Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İTİRAZ ETTİ

UTİKAD KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İTİRAZ ETTİ

UTİKAD KDV TEVKİFATI UYGULAMASINA İTİRAZ ETTİ 24.02.2021Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, 16 Şubat 2021 tarihinde 31397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Katma Değer Vergisi Tevfikatı Uygulama Tebliği’ne UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener imzalı yazısıyla itiraz etti.

Yayınlanan tebliğ ile Yurtiçi Karayolu Yük Taşımacılık Hizmetleri 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulmuştur. KDV tevkifat uygulamasını yerine getirebilmek için fiziki karayolu taşıyıcısından hizmet alan tüm sektörler ve elbette taşıma işleri organizatörleri 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyanname vermek zorunda kalacaklardır. Mevcut beyanname formatında alınan her fatura bilgisine yer verilmesi gerektiğinden ve fiili nakliye işi yapan firma ve kişilerin kısa vadede bu uygulama ile ilgili bilgi eksikliği yaşayabileceğinden hem alınan faturaların kontrolü hem de artacak olan iş yükü konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.

Karayolu taşımacılığı yapan firmalar başta olmak üzere karayoluyla taşımacılığı hizmeti alan tüm sektör paydaşlarını etkileyecek olan uygulamanın sektörlere olası olumsuz etkilerinin değerlendirildiği UTİKAD Başkanı Emre Eldener imzalı yazı başta Cumhurbaşkanlığı ofisi ve ilgili bakanlıklar olmak üzere gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi. Eldener’in yazısında aşağıdaki değerlendirmeler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmek amacıyla tedbirler alabilmektedir. İşlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olmaktadırlar. KDV tevkifatının da bu amaçla kullanılan vergi güvenlik müesseselerinden birisi olduğu bilinmektedir.

16.02.2021 tarih 31397 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile birçok alanda KDV tevkifatına ilişkin uygulama değişikliğine gidildiği görülmektedir. Yapılan bu değişikliklerin yürürlük tarihi de 01.03.2021 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ile Karayolu Yük Taşımacılık Hizmetleri 01.03.2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulmuştur.

KDV tevkifatı temelde belirli mükellefler arasında yüksek meblağlı işlemler için kullanılması gereken bir güvenlik müessesi iken, yapılan bu düzenleme ile vergilerin Hazineye daha erken intikal etmesine olanak sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu düzenleme getirilirken uygulamanın ilgili sektörlere getireceği ilave işlem ve işgücü ihtiyacı ile ilave sistem yatırımı analizlerinin yapılmadığı, düzenlemenin reel sektörlere getireceği ilave iş yükü ve oluşacak olumsuz sonuçların göz önüne alınmadığı değerlendirilmektedir.

Bu uygulamayla birlikte karayolu taşımacılığını kullanan tüm sanayi ve ticaret erbabı artık her ay 2 nolu KDV beyannamesi vermek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla genele yaygın yeni bir mükellefiyet getirilmişçesine bir sonuç doğacaktır. Çünkü karayolu taşımacılığını kullanmayan işletme neredeyse yok gibidir. Böylelikle mükelleflerin büyük çoğunluğuna detaylı ilave çalışma gerektiren, uygulaması zor, çok ayrıntılı ve bürokratik bir vergi yükümlülüğü daha getirilmiş olmaktadır.

Karar ile tüm karayolu taşımacılık sektörü ayrıca devir KDV’leri sebebiyle nakit olarak tahsil edemediği KDV tutarlarını vergi idaresinden istemek için pek çok bürokratik işleme katlanacak, mevcut ekonomik koşullarda zaten maliyetlerini karşılamakta zorlanan sektör daha da zorlanır hale gelecektir. Böylece taşıma ücretlerinde ilave enflasyonist bir artışa sebep olacağı aşikardır.

Yoğun bir şekilde karayolu yük taşımacılığı hizmeti alan, her ay yüzlerce taşıma faturası alan sanayi ve ticaret firmaları da bu yeni düzenleme ile birlikte zorlanacak ve mevcut sistemde belge düzenini sağlamak için uğraş veren taşıtanlar, yani reel sektör işletmeleri ayrıca yeni fatura düzenini oturtmak için ilave çaba harcamak zorunda kalacaklardır. Daha da önemlisi bu düzenleme sonucunda, mevcut hali ile 2 nolu KDV beyannamesine her bir fatura bilgisinin eklenmesi zorunluluğu nedeniyle vergi mükellefleri ilave beyanname hazırlamaktan iş üretemez hale geleceklerdir.

Ülkemizde ve Dünyada yaşanan Covid-19 Pandemi sürecinde Kısa Çalışma Süresi uygulamak zorunda kalan sektörümüz başta olmak üzere tüm sektörlerde çalışma sürelerinin az olması da dikkate alındığında, yeni uygulama nedeniyle fatura ve benzeri vesikaların hatalı düzenlenmesi, düzeltme işlemleri ve yaşanacak diğer sorunlarla birlikte ilave beyanname düzenlenmesi süreçlerinin, tüm sektörleri olumsuz etkileyeceği, katma değerin yaratılmasında düşüşe neden olacağı değerlendirilmektedir. Genele yaygın hale getirilen bu tip bir düzenleme, mükellefler ve vergi idareleri için ağır bir iş yükü yaratacak, bunun dışında sistemi kilitleyen, hatta kayıt dışılığa sebebiyet verebilecek ve fakat gerçek bir fayda yaratmayan bir uygulama haline gelecektir.
Derneğimiz üyeleri ve taşımacılık sektöründe yer alan firmalar adına vergi ödevlerimizin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu, ülkemizi ileriye götürmek üzere kalkınma sürecinde yer almaktan onur duyduğumuzu belirterek, getirilen KDV tevkifatı uygulamasının tamamen iptal edilmesini veya uygulanabilir bir hale getirilmek üzere tekrar değerlendirilmesini görüşlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Emre ELDENER
UTİKAD YK Başkanı"


Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr