Karayolu

AVRUPA KOMİSYONU TAŞIMALARI KOLAYLAŞTIRACAK TASLAK HAZIRLADIAVRUPA KOMİSYONU TAŞIMALARI KOLAYLAŞTIRACAK TASLAK HAZIRLADI07.05.2020
Avrupa Komisyonu, koronavirüs pandemisinin ardından taşımacılık şirketlerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için bir taslak yönetmelik sundu.

Karayolu yük taşımacılığı sektörü için taslak yönetmelik şöyle:

1. 2003/59 / EC sayılı Direktifte öngörülen zaman sınırlarının uzatılması

a) 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri ??arasında süresi dolan periyodik eğitimin tamamlanmasına ilişkin zaman sınırları altı ay uzatılmış sayılır. Aynı şey mesleki yeterlilik sertifikaları için de geçerlidir .
b) Yetkili makamlar tarafından ehliyet veya sürücü yeterlilik kartında, mesleki yeterlilik belgelerine dayanarak yapılan uyumlaştırılmış AB kodu “95” in işaretinin geçerlilik süresi, altı ay boyunca yenilenmiş sayılır. bu ehliyet veya kartta belirtilen tarih.
c) 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri ??arasında sona eren sürücü yeterlilik kartlarının geçerliliği, bu kartların her birinde belirtilen idari geçerlilik tarihinden itibaren altı ay uzatılır.

2. 2006/126 / EC sayılı Direktifte öngörülen zaman sınırlarının uzatılması

a) Bu hükümler uyarınca, 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri ??arasında süresi dolan ehliyetin geçerliliği, söz konusu lisansta belirtilen tarihten itibaren altı ay süreyle yenilenmiş sayılır.

3. 165/2014 sayılı Tüzükte (AB) öngörülen zaman sınırlarının uzatılması

a) 1 Mart 2020 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri ??arasında yapılması gereken düzenli takograf muayeneleri , vadeleri geçtikten sonraki altı ay içinde yapılır.
b) Sürücünün, 1 Mart 2020 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri??arasında sürücü kartlarının yenilenmesi için başvurması halinde , yetkili makamlar bu başvurudan en geç 2 ay sonra yeni bir kart sunacaktır.
c) Sürücünün 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri??arasında sürücü kartını değiştirmek için başvurması halinde , yetkili makamlar bu başvurudan en geç 2 ay sonra yeni bir yedek kart temin edecektir. Ayrıca, sürücü hasarlı veya arızalı olduğu ve değiştirilmesinin istendiği için kartın yetkili makama iade edildiğini kanıtlayabilmesi koşuluyla, yeni bir kart alana kadar sürmeye devam edebilir.

4. 2014/45 / EU Direktifinde öngörülen zaman sınırlarının uzatılması

a) 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri ??arasında yapılması gereken araçlara elverişlilik deneyleri için zaman sınırları altı ay uzatılmış sayılır.
b) Son kullanma tarihi 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 arasında olan araçlara elverişlilik sertifikalarının geçerliliği altı ay uzatılmış sayılır.

5. (AT) 1071/2009 sayılı Tüzükte öngörülen sürelerin uzatılması

a) 1 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri ??arasında yapılan değerlendirmeler, teşebbüsün finansal durumu ile ilgili şarta uymadığını gösterirse (yani finansal açıdan yetersiz olduğu tespit edilmiştir - editoryal not) yetkili merciye bu gereklilikle tekrar uyumlu olduğunu kanıtlamak.

6. (AT) 1072/2009 sayılı Tüzükte öngörülen zaman sınırlarının uzatılması

a) 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri ??arasında sona eren Topluluk lisanslarının geçerliliği altı ay uzatılmış sayılır.
b) 1 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri ??arasında sona eren sürücü belgelerinin geçerliliği altı ay uzatılmış sayılır. Yönetmelikle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kabul edildikten ve yayınlandıktan sonra, her Üye Devlette doğrudan uygulanacaktır.

Kaynak: transmedya.com
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72