Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / SANAYİ TESİSİ GETİREN YABANCI, TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEBİLECEK

SANAYİ TESİSİ GETİREN YABANCI, TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEBİLECEK

SANAYİ TESİSİ GETİREN YABANCI, TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇEBİLECEK03.06.2009

ANKARA - Askerlik yapmama ve izin almadan yabancı ülke vatandaşlığına geçme, Türk vatandaşlığını kaybetme nedenleri arasından çıkarıldı. Bu arada Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren, bilimsel, ekonomik, sosyal veya sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçenler de Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Yasaya göre, doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılacak. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı evli anne ve babadan doğan çocuk, Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik dışında doğan çocuk, Türk vatandaşı sayılacak. Türk vatandaşı baba ve yabancı anneden evlilik dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanacak.

Türkiye'de doğan, yabancı anne ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olacak. Türkiye'de bulunmuş çocuk, aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılacak.

Sanayi tesisleri getirene vatandaşlık var

Milli güvenlik ve kamu düzenine engel oluşturacak bir hali bulunmamak şartıyla, İçişleri Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararıyla; Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren, bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler, vatandaşlığa alınması zorunlu görülen ile göçmen kabul edilenler, Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden kanunda belirtilen süre içinde seçme hakkını kullanmayan kişiler; milli güvenlik açısından engel oluşturmayacak bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını, ikamet etme süresine bakılmaksızın yeniden kazanabilecek.

Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya seçme hakkıyla kaybedilecek. Yetkili makam kararıyla, Türk vatandaşlığının kaybı, çıkma veya kaybettirme ya da vatandaşlığın iptali ile gerçekleşecek.

İzin almadan kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar, yurt dışında bulunup da muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye'de savaş ilanı üzerine, yurt dışında bulunup da yurt savunmasına katılmak için yetkili kılınan makamlarca usulen yapılacak çağrıya, mazeretsiz 3 ay içinde uymayanlar, sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp kanuni süre içinde dönmeyenler, milli güvenlik bakımından engel oluşturacak bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına alınabilecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi