Gündem

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ: MESLEKİ EĞİTİM YOKSA...LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ: MESLEKİ EĞİTİM YOKSA...22.04.2009

AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin "Türkiye Ulusal Programı" kapsamında "uyumlaştırma" ile ilgili hukuki (yasa, tüzük, yönetmelik) düzenlemeler 2009 yılı içinde tamamlanacaktır. Ancak düzenleme yapılması yetmiyor. Ayrıca bu hukuki düzenlemeler sonrasında, teorik ve pratik uygulamaların da bu hukuki düzenlemelerle uyumlaştırılıp uyumlaştırılmadığı (hazmedilip edilmediği) AB'ce gözlemleniyor. Bu süreç içinde biz lojistikçileri/taşımacıları ilgilendiren en önemli konu "Mesleki Eğitim"dir. Mesleki eğitim, taşımacılık sektörünün karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu alt sektörlerinde şirket sahibi, çalışan ve çalışacak olan herkesi çok yakından ve acıtıcı olarak etkileyecek bir konudur. Çünkü bizi en çok sıkıntıya ve çaresizliğe düşürecek, dünya ile rekabetimizi olumsuz yönde etkileyecek önemli bir sorunumuz var. Bu da yaptığımız/yapacağımız "iş" ile ilgili "Mesleki Eğitim" almış "İnsan" temini. Burada kastedilen eğitimli insan, standardı
belirlenmiş ve akredite edilmiş bir mesleğin standardı belirlenmiş ve akredite edilmiş bir
eğitimini almış olan insandır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve üniversiteler, devletçe hukuki dayanakları belirlenmiş kurallara göre "Mesleki Eğitim" konusunun çözümü için çok acil/ivedi/çabuk/hızlı olarak gereğini yapmalı, ülke için gerekli olan ve standartları AB/dünya normlarına göre belirlenmiş mesleki eğitimi almış insan yetiştirmenin çarelerini bulmalıdır. Transport

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72