Gündem

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK KONGRESİDEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK KONGRESİ15.04.2009

11 Nisan 2009 tarihinde Endüstri Teknik Ltd Şti, Eksper Tren Ltd Şti, Taşıt Araçları Yan sanayicileri Derneği, Raylı Ulaşım Sistemleri Derneği, Demiryolu Taşımacılar Derneği sponsorluğunda ve TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde Kadir Has Üniversitesi bünyesinde birincisi düzenlenen Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Kongresine Kamu kurum ve Kuruluşlarının yanı sıra Mesleki örgütler, akademisyenler ve Öğrencilerin katılımıyla ve Yoğun bir ilgi ile gerçekleştirilmiştir.

Üç Oturumdan oluşan Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Kongresi’nde Birinci Oturumda  “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması ve Raylı Ulaşım Sistemleri, İkinci Oturumda “Demiryolu Taşımacılığının Lojistik ve Taşımacılığa Etkileri” tartışılırken, Üçüncü ve Son oturumda “Denizyolu ve Demiryolu Entegrasyonu” ile ilgili konuşmalar yapılmıştır.

Kongre Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr Erol ÜÇDAL ile Ulaştırma Bakanlığı danışmanı Prof.Dr Mustafa Karaşahin’in açılış ve teşekkür konuşmaları ile başlamıştır. Prof.Dr Üçdal konuşmasında Demiryolu taşımacılığının öneminden bahsederken, üniversite, kamu kurumları ve sektör işbirliğine dikkat çekmiş, ardından Prof.Dr Mustafa Karaşahin Ulaştırma Bakanlığının demiryolu konusunda ki amaçlarından ve projelerinden bahsetmiştir.  

Oturumun Birinci bölümünde Demiryolu Taşımacılığında tehlikeli maddelerin taşınması ve Raylı Ulaşım Sistemlerinden bahsedilmiş, Birinci konuşmacı olan Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Görçün konu ile ilgili yasal düzenlemelerin yetersizliğini dile getirerek, acilen demiryolu taşımacılığı ile tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin yasal altyapının güçlendirilmesi gereğinden bahsetmiştir.

İkinci konuşmacı olan Rayder Genel sekreteri Ahmet Gök raylı ulaşım sistemlerine olan talep ve arzı dünya ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak anlatmış, acilen demiryolu yan sanayinin desteklenmesi ve demiryolu yan sanayinde millileşmenin gerekliliğinden bahsetmiştir.  

Oturumda bir sonraki konuşmacı olan Dr. Muammer Kantarcı raylı sistemlerin gelişme süreçleri ve yatırım maliyetlerini aktarmış, hızla kendi aracını ve yolunu üreten bir ülke olmamız gerektiğini dile getirmiştir.  

Dr Muammer Kantarcının ardından konuşan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Ömer Burhanoğlu Demiryolu yan sanayinin gelişmesi gerekliliğinden bahsederek Türkiye’nin bu konuda yeterli altyapı ve donanıma sahip olduğunu ileri sürmüştür.  

Oturumun bir sonraki konuşmacısı Demiryolu Taşımacıları Derneği Başkanı Mete Tırman tehlikeli maddelerin taşınmasında eğitimli personel yetersizliğinden ve teknik bilgi eksikliği ile ilgili bilgiler sunmuştur. 

Birinci Oturumun son konuşmacısı Demiryolu Taşımacıları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Yavuz Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili tarihsel gelişimi dinleyicilere aktarmıştır. Birinci oturum plaket töreni ile sona ermiştir.  

İkinci oturumda ilk konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Doç.Dr Murat Erdal demiryolu taşımacılığı ve Lojistik ile ilgili uluslar arası gelişmelerden ve küresel eğilimlerden bahsetmiştir. Özellikle kombine ve intermodal taşımacılığa ilişkin gelişmelerin demiryolu taşımacılığının da gelişmesi gerekliliğini ön plana çıkaran Erdal kısa vadede yasal altyapının oluşturularak demiryolu taşımacılığının toplam taşımacılık içerisinde payının artırılması gerektiğini dile getirmiştir.  

Oturumun ikinci konuşmacısı olan İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr İnal Seçkin demiryolu altyapısının öneminden bahsederek, demiryolu taşımacılığının verimliliğinin ve kalitesinin altyapı ile bağlantılı olduğunu dile getirmiştir.  

İkinci oturumda Demiryolu Taşımacıları Derneğinden Şemsi Ercan Avrupa Birliğinde ki demiryolu taşımacılığına ilişkin gelişmeler ile uygulamaları dile getirerek, Avrupa Birliğine üye olma aşamasında olan Türkiye’nin demiryolu taşımacılığına ilişkin yasal altyapının çok ivedilikle oluşturulması gerektiğinin altını çizmiştir.

Oturumun bir diğer konuşmacısı TCDD Harekât Daire Başkanı İbrahim Çelik Devlet Demiryollarının mevcut durumu ve hedefleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiş, TCDD nin önümüzdeki yıllara ilişkin projelerinden bahsetmiştir. Çelik ayrıca uluslar arası ve ulusal gelişmelerden bahsederek TCDD nin giderek bu gelişmelere daha iyi ayak uydurabilir bir seviyeye geldiğini ileri sürmüştür.

Oturumun Son Konuşmacısı olan Ulaştırma Bakanı Danışmanı Mustafa Karaşahin ulaştırma sistemimizin ana hatlarından bahsederek, demiryolu taşımacılığının mevcut durumu ile birlikte gelecekte demiryolu taşımacılığına ilişkin projeleri ve bu projeler tamamlandığında söz konusu olacak durumu göz önüne sermeye çalışmıştır.  

Üçüncü ve Son Oturumda ilk olarak, Prof.Dr Necmettin Akten konuşmuş, akten limanların demiryolu taşımacılığının gelişmesinde büyük bir öneme sahip olduğu, limanların demiryollarının başlangıç ve bitiş noktaları olarak üzerinde durulması gerektiğini ifade etmişlerdir.

İkinci olarak Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof.Dr Mehmet Tanyaş Kentsel lojistik ile birlikte Lojistikte küresel düzeyde gelişmelerden bahsetmiş, intermoditenin önemini dile getirmiştir. Lojistik yönetiminde maliyet unsurunun çok önemli olduğunu vurgulayan Tanyaş, maliyetleri azaltmanın yollarının sürekli aranması gerektiğini dile getirmiştir.  

Oturumun üçüncü konuşmacısı Roder Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Birgül intermodal ve kombine taşımacılığın öneminden bahsederek, Türkiye’nin intermodal taşımacılık projesinin çok öncelerde hayata geçirildiğini Türkiye’den İtalya’ya Ro-Ro gemileri ile araçların taşındığını ve ardından Ro-La trenleri ile Avusturya’yı kat ettiklerini anlatan Birgül, söz konusu projenin Avrupa Birliğinde birincilik aldığının altını çizmiştir. 

Oturumun son konuşmacısı Balnak Ceo’su ve UTİKAD Başkanı Kosta Sandalcı demiryolu taşımacılığının önemini ifade ederek, uluslar arası projelerden bahsetmiş bu projelerin Türkiye’nin önünü açmada etkisini dile getirmiştir. Oturum Sandalcının konuşması ile sona ermiştir.  

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72