Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / E-Ticaret ve E-İhracat / E-TİCARET LOJİSTİĞİ PAZARINDA BÜYÜME HIZ KESMEYECEK

E-TİCARET LOJİSTİĞİ PAZARINDA BÜYÜME HIZ KESMEYECEK

E-TİCARET LOJİSTİĞİ PAZARINDA BÜYÜME HIZ KESMEYECEK08.02.2022
TÜSİAD - Deloitte Digital iş birliği ile kapsamlı bir e-Ticaret Raporu hazırlandı ve bugün gerçekleşen online bir toplantı ile raporun tanıtımı yapıldı. Rapora göre küresel e-ticaret lojistik pazarı, 2020'de yüzde 27.3 oranında büyüdü. Bu pazarın 2020-2025 yılları arasında yüzde 8.6 oranında birleşik büyüme göstermesi bekleniyor. Piyasanın aynı zamanda 2025 yılına kadar 557 milyar euroya ulaşacağı düşünülüyor.

TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak Masası bünyesindeki eTicaret Çalışma Grubu faaliyetleri çerçevesinde, TÜSİAD - Deloitte Digital iş birliği ile hazırlanan "E-ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme 2022" raporunun bulguları, 8 Şubat tarihinde düzenlenen çevrimiçi toplantıda açıklandı. Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim yaptı.

Simone Kaslowski: Dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaret oluşturuyor.

Konuşmasında dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaretin oluşturduğunu hatırlatan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski sözlerine şöyle devam etti: "Son 2 yıl, pandemi şartlarıyla hizmet sektörünün yeniden şekillendiği ve e-ticaretin de çok hızla büyüdüğü; şirketlerin her gün yeni çözümler üreterek yeni stratejiler geliştirdiği bir dönem oldu. Yüzde 70’i geçen bireysel internet penetrasyonu, mobil geniş bant aboneliklerindeki artış ve coğrafi konumun getirdiği bölgesel olabilme avantajımız e-ticarette ulusal ve uluslararası anlamda önümüzü açan belli başlı unsurları oluşturuyor. Bu çerçevede, e-ticaret ile ilgili atacağımız adımlarda amacımız, marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve e-ihracatını artırmak olmalı."

Serkan Sevim: "E-ticaret gerek küresel ticaret hacmi gerek yarattığı katma değer ve erişilen yeni pazarlar sayesinde dijital ekonominin önemli bir unsurunu oluşturuyor."

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim ise konuşmasında ""Sektörün sahip olduğu potansiyeli göz önüne aldığımızda, e-ticaret gerek küresel ticaret hacmi gerek yarattığı katma değer ve erişilen yeni pazarlar sayesinde dijital ekonominin önemli bir unsurunu oluşturuyor. Bununla beraber uzaktan çalışma ve uzaktan ticaret ile gelir dağılımı tüm Anadolu’ya yayılıyor, coğrafyadan bağımsız olarak gelir adaleti sağlanıyor."" dedi. Sevim konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Veri merkezlerine ve bulut bilişim gibi altyapılara gerekli yatırımlarının yapılması ve bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi önem kazanıyor. Güvenli, hızlı, kesintisiz ve dolayısı ile yüksek kaliteli dijital altyapı ihtiyacı artıyor."

İçeriğinde dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri ile küresel ekonomik trendler ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmelerin de bulunduğu raporun tanıtım sunumunu Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl yaptı.

Hakan Göl şu ifadeleri kullandı: "E-ticaret dijital değişimin en görünür ve dönüştürücü alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu etki şirketlerin teknolojinin olanaklarını kullanarak stratejilerini, operasyonlarını ve insan kaynaklarını da yeniden belirlemeleri konusunda itici bir güç oluşturuyor. Bunun yanında her geçen gün kapsamın genişlediği, rekabetin arttığı ve yeni fırsatların da ortaya çıktığı e-ticarette hedeflenen düzeyde başarılı olmak öncesine kıyasla daha zor olmakla beraber, kullanılabilecek araçların çeşitliliği ve geliştirilen işbirlikleriyle avantajları da bünyesinde barındırıyor. Raporumuzda da vurgusunu yapmış olduğumuz gibi e-ticaretin dijital kanallardan gelen ciro yüzdesi, dijitale ayrılan yatırımın payı, e-ticaret stratejisinin net ve anlaşılır olması, yetkinlik- olgunluk düzeyi ile ilgili değerlendirmeleri göz önüne aldığımızda; e-ticaretin çok hızlı bir gelişim gösterdiğini ve daha da gelişim potansiyelinin olduğunu söylemek mümkün."

