Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ÇOK MODLU ULAŞTIRMA ÇALIŞTAYI YAPILDI

ÇOK MODLU ULAŞTIRMA ÇALIŞTAYI YAPILDI

ÇOK MODLU ULAŞTIRMA ÇALIŞTAYI YAPILDI02.04.2009

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(EİT), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı ile BM Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği’nin ortak çalışmalarıyla yürütülen ''Çok Modlu Ulaştırmanın Geliştirilmesi Projesi'' kapsamında ''Türkiye Ulusal Çalıştayı'' düzenlendi. UTİKAD’ı temsilen yönetim kurulu üyesi Hacer Uyarlar’ın katıldığı ve bir sunum yaptığı çalıştayda Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka, Türkiye'nin mevcut ulaştırma politikasının temel bileşenlerinden birinin çok modlu taşımacılığın geliştirilip yaygınlaştırılması olduğunu belirtti. Aka, bu alanda özellikle Avrupa Birliği mevzuat ve uygulaması incelenerek çalışmaların ilerletildiğini söyledi. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(EİT), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve BM Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği’nin ortak çalışmalarıyla yürütülen ''Çok Modlu Ulaştırmanın Geliştirilmesi Projesi'' kapsamında ''Türkiye Ulusal Çalıştayı'' düzenlendi. Sürdürülebilir kalkınmanın ve verimliliğin ön şartlarından biri olan ulaştırma alanı için hızlı ve güvenli bağlantıların temin edilmesinin önemine değinen Aka, çok modlu taşımacılığın uygun maliyetle hızı artırmada avantaj sağladığını söyledi. Aka, Türkiye'nin ulaştırma politikalarının son yıllarda berraklaşan bir yönelim içinde olduğunu, hükümetin Eylem Planı'nda da ulaştırmanın öncelikli sektörler arasında yer aldığını söyledi. Ulaştırma Ana Plan Stratejisi'ne değinen Aka, ''Türkiye'nin uygulamakta olduğu ulaştırma politikasının temel bileşenlerinden biri çok modlu taşımacılığın geliştirilip yaygınlaştırılmasıdır. Altyapı yatırımlarının ötesinde sürdürülmekte olan bir başka önemli çalışma bunun yasal altyapısının geliştirilmesidir” dedi.

Toplantıda UTİKAD’ı yönetim kurulu üyesi, Hacer Uyarlar temsil etti. Uyarlar, “EİT Üyesi Ülkelerle Demiryolu Taşımacılığı ve Freight Forwarder” başlıklı bir sunumla katılımcıların karşısına çıktı. Sunumunda demiryolu taşımacılığındaki sorunları ve EİT ülkeleriyle ticaretin geliştirilmesi için çözüm önerilerini katılımcılara aktaran Hacer Uyarlar, EİT ülkeleriyle ticari ilişkiler kurulmasında rol oynayan demiryolu hatları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Hacer Uyarlar, demiryolu taşımacılığında TCDD’nin rolüne de değindi. TCDD’nin ihracat ve ithalatta yapmış olduğu navlun indirimlerinin süreklilik ve kararlılık göstermediğini ve zaman zaman bu indirimlerin kaldırıldığını belirtti. Navlunlar konusunda yapılan bu değişikliklerin, planlı taşımalarda önceden verilen navlun fiyatlarında farklılıklar meydana getirdiğini ve bu durumun müşterilerle sorunlara yol açtığını kaydetti. İndirimler konusunda kararlı davranmamanın, Türkiye’nin demiryolu taşımacılığında rekabet ettiği Rusya’nın elini güçlendirdiğini söyledi. Avrupa yönüne yapılan taşımalarda indirimlerin devam ederken Orta Asya ve Ortadoğu taşımalarında indirimlerin kaldırılmasının haksız rekabete yol açtığını söyleyen Uyarlar, bu duruma çözüm olarak, yıllık ilan edilen indirimlerin ilan edildiği yılın sonuna kadar ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.     

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr