Gündem

DGR, ADR DERKEN SIRADADGR, ADR DERKEN SIRADA24.03.2009

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lojistik Ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanı Ümit Seçkin, bu makalesinde REACH'te gecikmenin Türkiye için olası bedellerine dikkat çekiyor

 

ADR Konvansiyonuna katılmamızın uygun bulunduğu kanun, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkında yönetmelik (kamuda bilinen adı ile ADR yönetmeliği) derken; tehlikeli maddelere ilişkin bir diğer uygulama kapımıza dayandı bile. Üstelik istesek de ertelemelere gidemeyeceğimiz bir şekilde: REACH…

 

Evet, istesek de ertelemelere gidemeyeceğiz. Çünkü AB böyle istiyor. Uygulamak için yapacağımız gecikmeler, ülkemizin dış ticaretini ve dolayısıyla makro anlamda ekonomik göstergelerimizi de olumsuz yönde etkileyecek nitelikte.

 

Kısaca REACH hakkında bilgi vermek gerekirse; REACH, kimyasal madde ve karışımların kayıt ve kontrol altına alınması için düzenlenmiş yeni bir direktiftir. Bu sayede AB, kendi topraklarında üretilen veya kendi topraklarına girişi (ithalat) yapılan kimyasal madde ve karışımların kaydını daha sağlıklı bir şekilde yapma imkânına sahip olacaktır. AB’ ye kimyasal madde ve karışım ihracatı yapan Türk firmaları, belirlenen tarihlere kadar ihraç ettikleri kimyasalların özellikleri ve miktarları hakkında kayıt yaptırmadıkları takdirde bir daha ihracat yapamama riskiyle karşılaşacaklardır. İhracat yapamamak, mikro anlamda kar kayıpları makro anlamda milli gelirde kayıp demektir. Bu nedenle; istesek de gecikmelere gidemeyiz. Başta da söylediğimiz gibi; ertelemeler için yer ve zaman yok.

 

REACH hakkında bilgi verdikten ve önemini belirttikten sonra şimdi de lojistik açıdan açıdan ne ifade ediyor ona göz atalım. Bunun için öncelikle tedarik zincirini bir bütün olarak ele almak gerekir. Çünkü REACH sayesinde kimyasalların özellikleri hakkında yapılacak denetlemeler, tehlikeli madde lojistik sürecinin adeta başlangıcını oluşturan ve tehlikeli maddelerin tedarik zinciri boyunca el değiştirmeleri sırasında tedarik zinciri unsurlarını bilgilendirir nitelikte olan MSDS formlarıyla yapılacak düzenlemelerini de etkileyecektir. REACH ile birlikte MSDS kapsamında yer alan bilgiler genişletilecektir.

 

Diğer yandan; REACH’ in yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükte olan tehlikeli kimyasallar ve karışımların etiketlenmesi, paketlenmesi ve işaretlenmesi ile ilgili direktif yenilenecek ve yerine tehlikeli maddelerin çeşitli modlarda taşınmalarına yönelik BM tavsiyelerinin de temelini oluşturan sistemlerden biri olan GHS ( Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesine İlişkin Uyumlaştırma Sistemi ) tabanına sahip bir direktif (CLP) yürürlüğe girecektir. Böylece etiketleme, paketleme gibi önemli lojistik fonksiyonlara ilişkin düzenlemeler yapılmış olacaktır.

 

Lojistik açısından, REACH’ in bir diğer yansıması, tabiî ki, dış ticaret hacmine bağlı olarak yapılacak özellikle taşımalarda ki artış ya da azalışlarla ilgili olacaktır. Uygulamada yapılacak gecikmeler, daha önce söylediğimiz gibi önce dış ticaretimizi sonrasında ise taşıma hacimlerimizi olumsuz etkileyecektir.

 

Sonuç olarak; bir tarafta tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda yapılması gerekenler, diğer tarafta her zaman söylediğimiz gibi adımlarımızı sağlam atmamız gerektiği. Bu da ancak öncelikle bilinçlenme ile olacaktır… Lojistikhaber.com

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72