Toplantı, TÜSİAD eTicaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panel oturumu ile sona erdi. Öget Kantarcı konuşmasında şunları söyledi: "E-ticaret sektörü, uzun yıllardır büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Dünyada son beş yılda katlanarak büyüyen e-ticaret hacmi, pandemiyle beklentilerin üzerine çıkarak rekor düzeylere ulaştı. Salgının hayatımıza getirdiği zorluklar alışkanlıklarımız üzerinde etkili oldu. Online alışveriş bir tercih olmaktan çıkıp çözüm noktası haline gelince, tüketici ve işletmeler tarafındaki ön yargıların büyük ölçüde kırıldığına şahit olduk. Böylece, e-ticaretin sunduğu avantajlar çok daha geniş bir kitleyle buluşmaya başladı. Önümüzdeki dönemde, dijitalleşmenin yakaladığı ivme sayesinde daha çeşitli ve zengin bir e-ticaret pazarımız olacağına, yaşanan değişimleri kalıcı olarak görmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Yıllar içinde sektörümüzün en değerli kaynaklarından biri haline gelen raporumuzun yeni versiyonunu sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişiminin ve gelecek öngörülerinin değerlendirildiği raporumuzun sektörümüze ışık tutacağına inanıyoruz." Panelin konuşmacıları; ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, PınarOnline Dijital Dönüşüm ve eTicaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün oldu.

Raporda dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri incelenirken, sosyal ticaret, etkileyici pazarlama, doğrudan tüketiciye satış, e-ihracat ve Çin pazarı gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmeler de sunuluyor. Raporda e-ticaret operasyonlarında lojistik ve taşımacılık da ele alınıyor. Buna göre küresel e-ticaret lojistik pazarı, 2020'de yüzde 27.3 oranında büyüdü. Bu pazarın 2020-2025 yılları arasında yüzde 8.6 oranında birleşik büyüme göstermesi bekleniyor. Piyasanın aynı zamanda 2025 yılına kadar 557 milyar euroya ulaşacağı düşünülüyor.

RAPORDAN ÖZET BULGULAR

Dünya’da nüfus artışı, geçmiş yıllara göre yavaşlamış olsa da gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfus oranı, gelişmiş ülkelere göre yüksek kalmaktadır.
İnternet penetrasyon oranı %90’lara yaklaşan gelişmiş ülke oranlarıyla karşılaştırıldığında, 2016 yılında Türkiye’de %58 olan internet penetrasyonu hızla yükselmiş ve 2020 itibarıyla %78 seviyesine ulaşmıştır.

Mobil cihazların e-ticarete etkisi sadece kullanıcı ve tüketici tarafında değil üretici ve sağlayıcılar tarafında da katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de 2015 ve 2020 yılları arasındaki hanehalkı cihaz sahiplik oranlarına bakıldığında en büyük sıçrayışın akıllı telefon ve tabletlerde olduğu görülmektedir.
2020 yılında küresel olarak 3,6 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunmakta olup 2025 yılında ise bu rakamın 4,41 milyar olması beklenmektedir.

Dünyada 16-64 yaş aralığındaki kullanıcılar internette günlük ortalama 6 saat 54 dakika geçirirken, sosyal medya da geçirilen süre 2 saat 25 dakika ile ölçülmektedir.
2020 yılında dünya genelinde yapılan e-ticaret ödemelerinin %44,5’i dijital/mobil cüzdan ile yapılmıştır. 2024 yılına gelindiğinde dijital/mobil cüzdan ile ödemelerin %51,7 düzeyinde olması beklenmektedir.

Türkiye’de mobil temassız yapılan ödeme işlem adeti, 2020 yılında 10 milyon 281 bin, 2021 yılında Aralık ayına kadar olan 11 aylık dönemde ise 18 milyon 701 bin olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılı itibarıyla Çin 2,29 trilyon ABD Doları tutarında e-ticaret satışı ile e-ticaret pazarının en güçlü oyuncusudur. Onu 794,50 milyar ABD Doları ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Ardından İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Almanya gelmektedir.
Dünyada son 5 yılda katlanarak büyüyen e-ticaret hacmi, COVID-19 ile birlikte beklentilerin üzerine çıkmış ve rekor düzeylere ulaşmıştır.
Türkiye’de istihdamın %72’si KOBİ’ler tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’de elektronik satış yapabilen şirketlerin sayısında artış yaşanması için KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve bu konuda olgunluk düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir.

2021 yılının ilk yarısında ülkemizde e-ticaret hacmi 161 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre reel büyümede %49 oranında artış gerçekleşmiştir.
2019’dan 2020 yılına geçerken e-ticaret rakamlarında en fazla artış gösteren kategorinin %283’lük bir artış ile gıda süpermarket olduğu görülmektedir.

2020 itibarıyla çevrimiçi gıda alışverişi harcamaları, ABD’de %54 büyüyerek 95,8 milyar Amerikan Doları olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam toplam e-ticaret harcamalarının ’sine, gıda alışverişi harcamalarının %7,4'üne denk gelmektedir.

2020 yılının son yarısında Tu¨rkiye’nin e-ihracatı 1,42 milyar ABD Doları olarak kaydedilmis¸tir.

Tu¨rkiye’nin en c¸ok sınır o¨tesi e-ticaret yaptıgˆı u¨lkeler Almanya, ABD ve I·ngiltere’dir.

Tu¨rkiye e-ihracat kapsamında gönderilerde en c¸ok satıs¸ yapılan u¨ru¨n kategorileri; hazır giyim, ev es¸yaları, su¨sler ve aydınlatma cihazları, otomotiv u¨ru¨nleri olarak sıralanmaktadır.

TÜSİAD – Deloitte Digital "E-ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme 2022" raporunu https://www.eticaretraporu.org/ linkinden indirebilirsiniz.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr