Gündem

TANYAŞTAN DEVLETE ve HÜKÜMETE LOJİSTİK DERSLERİTANYAŞTAN DEVLETE ve HÜKÜMETE LOJİSTİK DERSLERİ07.04.2009

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen “Kriz Ortamında Lojistik Sektörüne Yönelik Çözüm Önerileri” başlıklı lojistik zirvesinde konuşan Okan Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Türkiye’nin uluslararası ulaşım koridorları tarafından pas geçildiğini, bunun da Türkiye’nin fiziksel ve kurumsal altyapısıyla hazır olmamasından kaynaklandığını söyledi

 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Lojistik Zirvesi, “Kriz Ortamında Lojistik Sektörüne Yönelik Çözüm Önerileri” başlığı ile bugün (2 Nisan 2009) ele alındı. Zirveye Balnak Logistics, Borusan Lojistik, Mars Logistics, Türker Group ve Dr. Hakan Çınar’ın kurduğu Conmar Lojistik katılım sağladı. DTD Başkanı Mete Tırman, LODER Genel Sekreteri Doç.Dr. Gülçin Büyükozkan, UND adına Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Karakuş da zirveye “STK’ların Krize Yaklaşımları ve Çözüm Önerileri” başlığı altında bir oturumla katıldılar. Borusan Lojistik’ten İbrahim Dölen’in de hazır bulunduğu zirveye öğrencilerin yoğun katılım sağladığı görüldü.

 

Zirvede Mars Lojistik’ten Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müd.ürü Ali Tulgar “Krize Yönelik Strateji ve Çözüm Önerileri”, Okan Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş “Türk Lojistik Sektörü için Strateji ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunum yaptılar. Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç ve Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş – Yön Kur. Bşk. Şahap Çak ise “Lojistik Servis Sağlayıcılar Açısından Krizin Etkileri” panelinde görüşlerini öğrencilerle paylaştılar. Commar Denizcilik ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Çınar ve Balnak Lojistik Genel Müdürü Kosta Sandalcı’nın da bulunduğu grup ise “Lojistik Sektöründe ve Dış Ticarette Krizi Avantaja Çevirebilmek” konulu panelinde görüşlerini açıkladılar.

 

Prof. Dr. Tanyaş’tan
kamuya lojistik dersleri

 

Okan Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş “Türk Lojistik Sektörü için Strateji ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunda, devletin lojistik alanında bir politikasının olmadığına dikkat çekti.  Prof. Tanyaş, Türkiye’nin uluslararası ulaşım koridorları bazında pas geçildiğini, zaten hiç birine hazır olmadığını, çünkü fiziksel ve kurumsal altyapısıyla global ulaşım ağ yapısına entegre olamadığını söyledi.  Lojistik gelişmenin, ülkelerin lojistik olanak ve yeteneklerine bağlı olduğunu vurgulayan Tanyaş, “Ülke ve bölge bazında yapılan lojistik değerlendirmeler önemlidir, çünkü dünyanın bazı bölgeleri, başarılarında önemli paya sahip mükemmel lojistik olanaklara sahip iken diğer bölgeler, bu özelliklerden yoksundur. Lojistikte bölge değerlendirmesi, coğrafik, fiziksel ve kurumsal altyapıya göre yapılır. Bu tür değerlendirmeler lojistiğin gelişmesi için gerekli olan yatırım ve düzenlemelere ışık tutar” dedi. Tanyaş, ancak Türkiye’nin hiçbir düzenlemeye gitmediğini söyledi.

 

Türkiye’nin stratejik
konumu pas geçildi

 

Türkiye coğrafyasının lojistik bakış açısıyla önemli üstünlükleri olduğuna, Türkiye’nin jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olup üç kıtanın kesişim noktasında bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Tanyaş, ancak son yıllarda TEN T (Trans European Transport Network), TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) projesi ve Pan Avrupa Ulaştırma Koridorları (4, 8 ve 10 nolu) gibi yapılması planlanan kıtalararası ulaştırma koridorlarının üzerinde, Trans Avrupa ulaştırma sisteminin içinde olmasına rağmen, fiziksel ve kurumsal altyapı eksiklikleri yüzünden Asya-Avrupa ulaşım koridorlarında pas geçildiğini vurguladı.

 

“Lojistik sektörünün pazar
büyüklüğü 40-45 milyar dolar”

 

Türk lojistik pazarının 2008 yılı sonu itibarıyla 90 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını kaydeden Tanyaş, sektörden sektöre değişse de ortalama olarak bir ürünün satış fiyatının yüzde 4 ile 20‘sinin lojistik giderleri oluşturduğunu, lojistik giderlerin; Kuzey Amerika’da GSMH’nın yüzde 10’unu, Avrupa’da yüzde 11’ini, Türkiye’de ise yüzde 13’ünü oluşturduğunu belirtti. Tanyaş, “Buna göre Türkiye’deki potansiyel lojistik pazarının 80-90 milyar dolar olduğunu söylenebilir. Başta Uluslararası Taşımacılık ve Gümrük olmak üzere dış kaynak kullanımının yüzde 50 olduğu varsayımıyla mevcut pazar büyüklüğü 40-45 milyar dolar olduğu söylenebilir.” dedi.

 
Lojistikhaber.com

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72