevher işleme tesisleri ile (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç) entegre maden üretimi tesislerine yönelik istihraç ve işleme yatırımlarını destekleyecek.

TAŞINACAK TEKSTİL TESİSLERİNE DESTEK VERİLECEK

Yeni teşvik sistemi Tekstil Tesislerinde Taşınma Desteği’ni de içeriyor. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamülleri sektörlerinde faaliyette bulunan, Asgari 50 kişilik istihdam sağlayan işletmelere 31 Aralık 2010 tarihine kadar 1’inci ve 2’inci bölgelerden 3’üncü ve 4’üncü bölgelere taşınması halinde 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı yüzde 20 yerine yüzde 5 oranında uygulanacak. 5 yıl süreyle mevcut istihdam da dahil olmak üzere bu tesislere taşındıkları bölgede (3’üncü ve 4’üncü bölgeler) uygulanan SSK işveren primi desteği sağlanacak. Bu tesislerin 3. ve 4. bölgelere nakliye giderleri Hazine tarafından karşılanacak.

İSTİHDAM PAKETİ İŞSİZLİK FONUNDAN FİNANSE EDİLECEK

Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi paketinde toplum yararına işler için getirilen desteklerin, işsizlik sigortası fonundan finanse edilmesi öngörülüyor. Program kapsamında 120 bin işsize doğrudan istihdam sağlanacak. Toplum yararına işler için oluşturulan çalışma programlarına aktarılan kaynak aktarılacak. Okul, hastane ve sağlık kurumlarındaki bakım ve onarım işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, azari islahı ve park-bahçe düzenlemesinde kısa süreli geçici istihdam amaçlı çalışmaya olanak sağlayan programlar geliştirilecek.

Verilecek mesleki eğitimlerle 200 bin işsize eğitim verilecek ve program kapsamında ulaşılacak işsiz sayısı 500 bin olacak. İŞKUR’un mesleki eğitim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen program, işgücünün mesleki becerilerinin geliştirilmesi için verilecek kurslara katılacaklara günlük 15 TL ödeme yapılmasını sağlayacak. Söz konusu program İŞKUR tarafından KOSGEB ile beraber yürütülecek. İşsizlere girişimcilik konusunda eğitim verilmesi, bireylere firma kurma ve işletme aşamasında danışmanlık hizmeti verilmesi, eğitim sonucunda, KOSGEB kriterleri çerçevesinde sunulacak projelere KOSGEB tarafından 4 bin TL hibe verilmesi söz konusu olacak. rogram kapsamında 10 bin kişiye girişimcilik eğitimi verilecek.

STAJYERE 6 AYA KADAR GÜNLÜK 15 TL ÖDENECEK

İşbaşı eğitimleri çerçevesindeki stajlar desteklenecek. Meslek lisesi, dengi ve üstü eğitim kurumu mezunlarının yararlandırılması, iş tecrübesi olmayan gençlere deneyim kazandırılması ve iş bulma olanağının artırılması sağlanacak. Stajyerlere 6 aya kadar İŞKUR tarafından günlük 15 TL ödeme yapılması, program kapsamında 100 bin gencin stajyer olarak istihdam edilmesi mümkün olacak. İşyerlerinde mevcut istihdamın üzerinde yaratılacak

ilave istihdam için prim desteği sağlanacak, işyerlerinde Nisan 2009’daki mevcut istihdama ilave olarak işe alınan işçiler için uygulanacak. Başvuru süresi 2009 yılı sonunda sona erecek.

BAKANLAR KURULU BAŞVURU SÜRESİNİ UZATACAK

Başvuru süresini 6 ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Asgari ücret üzerinden sosyal güvenlik primleri 6 ay boyunca kamu tarafından karşılanacak. Yararlanma süresini 6 ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞLERLE İLGİLİ YETKİ VERİLECEK

Yeni istihdam paketiyle özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilecek. Geçici işlerde istihdam edilen kişilerin sosyal güvenlik ve ücret açısından güvence altına alınması, işçilerin ücret ve sosyal güvenlik haklarının özel istihdam bürolarınca karşılanması özel istihdam büroları ile anlaşmalı işçilerin, işverenler tarafından geçici olarak sözleşme karşılığı istihdamı edilmesi söz konusu olacak. Yeni istihdam paketinde aktif işgücü programlarının güçlendirilmesini de gündemine alan hükümet, bu çerçevede İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları’nın etkinliğini artıracak. İstihdam Şurası Toplanması, teşviklerin etkinliğinin incelenmesi, mesleki eğitimler ve kullanılan kaynağın etkinliğinin incelenmesi söz konusu olacak.

KREDİ GARANTİ DESTEĞİNDEN KOBİ'LER YARARLANACAK

Hazine desteğiyle Kredi Garanti Kurumu’nca kredinin yüzde 65’ine kefalet sağlanacak, kredi riskinin yüzde 35’i ise bankalar tarafından üstlenilecek. Kredi garanti kurumlarına toplam ilk etapta 1 milyar TL kaynak aktarılacak. Bu kaynak en az 10 milyar Türk Liralık krediye kefalet sağlanmasına imkan verecek. Kredi Garanti Desteğinden yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında ve en fazla 250 çalışanı olan işletmeler yararlanacak. Bu işletmelerde 30 Haziran 2008 tarihinden önceki iki yıl içinde takibe düşmüş borcu olmayan ve kamuya vadesi geçmiş borcu bulunmayan işletmeler olması şartı aranacak. Kredi Garanti Fonu desteklerinden yeni sağlanacak krediler kadar ilave sağlanacak krediler ve mevcut kredilerin yenilenen bölümlerinde yararlanılacak. Türk Lirası ya da döviz cinsinden kredilere asgari 1 yıl azami 4 yıl vadeye sahip kredilere destek verilecek. Kanunun yasalaşmasından sonra çıkacak Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayımlanmasını takiben iki yıl içinde kullanılacak krediler bu destekten yararlanacak.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ NELER GETİRİYOR

Yeni teşvik sisteminin getirdiği düzenlemeler şöyle:

-Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, sektörel kümelenmeyi desteklemek, rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve Ar-Ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak. Yeni sistemde, desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterleri özellikle öne çıkarılacak.

GENEL DESTEK SİSTEMİ

-Büyük yatırım ve bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımların, mevcut sistemdeki kısıtlama ve asgari limitler güncellenerek Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası ile desteklenmesine devam edilecek.

YENİ TEŞVİK ARAÇLARI

Son teşvik sisteminde gündeme getirilen yeni teşvik araçları arasında kurumlar ve gelir vergisi indirimleri, SSK Primi İşveren Hissesi’nin Hazine tarafından karşılanması, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti getiriliyor.


FAİZ DESTEĞİNDE ÜST LİMİT AR-GE’DE 300 BİN TL

Faiz Desteği’nde üst limitler Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 bin TL; diğer yatırımlarda 500 bin TL olacak. Uygulama dönemi azami 5 yıl olacak faiz desteğinde ekonominin seyrine göre Hazineden sorumlu Bakanın faizlerde artırım/azaltma yetkisi bulunacak. Kredinin, sabit yatırım tutarının azami yüzde 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacak.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

-Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edilecek.

-Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleyen hükümet, bu çerçevede, “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni” 31 Aralık.2010 tarihine kadar başlamış olan yatırımlara uygulayacak.

TÜRKİYE 4 BÖLGEYE AYRILACAK

-Yeni Teşvik Sistemi’yle Türkiye dört bölgeye ayrılacak. 1’inci Bölgede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli yer alacak.

-1’inci Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilecek.

İKİNCİ BÖLGEDE MAKİNE İMALATI VE AKILLI TEKSTİL DESTEKLENECEK

-İkinci Bölge’de Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada Gökçeada hariç) bulunuyor. 2’inci Bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenecek. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb) kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri desteklenecek.

3’ÜNCÜ VE 4’ÜNCÜ BÖLGEDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ DESTEKLENECEK

-3’üncü Bölge’de Zonguldak, Karabük, Bartın, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, Konya, Karaman, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir Kırşehir, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya yer alırken, 4’üncü bölgede ise Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Igdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Çanakkale İlinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri bulunuyor.

-3’üncü ve 4’üncü Bölgeleri oluşturan doğu ve güneydoğu bölgelerinde, tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya
gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra turizm, sağlık ve eğitim yatırımlarıda teşvik edilecek.

-Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi Bölgesel ve sektörel bazda desteklenecek yatırım konuları 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlendi. İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturuldu.

12 SEKTÖRDE BÜYÜK PROJELER ÜLKE GENELİNDE DESTEKLENECEK

-12 sektörde büyük proje yatırımları desteklenecek. Bu sektörler arasında yer alan kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri, motorlu kara taşıtları imalatı, Demiryolu ve tramvay lotomotifleri veya vagon imalatı, liman ve liman hizmetleri imalatı, elektronik sanayi imalatı, tıbbı aletler, hassas ve optik aletler imalatı, ilaç imalatı, hava ve uzay taşıtları imalatı, makine imalatı yatırımları ve madencilik yatırımları bulunuyor.

Kaynak: HÜRRİYET Gazetesi

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr