Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK08.06.2009

Konu: Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik

28.05.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin 83 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası (01.07.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere), yürürlükten kaldırılmış, 308 inci maddesine 3 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir. Buna göre;

01.07.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacak olan 83 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası:
Eşyanın sahipleri veya temsilcileri ya da taşıyıcıları, bu eşyanın kendi sorumlulukları altında veya gümrük memuru refakatinde geçici depolama yerlerine alınmaksızın doğrudan doğruya genel veya özel antrepoya konulmasını gümrük idaresinden isteyebilir. Bu durum, eşyanın, 73 üncü maddede belirtilen geçici depolanan eşya statüsünü değiştirmez.

308 inci maddeye eklenen 3 üncü fıkra:
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından fiziki sayım yapılarak stok kayıtları altışar aylık dönemler itibarıyla tespit edilen ve buna ilişkin raporları ilgili gümrük müdürlüğüne sunulan genel ve özel antrepolar, birinci fıkranın kapsamı dışındadır.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr