MARCO POLO

MARCO POLO21.05.2009

Bu da; karayolunda daha az kamyon ve bu sayede daha az tıkanıklık ve kirlilik ile daha güvenilir ve etkin eşya taşımacılığı anlamına gelir.

Mevcut ikinci Marco Polo programı, 2007-2013 yılları arasında yürürlükte olup, aşağıdaki niteliklere sahiptir:

  • daha fazla finansman: programın bütçesi 450 milyon 'dur.
  • daha fazla tema: söz konusu program, "deniz otoyolları" ile "trafikten kaçınma" projelerini içerir
  • daha fazla ülke: Ortaklık Anlaşmasını imzalamaları durumunda AB'ye sınırı olan ülkeler de bundan böyle finansmandan faydalanabilmektedir.

Marco Polo, Avrupa Komisyonu'nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Yürütme Dairesi tarafından idare edilir.

2008 yılı finansman alanları

  • Mevcut piyasa koşullarında; ekonomik açıdan anlamlı olduğunca çok yükü, karayolu taşımacılığından kısa mesafeli denizyolu, demiryolu ve iç su taşımacılığına yönlendirmeye odaklanan taşıma modlarını değiştirme eylemleri (modal shift actions). Bu eylemler, yeni hizmetleri hayata geçirmeyi veya mevcut hizmetleri muazzam ölçüde güçlendirmeyi teklif ediyor olabilir.
  • Katalizör eylemleri, Avrupa Birliği'nde karayolu harici yük taşımacılığının yapılış şeklini değiştirmektedir. Söz konusu eylem şekli altında; Avrupa yük taşımacılığındaki yapısal piyasa engellerinin üstesinden son derece yenilikçi bir kavram olan "gerçek bir hamle" ile gelinebilir.
  • Yük taşımacılığını, uzun mesafe karayolu taşımacılığından kısa mesafeli denizyolu taşımacılığı ile diğer taşımacılık modlarının kombinasyonuna yönlendiren ve kapıdan kapıya hizmet sunan deniz otoyolları eylemleri (motorways of the sea actions). Bu tip eylemler; sunulan lojistik, ekipman, ürün ve hizmetler bakımından Avrupa düzeyinde yenilikçidir.
  • Trafikten kaçınma eylemleri (traffic avoidance actions); taşımacılığı, üretim lojistiğine entegre eder: emisyonlar üzerinde doğrudan etkisi ile karayolu yük taşımacılığı talebini azaltma. Bu tip eylemler, yenilikçidir ve üretim verimi ile işgücünü ters bir şekilde etkilemez.
  • Ortak öğrenme eylemleri (common learning actions), yük lojistiğine dair bilgiyi pekiştirerek yük piyasasındaki işbirliğinin ileri yöntem ve uygulamalarını güçlendirir. Bu tip eylemlerde, işbirliğinin iyileştirilmesi ve teknik bilginin paylaşılması cesaretlendirilir.

Broşürü indirmek için tıklayınız.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr